Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zuiderstraat 224-237 4-243 H-177H-223


Naastliggers vanZuiderstraat 22
ten oostenZuiderhaven 24
ten westenZuiderstraat 20
ten noordende Zuiderstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237Zuiderstraat 22huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerwed. Pieter Harmens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237Zuiderstraat 22huis
eigenaarJohan. Cramer
gebruikerAbbe Rinses
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237Zuiderstraat 22huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerwed. Rijk Harmens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237Zuiderstraat 22huis
eigenaarJacob Pyters
gebruikerCobus Andrys
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-237 Zuiderstraat 22Jacobus Pieters, bestaande uit 6 personen06‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237Zuiderstraat 22huis
eigenaarJacobus Pytters
gebruikerJacobus Pytters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0185v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 22Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]225‑00‑00 CGhuis
koperPyter Keimpes de Jong, gehuwd metkoopman
koperAkke Andries de Boer
toehaakeen zilveren lepel van 6-00-00 CG voor des verkopers vrouw
huurderBaukjen Lammerts
naastligger ten oostenPyter Keimpes de Jong c.u.koopman
naastligger ten zuidenHidde Stoffels
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Andries
verkoperRinse Pietersscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Keimpes de Jong x Akke Andries de Boer koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. de koper, ten W. de straat, ten Z. Hidde Stoffels, ten N. Jan Andries. Gekocht van Rinse Pieters, scheepstimmerman op het Admiraliteitjacht, voor 225 cg en een zilveren lepel van 6 cg voor zijn vrouw.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0019r van 18 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Keimpes de Jong


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 22Zuiderpoort, bij de2095‑00‑00 GGhuis en tuin
koperJan Sweerus, gehuwd metlandsscheepstimmerbaas
koperAnna Hansen
huurderde weduwe van Abraham Vermeulen
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Pieters koopman
naastligger ten zuidenSentje Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 2/3 van 1/2Japke Hendriks, weduwe van
verkoper van 2/3 van 1/2wijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Japke Hendriks, bij scheiding bekomen hebbende van de erfgenamen van
erflaterwijlen Pieter Keimpes de Jong, gehuwd met
erflaterwijlen Akke Andries de Boer


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251v van 21 apr 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 22Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]1000‑00‑00 CGhuis en tuin
koperJacob Annes scheepstimmerman
voormalig huurderde weduwe van Abraham Vermeulen en haar dochters
naastligger ten oostende weduwe van Volkert Pieters
naastligger ten zuidenSentie Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperJan Sweerus, gehuwd metlandstimmerbaas
verkoperAnna Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Annes, scheepstimmerman koopt een huis en tuin, voor enige jaren NIEUW GEBOUWD, bij de Zuiderpoort. Ten O. wd. Folkert Pieters Schellingwou, ten W. de straat, ten Z. Antie Douwes, ten N. de verkoper. Gekocht van Jan Sweerus, `s Lands timmerbaas x Anna Hansen.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0269r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 22Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]600‑00‑00 CGhuis
koperAuke Jans, gehuwd metscheepstimmerman
koperWytske Jacobs
huurderLieuwe Jentjes 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Swerus
naastligger ten zuidenSent smid
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Swerus
verkoperTjeerd Clasenscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Jans, scheepstimmerman x Wytske Jacobs kopen huis omtrent de Zuiderpoort, thans verhuurd aan Lieuwe Jentjes c.u. voor 30 cg. Geen grondpacht. Ten O. en N. Jan Swerus, ten Z. Sent Smid, ten W. de straat. Gekocht van Tjeerd Claasen, scheepstimmerman, voor 600 cg. Niaar ratione vicinitatis van Jan Sweerus, mr. timmerbaas bij de Admiraliteit, uitslag niet duidelijk.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0117r van 8 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 22Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]625‑00‑00 CGhuis
koperDirk Douwes Siderius, gehuwd met
koperWytske Ruurds
naastligger ten oostenJan Swerus
naastligger ten zuidende weduwe van Sent Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Swerus
verkoperAuke Jans, gehuwd met
verkoperWytske Jacobs


