Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 29 4-262 4-270 H-210 H-253
Naastliggers vanZuiderstraat 29
ten oostende Zuiderstraat
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 27


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0125r van 14 dec 1633 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Pybes


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-262Zuiderstraat 29huis
eigenaarwed. Dirck Abes
gebruikerwed. Dirck Abes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-262Zuiderstraat 29huis
eigenaarJarig Ockes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-262 Zuiderstraat 29huis
eigenaarJarig Ockes
gebruikerJarig Ockes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0299r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0073r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 29Zuiderstraat NZ [staat: over de Zuiderbrug]huis
 
koperGerard Sybren Suringar mr. zoutbrander280-21-00 GG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAugustijn Pieters mr. wagenmaker
naastligger ten westende botenmakerij van Keimpe Pieters
naastligger ten noordenHans Arjens de Bock mr. bakker
verkoper van 1/3Aegjen Dirks Schiere, gehuwd met
verkoper van 1/3Benjamin Jansenscheepstimmerman
verkoper van 1/3Dirk Andries Schiere
verkoper van 1/12Neeltie Everts, gehuwd met
verkoper van 1/12Ruird Hilbrands
verkoper van 1/12Tietske Everts
verkoper van 1/12Aefke Everts
verkoper van 1/12Marten Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Sybren Suringar, mr. zoutbrander, koopt een huis over de Zuiderbrug. Ten O. de straat, ten W. de bootjemakerij van Keimpe Pieters, ten Z. Augustijn Pieters, mr. wagenmaker, ten N. Hans Arjens de Bock, mr. bakker. Gekocht van Aeghje Dirks Schiere x Benjamin Jansen, scheepstimmerman, voor 1/3, Dirk Andries Schiere, voor 1/3, en Neeltje Everts x Ruurd Hilbrands, Tjitske Everts, Aefke Everts en Marten Everts, elk voor 1/4 van 1/3, voor 280 gg.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0120r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0280r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0280r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-262 Zuiderstraat 29huis
eigenaarDoeke Symons
gebruikerDoeke Symons
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-262 Zuiderstraat 29Beernt Hendriks, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-262 Zuiderstraat 29huis
eigenaarBeernt Hendrix
gebruikerBeernt Hendrix
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0271r van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van dr. G. S. Suiringar


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0112v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 29Zuiderpoort, bij dehuis
 
koperLieuwe Sybes, gehuwd met260-00-00 GG
koperTetie Reidhorst
huurderJan Claases c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenRinke Pyters
naastligger ten westenPyter Keimpes de Jong
naastligger ten noordenAndries Doedes
verkopervrouw Catharina Maria Pouwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopman


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0086r van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0086r van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0086r van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0156r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0235r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 29Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperHartog Jacobs koopman222-00-00 CG
huurderMeyer Marcus
naastligger ten oostenP. Huidekoper
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes Norel
naastligger ten noordenP. Huidekoper
verkoperAdriana van AndringaDokkum


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0241v van 11 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-270 Zuiderstraat 29Zytse Beidschat0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Sytse Cornelis Beidschat... 1809, 1811, BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1825, ovl 1828, ovl 1840, ovl 1871,; eigenaar van wijk H-210, stalling, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-211, kastelein; medegebruiker Jetse Das, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-210Zuiderstraat 29Sytze Beidschat stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1987Zuiderstraat 29Zijtze Cornelis BeitschatHarlingenvoermanstal (72 m²)


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-210Zuiderstraat 29Johan Godtlieb Lang, overleden op 9 november 1848(Certificaat van onvermogen), 68 jr, geboren Stettin 7/6/1780, overleden Zuiderpoort H 210, gehuwd, geen kinderen. (in tafel 'Johan Godtfried Lang') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Berber Jans de Vries... en Trijntje Innes Appel/de Vries; BS huw 1821, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Hendrikje Koestrageb 26 dec 1810 HRL, ovl 7 mrt 1860 HRL, ongehuwd, N.H., dv IJnte Hendriks K, en Hiske Douwes; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk H-210


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Hendrikus Johannes Tigchelaar... dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Jetske Jeltes... dv Jelte Jeltes en Hiltje Ens; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, wijk H-210; Johannes Daniels ende J.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Floris Jeltes, deszelfs ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Pieter van der Sluis... 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Pietje Wassenaar... Riddersteen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120, 132, 185, wijk H-210; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839; geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Rinske Zijlstra... dv Age Watses en Eelkje Jacobs; BS huw 1817, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-253, wijk C-109, wijk H-210, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Sipkje Wopkes van der Stel... BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-005, wijk F-100, 152, 333, wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-104; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Thomaske Sakes de Vriesgeb 1809 Pietersbierum, ovl 3 mrt 1854 HRL, huwt met Age Annes Zeilmaker, N.H., dv Sake dV, en Grietje Jans; bev.reg. HRL 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk F-204, wijk G-293, wijk H-210


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1987H-210 (Bij de Zuiderpoort)Simon S. Beidschatwagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1987H-253 (Zuiderstraat)Harm Jans Kremerwagenhuis


1899 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1370, 1376 en 1380 van 1 mrt 1899
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 29provisionele en finale toewijzingfl. 2303logement Beitschat op de hoek van de Zuiderstraat H-253
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
verkoperPetrus Louis Charles Mirande
verkoperHerman Otto van der Hoek
koperJan Dijk
koperHein van Asperen


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 255 van 10 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 29koopaktefl. 2669logement Beitschat
 
verkoperJan Jelles Dijk
verkoperHein van Asperen
koperfa. A.J. van der Wal


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 265 van 29 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 29koopaktefl. 2769logement Beitschat
 
verkoperfa. A.J. van der Wal
koperHaring Haringa
  terug