Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 27 4-260 4-268 H-209 H-252
Naastliggers vanZuiderstraat 27
ten oostenZuiderstraat 29
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 25


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-260Zuiderstraat 27huis en stal
eigenaarSake Pieters
gebruikerSake Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-260Zuiderstraat 27huis en [sic]
eigenaarSake Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-260 Zuiderstraat 27huis
eigenaarwed. Sake Pyters
gebruikerwed. Sake Pyters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0299r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 27Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperAugustinus Pytters de Graef, gehuwd metwagenmaker580-00-00 CG
koperHendrikje Pytters Donker
bewonerde verkopers Jarig Ockes c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAukjen Ruirds
naastligger ten westenKeimpe Pytters c.soc.
naastligger ten noordenBenjamin Jans
verkoperJarig Ockes, gehuwd met
verkoperNeeltie Reyndersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Pytters de Graef, mr. wagenmaker x Hendrikje Pytters Donker te Kimswerd koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Keimpe Pytters c.s., ten Z. Aukjen Ruirds, ten N. Benjamin Jans. Gekocht van Jarig Ockes, mr. scheepstimmerman x Neeltie Reynders, voor 580 cg.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0073r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende botenmakerij van Keimpe Pieters


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0120r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 27Zuiderstraat NZ [staat: Zuiderpoort]huis
 
koperDuco Simons, gehuwd metmr. bakker600-00-00 CG
koperAntje Claeses
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAuckjen Ruirds c.soc.
naastligger ten westenKeimpe Pyters c.soc.
naastligger ten noordende heer Gerard Suiringar
verkoperAugustynus Pieters de Graef, gehuwd metmr. wagenmaker
verkoperHendrikjen Donker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDuco Simons, mr. bakker x Antje Claeses koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Keimpe Pyters, ten Z. Auckjen Ruurds, ten N. Gerard Sybrens Suringar. Gekocht van Augustinus Pieters de Graeff, mr. wagenmaker x Hendrikjen Donker, voor 600 cg. en een zilveren lepel tot een verering.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0280r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 27Zuiderpoorthuis en losse goederen
 
koperburgervaandrig Reiner Wijngaerden, gehuwd metmr. bakker150-00-00 CG
koperRiemke Sjierx
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAukjen Ruurds
naastligger ten westenKeimpe Pieters
naastligger ten noordenGerard Suringer
verkoperDuco Symons, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntje Clasis


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-260 Zuiderstraat 27huis
eigenaarTyte Ruerds
gebruikerTyte Ruerds
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-260 Zuiderstraat 27Wybren Douwes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-260 Zuiderstraat 27huis
eigenaarTytte Ruurds
gebruikerTytte Ruurds
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0271r van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 27Zuiderstraat [staat: tussen Zuiderpoort en Zuiderbrug aan de WZ van de Stad]huis en voormalige bakkerij
 
koper provisioneelRinse Pyters de Boer, gehuwd met290-00-00 GG
koper provisioneelMayke Hendriks
huurderHendrik Hendriks c.u.
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJurjen Carsten
naastligger ten westenPieter Keimpes
naastligger ten noordende weduwe van dr. G. S. Suiringar
verkoperMarijke Feikes, weduwe van
verkoperwijlen Tyte Ruirdsmr. bakker en herbergier


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0077r van 3 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinse Pyters


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0086r van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 27Zuiderstraat NZ [staat: tussen Zuiderpoort en Zuiderbrug]huis
 
koperJohannes Daman, gehuwd mettrompetter op het Admiraliteitsjacht750-00-00 CG
koperAlegonda Wynia
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenEvert Beva
naastligger ten westenPyter Keimpes de Jong
naastligger ten noordende erfgenamen van Lieuwe Sybes
verkoperNieske Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Pieters de Boerscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Damen, trompetter van het Admiraliteit buitenjacht x Alegonda Wijnia koopt huis tussen de Zuiderbrug en de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Pieter Keimpes de jonge, ten Z. Evert Beva, ten N. erven Lieuwe Sybes. Gekocht van Nieske Scheltes wv Rinse Pieters de Boer, scheepstimmerman.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0156r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 27Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
kopervroedsman Harmanus de Waard, gehuwd met501-00-00 GG
koperJeltje Jelles Stapert
bewonerde weduwe Allegonda Wynia
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenEvert Beva
naastligger ten westenJarig van der Ley
naastligger ten noordende erfgenamen van Andringa
verkoperAllegonda Wynia, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Dameoud trompetter van het Admiraliteitsjacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus de Waard, mede raad en vroedschap x Jeltje Jelles Stapert kopen huis bij de Suiderpoort, door de verkoperse bewoond. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten Z. Evert Beva, ten W. Jarig van der Ley, ten N. erven Andringa. Gekocht van Alegonda Wynia wd. Johannes Dame, oud trompetter van het Admiraliteits Jagt, voor 501 gg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0235r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Norel


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0241v van 11 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 27Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperPieter Cornelis, gehuwd metloods437-10-00 CG
koperKlaeske Jochems
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Norelmr. loodgieter


