Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 21 4-257 4-265 H-205 H-243


Huisnaam in: 0
Gebruik: logement
Naam: het posthuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1811
Gebruik:
Naam: het maccumer posthuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderstraat 21
ten oostende Westerstraat
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 19


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 15 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254v van 21 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0176v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperWopke Wytses van Tallum c.u.1300-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat naar de poort]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWesterstraat [staat: straat naar het bolwerk]
naastligger ten noordenWybe Minties
verkoperJuffrouw Elisabeth Spenser


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0195v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMartien Pieters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pytter Watzes


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0094v van 31 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-257Zuiderstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Trompetter
gebruikerwed. Jan Trompetter
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-257Zuiderstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Trompetter
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-257 Zuiderstraat 21kamer
eigenaarAukjen Clases
gebruikerAukjen Clases
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-257 Zuiderstraat 21huis
eigenaarJurjen Carstens
gebruikerJurjen Carstens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-257 Zuiderstraat 21Jurjen Carsten, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-257 Zuiderstraat 21huis
eigenaarJurjen Carstens
gebruikerJurjen Carstens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0037v van 24 okt 1756 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ 19/21 [staat: bij de Zuiderpoort]huis, stal en wagenhuizen
 
koper door niaarJacob Bouwes koemelker1400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Huig Gerrytswinkelier
geniaarde koper van 1/2Jan Freerxkoemelkeronder Almenum
naastligger ten oostenWesterstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJurjen Karsten de Jongkoopman


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0169v van 11 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperAdriana van Andringa 525-00-00 CG
koperJohanna Clara van Andringa
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJohannes Dahmens
naastligger ten westenPieter Keimpes de Jong
naastligger ten noordenJan Simons Bakker
verkoper q.q.Jacob Reidhorst, gelastigde van zijn vaderSexbierum
verkoper q.q.Herdrik Reidhorst, geauthoriseerde curator over
verkoperSybe Lieuwesbakkersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriana- en Johanna Clara van Andringa kopen een huis bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Pieter Keimpes de Jong, ten Z. Johannes Damen, ten N. Jan Simons Bakker. Gekocht van de curator over Sybe Lieuwes, bakkersknecht.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180r van 6 jun 1779 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]stalling naast herberg het Posthuis
 
koperMarten Jacobs de Boer, gehuwd met3500-00-00 CG
koperCatrina Cramer
naastligger ten oostenWesterstraat [staat: pad aan het bolwerk]
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet eerste pand in deze akte smid
naastligger ten noordenstadswallen
verkoperGrietje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Bouwes de Boer


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0087r van 19 okt 1783 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]stalling naast herberg het Posthuis
 
koperTaede Jansen, gehuwd metpikeur3500-00-00 CG
koperHaukje Pieters
naastligger ten oostenWesterstraat [staat: een rijpad]
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet eerste pand in deze akte
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperMarten Jacobs de Boer, gehuwd met
verkoperKaatje Cramer


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0178r van 1 sep 1799 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 21Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]stalling en wagenhuis naast het Posthuis
 
koperSjoerd de Vries kastelein in Het Swart Paard2605-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaede Jans, gehuwd met
verkoperHaukie Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-265 Zuiderstraat 21P J Pietersen4-00-00 CG


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
H-205Zuiderstraat 21Een uitmuntende HUIZINGE en HERBERG het Makkummer Posthuis genaamd met stal voor 40 paarden bij de Zuiderpoort, thans bewoond en gebruikt door Pieter J., Pietersen. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 door notaris W. Vettevogel..


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
H-205Zuiderstraat 21Een uitmuntende HUIZINGE en HERBERG het Makkummer Posthuis genaamd met stal voor 40 paarden bij de Zuiderpoort, thans bewoond en gebruikt door Pieter J., Pietersen. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 door notaris W. Vettevogel..


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 290 van 6 apr 1811
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21koopaktefl. 4500herberg en het posthuis H-205 en H-206
 
verkoperTaeke Stephany (q.q.)
verkoperJantje Jacobs (gehuwd met Pieter Pietersen)
koperZake Wierds (te Galamadammen)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Sake Wierdsma... varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-202, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-205, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-206, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-205Zuiderstraat 21Sake Wierdsma stalling


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 126 van 15 dec 1829
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21koopaktefl. 2300a. huis, herberg genaamd het Posthuis en stalling H-206 en H-205, b. huis en stalling H-186
 
verkoperSake Wierds Wierdsma (gehuwd met Christina Tietes de Boer)
koperDirk Riemers Lammenga (te Almenum, gehuwd met Eeke Sjoerds de Boer)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1982Zuiderstraat 21Dirk Riemers LammingaHarlingenhuis (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Almtje Dirks Blank... met Simon Petrus Wink, N.H., dv Dirk B., en Jetske ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk H-205; oud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Aukje Sjerps de Vries... dv Sjerp Tjeerds dV, en Antje Tjeerds de Boer huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-205Jacobus Noentjes39 jWijnaldumm, rooms katholiek, gehuwd, herbergier
H-205Alida Bouma29 jMenaldumv, rooms katholiek, gehuwd
H-205Jacobus J Noentjes1 jBurgwerdm, rooms katholiek, ongehuwd
H-205Jan S van der Meer18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-205Zuiderstraat 21Dominicus Jacobs Nontjes, overleden op 18 maart 18438 wk (geboren 15/1/1843), overleden Zuiderpoort H 205, zoon van Jacob Jacobs Nontjes, logementhouder en Aaltje Douwes Bouma, broer van minderjarige Jacobus en Catharina Jacobs Nontjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 4 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 1801dubbel huis, herberg, logement en stalling c.a. genaamd het Posthuis H-206 en H-205
 
verkoperSydjen Johannes Koning (te Makkum)
verkoperEeke Sjoerds de Boer (te Makkum)
koperGodert Posthumus


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 46 en 49 van 5 jul 1848
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 951dubbel huis, met herberg, logement en stalling, H-206 en H-205
 
verkoperGodert Posthumus
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Aaltje Douwes Bouma... wijk G-424, bev.reg. HRL 1860-80; oud 29 jaar, (vnm: Alida), geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-205; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Simon Petrus Wink... Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-197; ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 13 van 14 feb 1854
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21koopaktefl. 2600huis, herberg en stalling nabij het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperMurk Riemers Lamminga
koperJacob Reinhart


1859 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50033 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 1 jan 1859
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21koopaktefl. 2200huis en herberg het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperJacob Reinhart
koperTjalke Zaagsma


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1982H-206 (Bij de Zuiderpoort)Tjalke Zaagsmawoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 21Jacob Jacobs Nontjes... 1851 wijk F-236, supp wijk G-424; oud 39 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-205; ... (alles)


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 92 van 16 apr 1879
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 10437logement de Makkumer Wagen
 
verkoperJustus Hendrik van Loon (q.q.)
verkoperRoelof Helmers (q.q.)
koperHarmen Jacobs Kremer


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4093*H-243 (Zuiderstraat)Harm Jans Kremerwoonhuis
Sectie A nr. 4093*H-244 (Westerstraat)Harm Jans Kremerwoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 21Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jantje Wever, wed. van Kornelis Mulder, in wijk H no. 243, een verzoekschrift is ingediend om sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1899 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1393, 1400 en 1401 van 12 apr 1899
adressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 664stalling met erf aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperFreerk Anema
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperHein de Bruin


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 945huis aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHermanus Tichelaar (te Midlum)
hoogste biederTjitze de Vries (te Almenum, ingehouden)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1987Zuiderstraat 21 (H-ong)Raphaël Paisstal


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 21G. (Geertruida) Kuipers
  terug