Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Zuiderstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderstraat 27,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 27 4-260 4-268 H-209 H-252




1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-260 Zuiderstraat 27huis en stal
eigenaarSake Pieters
gebruikerSake Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-260 Zuiderstraat 27huis en [sic]
eigenaarSake Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-260 Zuiderstraat 27huis
eigenaarwed. Sake Pyters
gebruikerwed. Sake Pyters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0073r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 27over de Zuiderbrughuis
 
koperGerard Sybren Suringar burgermr. zoutbrander280-21-00 GG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenAugustijn Pieters mr. wagenmaker
naastligger ten westenbotenmakerij van Keimpe Pieters
naastligger ten noordenHans Arjens de Bock mr. bakker
verkoper van 1/3Aegjen Dirks Schiere, gehuwd met
Benjamin Jansenscheepstimmerman
verkoper van 1/3Dirk Andries Schiere
verkoper van 1/12Neeltie Everts, gehuwd met
Ruird Hilbrands
verkoper van 1/12Tietske Everts
verkoper van 1/12Aefke Everts
verkoper van 1/12Marten Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Sybren Suringar, mr. zoutbrander, koopt een huis over de Zuiderbrug. Ten O. de straat, ten W. de bootjemakerij van Keimpe Pieters, ten Z. Augustijn Pieters, mr. wagenmaker, ten N. Hans Arjens de Bock, mr. bakker. Gekocht van Aeghje Dirks Schiere x Benjamin Jansen, scheepstimmerman, voor 1/3, Dirk Andries Schiere, voor 1/3, en Neeltje Everts x Ruurd Hilbrands, Tjitske Everts, Aefke Everts en Marten Everts, elk voor 1/4 van 1/3, voor 280 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-260 Zuiderstraat 27huis
eigenaarTyte Ruerds
gebruikerTyte Ruerds
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-260 Zuiderstraat 27Wybren Douwes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155v van 15 nov 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 27Zuiderbrug, bij dehuis
 
koperJacob Joh. Westerwijk mr. kuiper 300-00-00 CG
huurderTiete Bennes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende erven van Andringa
naastligger ten westende erven van Pieter Keimpes
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw
verkoperJan Symons Bakkerkoopman Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Johannes Westerwijk, mr. kuiper, koopt een huis omtrent de Zuiderbrug. (Uigebreide beschrijving). Ten O. de straat, ten W. erven Pieter Keimpes, ten Z. erven Andringa, ten N. wd. Folkert Pieters Schellingwou. Gekocht van Jan Symons Bakker te Pingjum, voor 300 cg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0287v van 8 okt 1780 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 27Suiderbrughuis
 
koperJentje Douwes, gehuwd metmr. smid371-00-00 GG
Tjetske Alles
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw
naastligger ten zuidende erven van Andringa
naastligger ten westende erven van Pieter Keimpes
naastligger ten oostenstraat
verkoperTjietske Jacobs, weduwe van
wijlen Jacob Johannes Westerwijkmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Nieuwenhuis koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. smid Jentje Douwes x Tjetske Alles, een huis bij de Zuiderbrug, bewoond door de verkoper. Ten O. de straat, ten Z. erven Andringa, ten W. wd. Pieter Keimpes, ten N. erven Folkert Pieters Schellingwou. Gekocht van Tjietske Jacobs wv mr. kuiper Jacob Johannes Westerwijk, voor 371 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-268 Zuiderstraat 27Pieter Cornelis2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Pieter Cornelis Leyen... BS geb 1811, huw 1820, ovl 1827 1828 overlijdens, ovl 1832, ovl 1865; eigenaar en gebruiker van wijk H-209, loots, 1814. (GAH204); P.C.L. ende Claaske Jogchums, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-209Zuiderstraat 27Pieter C Leyen Pieter C Leyen loots