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-268 Zuiderstraat 27Pieter Cornelis2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Pieter Cornelis Leyen... BS geb 1811, huw 1820, ovl 1827 1828 overlijdens, ovl 1832, ovl 1865; eigenaar en gebruiker van wijk H-209, loots, 1814. (GAH204); P.C.L. ende Claaske Jogchums, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-209Zuiderstraat 27Pieter C Leyen Pieter C Leyen loots


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1986Zuiderstraat 27Douwe Bartels van der WerfHarlingenscheepstimmermansknegthuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Casper Anton Friedrich Wolbrand... Klein Flottbeek; BS huw 1835; oud 38 jaar, geb Hamburg, Dld, (!) en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk H-209; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Geertje van der Schaaf... dv Douwe Tjeerds vdS, en Aaltje Sjoerds Bakker BS huw 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-006, wijk H-209; oud 48jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk H-116; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Grietje Visser... Wybes V, en Lipkjen Douwes Harda; BS huw 1835; oud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-209; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Jantje van Valsgeb 1777 HRL, ovl 26 dec 1853 HRL, ongehuwd, N.H., dv Jan Jans vV, en Antje Pieters; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Jetske Annoldus de Wildezie ook: Jetske Arnoldus; geb 1792 HRL, ovl 7 jan 1854 HRL, ongehuwd, N.H., dv Arnoldus dW, en Jeltje Feddes; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Klaaske Rimmerts Pannebakker... Rimmert P, en Trijntje Hogerhuis; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk D-124, wijk G-195, wijk H-209; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Trijntje Wobmageb 1808 HRL, ovl 15 jan 1856 HRL, ongehuwd, N.H., dv Jan Ales W, en Hiske vd Tol; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk H-209Zuiderstraat 27K A van der Werff stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-209Klaas van der Werf25 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, huistimmerman
H-209Elisabeth Joustra26 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
H-209Anna van der Werf6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-209Kasper Wolbrandt38 jHamburggezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
H-209Grietje Visser28 jMakkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
H-209Anna Wolbrandt2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-209Lipkje Wolbrandt1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1986H-209 Klaas a van der WerfHarlingende gevel vernieuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-209Zuiderstraat 27Petrus Hagemann, overleden op 7 november 1846(Certificaat van onvermogen), 8 1/2 jr, geboren Franeker 25/3/1838, overleden Zuidergat H 209. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Aukje Harmensmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1776 Tzummarum/1785 HRL, ovl 31 aug 1850 HRL, N.H., huwt met Roelof Geerts, dv Harmen Aarts en Metje Geerts; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851; wijk E-205, wijk H-209


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Bartele Watses de Graaf... HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, BS ovl 1834, huw 1837, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Berber Parkumgeb 1783 HRL, DG, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Doetje Elias de Wit... N.H., dv Elias Hendriks dW, en Grietje Dirks Zondervan; BS huw 1828, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Elisabeth Zijlstra... huwt met Jan Schaap, N.H., dv Jacob Jans Z, en Antje Feddes Tadema; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; E.J.Z., huisvrouw van Egle Saskers Schaap, zonder beroep, wonende te HRL, verklaart door dezen de zuivere ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Fokeltje Heins Hollander... N.H., spinster in 1837, dv Hendrik H, en Pietje Reins; BS huw 1837, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 58 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Haring Siderius... S, en Luutske Akkerboom(= Dieuwke Akkerman); BS huw 1825, huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Itske Reins Tigchelaar... HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1839, ovl 1850, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 66 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-133; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Jan Scheltes van der Mey... zv Schelte Jans vdM, en IJfke Willems de Haas; BS huw 1825, ovl 1859, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Janke Sybes Rijpstra... onwettig kind, dv Maartje Sijbes; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; Cornelis Jans Weydema van de Joure en J.S. Rijpma (!) van HRL; zijnde de aangave gedaan door Jelle Agema, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Jelle Luitjes Tuinstra... gemeente Sexbierum, N.H., zv Luitje Ulbes en Antje Jelles; BS huw 1816, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; in huwelijksakte van 1816 vermeld als: Jelle Luitjes, en zij als Grietje Hotzes; BS huw ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Juliana Johannes Bakker... N.H., dv Johannes B., en Maria Bugchelaar/ Buchler; BS huw 1833, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-097; VT1839; geb 10 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Pieter Jans de Bruin... 1821, N.H., zv Jan Jans dB, en Teuntje Edsgers; BS huw 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839; geb 12 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Sipke Zeeman... 1815, zv Pieter Ages Z, en Maayke IJedes; BS huw 1815, ovl 1824, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-137; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-209Zuiderstraat 27Wendeltje Gerrits Oudeboon... in het rijk), N.H., dv Gerrit O, en Zwaantje Philippus; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-209; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-068; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1986H-209 (Bij de Zuiderpoort)Klaas A. van der Werfwoonhuis


1938 - kentekenadresnaam
B-24063
Zuiderstraat 27Rommert de Jong


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 27J. (Johannes) Meijer


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderstraat 27, HarlingenZuiderstraat 27Joh. Meijer
  terug