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0193r van 25 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Volkert Pieters


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0016r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 22Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]500‑00‑00 CGhuis
koperburgerbevelhebber Tjeerd Clasen Bakker
huurderde weduwe van Willem Gerryts
naastligger ten oostenS. Wiarda
naastligger ten zuidende weduwe van Sent Douwes
naastligger ten westen [staat: noorden]Zuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenS. Wiarda
verkoperDirk Douwes Siderius, gehuwd met te Workum
verkoperWytske Ruurds te Workum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Clasen Bakker, bevelhebber te Harlingen, koopt huis bij de Zuiderpoort. Ten O. en W. Sjoerd Wiarda, ten Z. wd. Sent? Douwes, ten N. de straat. Gekocht van Dirk Douwes Siderius x Wytske Ruurds te Workum.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0025r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Claasen


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-236 , pag. 66Zuiderstraat 22Jan Karels
4-236 , pag. 66Zuiderstraat 22Douwe Jans, 21 jaar, gehuwd
4-236 , pag. 66Zuiderstraat 22Karel Jans, 26 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227r van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 22Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]400‑00‑00 CGhuis
koperSjoerd Wiarda oud gezworen makelaar
naastligger ten oostenSjoerd Wiarda
naastligger ten zuidenSjoerd Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-243, pag. 98Zuiderstraat 22Jentje Douwes1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Sjoerd Everts Wiarda... gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. (GAH204); S.W., Makelaar en coopmansboode, en Judith Catharina Heins, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-177Zuiderstraat 22Sjoerd E Wiarda Sjoerd E Wiarda makelaar


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 263 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-177Zuiderstraat 22Sjoerd Everts Wiarda, overleden op 20 september 1823makelaar (Zuiderhaven-Z H 177), vader van Klaas, schilder Amsterdam, Elisabeth (vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker Kleine Bredeplaats/ Voorstraat E 122), Anna (vrouw van Tjeerd-Lantinga Wieringa, mr. bakker Franeker), Ids, zoutbrander/makelaar, Sytske, vrijster, Jan, apotheker Woerden en Simon Sjoerds Wiarda, zoutbrander/koopman. (testamentair erfgenamen). Verder legaat ad fl. 5.000,- voor bij hem wonende Jeltje Ruurds Piekema (wed. Yde Jelles Piekema). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1962Zuiderstraat 22Ids WiardamakelaarHarlingenhuis (220 m²)


1833 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Zuiderstraat 22Zo kocht [Ids Wiarda] in januari 1833 het huisje aan de Zuiderstraat 22 van de familie Geerts de Beer. Dit huisje is later afgebroken


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Alida Lindoud 64 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Anna Schijf... Lind, (gk); BS geb en huw 1820; oud 46 jaar, (vnm: Agatha), geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-177Ids Wiarda43 jcargadoorHarlingenm, protestant, gehuwd
H-177Agatha Schijff46 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-177Jacobus N Wiarda12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-177Sjoerd E Wiarda5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-177Judith Catha. Wiarda17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-177Alida Elisabeth Wiarda9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-177Alida Lind64 jAmsterdamv, protestant, weduwe
H-177Rinske Visser27 jMolkwerumv, protestant, ongehuwd


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Ids Wiarda... 1862 HRL, huwt met Agatha Schijf op 16 apr 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 apr 1820, cargadoor, N.H., ovl wijk H-177 zeehandelaar in 1862, zv Sjoerd W, en Judith Catharina Heins; BS huw 1820, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1962Zuiderhaven H-177Ids Wiardawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1962Zuiderhaven H-223Jacobus Nicolaas Wiardawoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 22A. (Aaltje) v.d. Vlies


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderstraat 22rijksmonument 20795
  terug