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1986Zuiderstraat 27Douwe Bartels van der WerfHarlingenscheepstimmermansknegthuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Casper Anton Friedrich Wolbrand... Klein Flottbeek; BS huw 1835; oud 38 jaar, geb Hamburg, Dld, (!) en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk H-209; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Geertje van der Schaaf... dv Douwe Tjeerds vdS, en Aaltje Sjoerds Bakker BS huw 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-006, wijk H-209; oud 48jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk H-116; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Grietje Visser... Wybes V, en Lipkjen Douwes Harda; BS huw 1835; oud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-209; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Jantje van Valsgeb 1777 HRL, ovl 26 dec 1853 HRL, ongehuwd, N.H., dv Jan Jans vV, en Antje Pieters; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Jetske Annoldus de Wildezie ook: Jetske Arnoldus; geb 1792 HRL, ovl 7 jan 1854 HRL, ongehuwd, N.H., dv Arnoldus dW, en Jeltje Feddes; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Klaaske Rimmerts Pannebakker... Rimmert P, en Trijntje Hogerhuis; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk D-124, wijk G-195, wijk H-209; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Trijntje Wobmageb 1808 HRL, ovl 15 jan 1856 HRL, ongehuwd, N.H., dv Jan Ales W, en Hiske vd Tol; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. H-209 K A van der Werff stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-209Klaas van der Werf25 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, huistimmerman
H-209Elisabeth Joustra26 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
H-209Anna van der Werf6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-209Kasper Wolbrandt38 jHamburggezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
H-209Grietje Visser28 jMakkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
H-209Anna Wolbrandt2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-209Lipkje Wolbrandt1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1986H-209 Klaas a van der WerfHarlingende gevel vernieuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-209Zuiderstraat 27Petrus Hagemann, overleden op 7 november 1846(Certificaat van onvermogen), 8 1/2 jr, geboren Franeker 25/3/1838, overleden Zuidergat H 209. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Aukje Harmensmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1776 Tzummarum/1785 HRL, ovl 31 aug 1850 HRL, N.H., huwt met Roelof Geerts, dv Harmen Aarts en Metje Geerts; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851; wijk E-205, wijk H-209


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Bartele Watses de Graaf... HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, BS ovl 1834, huw 1837, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Berber Parkumgeb 1783 HRL, DG, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Doetje Elias de Wit... N.H., dv Elias Hendriks dW, en Grietje Dirks Zondervan; BS huw 1828, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Elisabeth Zijlstra... huwt met Jan Schaap, N.H., dv Jacob Jans Z, en Antje Feddes Tadema; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; E.J.Z., huisvrouw van Egle Saskers Schaap, zonder beroep, wonende te HRL, verklaart door dezen de zuivere ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Fokeltje Heins Hollander... N.H., spinster in 1837, dv Hendrik H, en Pietje Reins; BS huw 1837, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 58 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Haring Siderius... S, en Luutske Akkerboom(= Dieuwke Akkerman); BS huw 1825, huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Itske Reins Tigchelaar... HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1839, ovl 1850, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 66 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-133; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Jan Scheltes van der Mey... zv Schelte Jans vdM, en IJfke Willems de Haas; BS huw 1825, ovl 1859, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Janke Sybes Rijpstra... onwettig kind, dv Maartje Sijbes; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; Cornelis Jans Weydema van de Joure en J.S. Rijpma (!) van HRL; zijnde de aangave gedaan door Jelle Agema, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Jelle Luitjes Tuinstra... gemeente Sexbierum, N.H., zv Luitje Ulbes en Antje Jelles; BS huw 1816, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; in huwelijksakte van 1816 vermeld als: Jelle Luitjes, en zij als Grietje Hotzes; BS huw ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Juliana Johannes Bakker... N.H., dv Johannes B., en Maria Bugchelaar/ Buchler; BS huw 1833, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-097; VT1839; geb 10 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Pieter Jans de Bruin... 1821, N.H., zv Jan Jans dB, en Teuntje Edsgers; BS huw 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839; geb 12 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Sipke Zeeman... 1815, zv Pieter Ages Z, en Maayke IJedes; BS huw 1815, ovl 1824, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-137; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Wendeltje Gerrits Oudeboon... in het rijk), N.H., dv Gerrit O, en Zwaantje Philippus; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-209; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-068; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1986H-209 (Bij de Zuiderpoort)Klaas A. van der Werfwoonhuis


1938 - kentekenadresnaam
B-24063
Zuiderstraat 27Rommert de Jong


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 27J. (Johannes) Meijer


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderstraat 27, HarlingenZuiderstraat 27Joh. Meijer




  terug