Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zuiderstraat 22 4-237 4-243 H-177 H-223
Naastliggers vanZuiderstraat 22
ten oostenZuiderhaven 24
ten westenZuiderstraat 20
ten noordende Zuiderstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-237Zuiderstraat 22huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerwed. Pieter Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-237Zuiderstraat 22huis
eigenaarJohan. Cramer
gebruikerAbbe Rinses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-237 Zuiderstraat 22huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerwed. Rijk Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-237 Zuiderstraat 22huis
eigenaarJacob Pyters
gebruikerCobus Andrys
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-237 Zuiderstraat 22Jacobus Pieters, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-237 Zuiderstraat 22huis
eigenaarJacobus Pytters
gebruikerJacobus Pytters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0185v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 22Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperPyter Keimpes de Jong, gehuwd metkoopman225-00-00 CG
koperAkke Andries de Boer
toehaakeen zilveren lepel van 6-00-00 CG voor des verkopers vrouw
huurderBaukjen Lammerts
naastligger ten oostenPyter Keimpes de Jong c.u.koopman
naastligger ten zuidenHidde Stoffels
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Andries
verkoperRinse Pietersscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Keimpes de Jong x Akke Andries de Boer koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. de koper, ten W. de straat, ten Z. Hidde Stoffels, ten N. Jan Andries. Gekocht van Rinse Pieters, scheepstimmerman op het Admiraliteitjacht, voor 225 cg en een zilveren lepel van 6 cg voor zijn vrouw.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0019r van 18 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Keimpes de Jong


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 22Zuiderpoort, bij dehuis en tuin
 
koperJan Sweerus, gehuwd metlandsscheepstimmerbaas2095-00-00 GG
koperAnna Hansen
huurderde weduwe van Abraham Vermeulen
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Pieters koopman
naastligger ten zuidenSentje Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 2/3 van 1/2Japke Hendriks, weduwe van
verkoper van 2/3 van 1/2wijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Japke Hendriks, bij scheiding bekomen hebbende van de erfgenamen van
erflaterwijlen Pieter Keimpes de Jong, gehuwd met
erflaterwijlen Akke Andries de Boer


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251v van 21 apr 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 22Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en tuin
 
koperJacob Annes scheepstimmerman1000-00-00 CG
voormalig huurderde weduwe van Abraham Vermeulen en haar dochters
naastligger ten oostende weduwe van Volkert Pieters
naastligger ten zuidenSentie Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperJan Sweerus, gehuwd metlandstimmerbaas
verkoperAnna Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Annes, scheepstimmerman koopt een huis en tuin, voor enige jaren NIEUW GEBOUWD, bij de Zuiderpoort. Ten O. wd. Folkert Pieters Schellingwou, ten W. de straat, ten Z. Antie Douwes, ten N. de verkoper. Gekocht van Jan Sweerus, `s Lands timmerbaas x Anna Hansen.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0269r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 22Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperAuke Jans, gehuwd metscheepstimmerman600-00-00 CG
koperWytske Jacobs
huurderLieuwe Jentjes 30-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Swerus
naastligger ten zuidenSent smid
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Swerus
verkoperTjeerd Clasenscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Jans, scheepstimmerman x Wytske Jacobs kopen huis omtrent de Zuiderpoort, thans verhuurd aan Lieuwe Jentjes c.u. voor 30 cg. Geen grondpacht. Ten O. en N. Jan Swerus, ten Z. Sent Smid, ten W. de straat. Gekocht van Tjeerd Claasen, scheepstimmerman, voor 600 cg. Niaar ratione vicinitatis van Jan Sweerus, mr. timmerbaas bij de Admiraliteit, uitslag niet duidelijk.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0117r van 8 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 22Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperDirk Douwes Siderius, gehuwd met625-00-00 CG
koperWytske Ruurds
naastligger ten oostenJan Swerus
naastligger ten zuidende weduwe van Sent Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Swerus
verkoperAuke Jans, gehuwd met
verkoperWytske Jacobs


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0193r van 25 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Volkert Pieters


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0016r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 22Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperburgerbevelhebber Tjeerd Clasen Bakker 500-00-00 CG
huurderde weduwe van Willem Gerryts
naastligger ten oostenS. Wiarda
naastligger ten zuidende weduwe van Sent Douwes
naastligger ten westen [staat: noorden]Zuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenS. Wiarda
verkoperDirk Douwes Siderius, gehuwd metWorkum
verkoperWytske RuurdsWorkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Clasen Bakker, bevelhebber te Harlingen, koopt huis bij de Zuiderpoort. Ten O. en W. Sjoerd Wiarda, ten Z. wd. Sent? Douwes, ten N. de straat. Gekocht van Dirk Douwes Siderius x Wytske Ruurds te Workum.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0025r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjeerd Claasen


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-236 Zuiderstraat 22Jan Karels
4-236 Zuiderstraat 22Douwe Jans, 21 jaar, gehuwd
4-236 Zuiderstraat 22Karel Jans, 26 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227r van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 22Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperSjoerd Wiarda oud gezworen makelaar400-00-00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Wiarda
naastligger ten zuidenSjoerd Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-243 Zuiderstraat 22Jentje Douwes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Sjoerd Everts Wiarda... gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. (GAH204); S.W., Makelaar en coopmansboode, en Judith Catharina Heins, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-177Zuiderstraat 22Sjoerd E Wiarda Sjoerd E Wiarda makelaar


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-177Zuiderstraat 22Sjoerd Everts Wiarda, overleden op 20 september 1823makelaar (Zuiderhaven-Z H 177), vader van Klaas, schilder Amsterdam, Elisabeth (vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker Kleine Bredeplaats/ Voorstraat E 122), Anna (vrouw van Tjeerd-Lantinga Wieringa, mr. bakker Franeker), Ids, zoutbrander/makelaar, Sytske, vrijster, Jan, apotheker Woerden en Simon Sjoerds Wiarda, zoutbrander/koopman. (testamentair erfgenamen). Verder legaat ad fl. 5.000,- voor bij hem wonende Jeltje Ruurds Piekema (wed. Yde Jelles Piekema). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1962Zuiderstraat 22Ids WiardaHarlingenmakelaarhuis (220 m²)


1833 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 22Oud Harlingen Magazine 1995Zo kocht [Ids Wiarda] in januari 1833 het huisje aan de Zuiderstraat 22 van de familie Geerts de Beer. Dit huisje is later afgebroken


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Alida Lindoud 64 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Anna Schijf... Lind, (gk); BS geb en huw 1820; oud 46 jaar, (vnm: Agatha), geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-177Ids Wiarda43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, cargadoor
H-177Agatha Schijff46 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-177Jacobus N Wiarda12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-177Sjoerd E Wiarda5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-177Judith Catha. Wiarda17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-177Alida Elisabeth Wiarda9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-177Alida Lind64 jAmsterdamv, protestant, weduwe
H-177Rinske Visser27 jMolkwerumv, protestant, ongehuwd


1862 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderstraat 22Ids Wiarda... 1862 HRL, huwt met Agatha Schijf op 16 apr 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 apr 1820, cargadoor, N.H., ovl wijk H-177 zeehandelaar in 1862, zv Sjoerd W, en Judith Catharina Heins; BS huw 1820, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1962H-177 (Zuiderhaven)Ids Wiardawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1962H-223 (Zuiderhaven)Jacobus Nicolaas Wiardawoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 22A. (Aaltje) v.d. Vlies


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderstraat 22rijksmonument 20795
  terug