Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zuiderstraat 31 4-263 4-271 H-211 H-253
 huisnummer lager   Zuiderstraat 31 4-264 4-271 H-212 H-253


Huisnaam in: 0
Gebruik: logement
Naam: de makkumer wagen
Kwartier/wijk
Verkoper: beidschat, t
Koper/eigenaar: kremer, h j
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-263 Zuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Schiere erven
gebruikerTiamke Rinses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
 
4-264 Zuiderstraat 31huis
eigenaarArjen van Hemert
gebruikerClaes Fransen
gebruikerFrans Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
opmerkinggeeft geen huir


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-263 Zuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Jansen erven
gebruikerTiamke Rinses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-6-1720
 
4-264 Zuiderstraat 31huis
eigenaarwed. Arjen van Hemert
gebruikerHans Arjens
opmerkinggeeft geen huir
aansl. huurw. voldaan--


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0198v van 7 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31Zuiderpoortbrughoutstek en smidse
 
koperPyter Gerlofs koopman in hout253-00-00 GG
huurhuur betalen aan Keimpe Pyters28-00-00 CG
huurhuur betalen aan Abe Jacobs
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende erven van Arjen van Germerts
naastligger ten westenKeimpe Pyters
naastligger ten noordenhaven
naastligger ten noordenstraat
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
verkoper van 1/6Trijntie Claeses, gehuwd met
oud burger hopman Sytse Vos
verkoper van 1/6weduwe Sara Jilles, gehuwd met
wijlen Swerus Clasen
verkoper van 1/6Gerlof Claeseshoutmolenaar
verkoper van 1/6Wopkjen Claeses
verkoperwijlen Claes Gerlofs, vader
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Gerlofs, houtkoopman, koopt een houtstek en smitte? c.o.a. bij de Zuiderpoortsbrug. Ten O. de straat, ten W. Keimpe Pieters, ten Z. erven Arjen van Hemert, ten N. de straat en haven. Gekocht van Trijntie Clasen x Sytse Vos, burger-hopman, voor 1/6, Sara Gilles als moeder en als wd. Swerus Clasen, voor 1/6, Gerlof Clases, houtmolenaar, voor 1/6 en Wopkje Clases, Jan Clases en Lijsbeth Clases elk voor 1/6.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-263 Zuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Jansen erven
gebruikerTjamke Rinses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
4-264 Zuiderstraat 31huis
eigenaarArjen van Hemert erven
gebruikerHans Arjens
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-263 Zuiderstraat 31hoff
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerEvert Hanekuik
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-264 Zuiderstraat 31huis
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruikerTjeerd Syvarda
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0037v van 24 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis, stallen en wagenhuizen
 
koper van 1/2Huig Gerryts winkelier1400-00-00 GG
koper van 1/2Jan Freerx koemelkeronder Almenum
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenIJsbrand Ypes mr. ijzersmid
verkoperJurjen Karsten de Jongkoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-254 Zuiderstraat 31Sijtze Beidschat, 30 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0223v van 23 feb 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31Zuiderstraat WZ [staat: bij de Zuiderbrug]huis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitte
 
koperZytse Cornelis Beidschat 500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurder huisde weduwe van Heert Rommerts
huurder oude smitteAge Zakes
huurder wagenhuisTjeerd Claasen
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHartog Jacobs
naastligger ten westenPieter Huidekooper
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperPieter Huidekooper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-271 Zuiderstraat 31Zytse Beidschat1-00-00 CGwagenhuis


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49004 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 376 van 31 mei 1811
adressoortbedraggebruik
H-211Zuiderstraat 31koopaktefl. 250huis H-211
 
koperSytze Beidschat
verkoperHartog Jacobs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Jetse Dasgebruiker van wijk H-211, rijdende commies; eigenaar is Sijtze Beidschat, 1814. (H(GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Sytse Cornelis Beidschat... ovl 1840, ovl 1871,; eigenaar van wijk H-210, stalling, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-211, kastelein; medegebruiker Jetse Das, rijdende commies, 1814. (GAH204); S.C.B. ende Jeltje Simons Swart, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-212Zuiderstraat 31Fedde Sjoerds Bijl... wijk H-184, timmerman, 1814. (204); eigenaar van wijk H-191, ledig, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-212, pakhuis; eigenaar is P. Huidekooper, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-212Zuiderstraat 31Pieter Huidecoper... gebruiker van wijk C-136, wijnpakhuis, eigenaar is Dirk Fotein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-212, pakhuis, gebruiker is Fedde S. Bijl, 1814. (GAH204); id. van wijk H-221, gebruiker is Sietze Bern. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-211Zuiderstraat 31Sytze Beidschat Sytze Beidschat kastelein
H-211Zuiderstraat 31Jetze Das rijdende commis
H-212Zuiderstraat 31P Huidecoper Fedde S Bijl pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1988Zuiderstraat 31Zijtze Cornelis BeitschatHarlingenvoermanhuis en erf (210 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Baukje Beidschat... Kerk HRL 1804, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk H-202; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Teunis Beidschat... en Jantje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1811 BS ovl 1879; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Jeltje Simons Zwart, overleden op 14 februari 183968 jr, geboren Hindeloopen, overleden Zuiderpoort H 211, vrouw van Cornelis Sytzes Beidschat (erft vruchtgebruik), moeder van Froukje (vrouw van Pieter E. Wijga, rogmolenaar), Baukje, Simon, houtmolenaar Almenum, Teunis, Trijntje en wijlen Cornelis Sytzes Beidschat (man van Grietje Ottes Overdijk, thans vrouw van Klaas Riemersma, houtzaagmolenaarsknecht, vader van minderjarige Sytze Cornelis Beidschat). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-211Sietse Beidschat68 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, herbergier
H-211Theunis Beitschat28 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-211Baukje Beidschat34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-211Trijntie Beidschat26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-211Cornelius Piersma24 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
H-211Geertje Polleboer27 jWiekelv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Sytse Cornelis Beidschat, overleden op 11 december 184067 jr, herbergier/voerman, overleden Zuidergat H 211, wednr. Jeltje Symons Swart, vader van Froukje (vrouw van Pieter Innes Wijga, rogmolenaar), Baukje, Simon, houtzaagmolenaar Almenum, Teunis, voerman/kastelein, Trijntje en wijlen Cornelis Sytzes Beidschat (1e man van Grietje Ottes Overdijk, thans vrouw van Klaas Sytzes Riemersma, houtzaagmolenaarsknecht Almenum, vader van minderjarige Sytze Cornelis Beidschat). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Janke Zwart, overleden op 8 januari 184869 jr, geboren Hindeloopen 10/10/1779, overleden Zuiderpoort H 211, ongehuwd, moeder van Froukje (vrouw van Pieter Kallenborn, onderwijzer zeevaartkunde) en Jan Zwart, korenmolenaarsknecht Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Klaaske Jans van Asperengeb 1808 Leeuwarden, ovl 27 jul 1854 HRL, huwt met Jan de Jong, (gk), N.H., dv Jan vA., en Wilhelmina Ferwerda; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk H-211


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1988H-211 (Bij de Zuiderpoort)Simon S. Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1988H-253 (Zuiderstraat)Harm Jans Kremerwoonhuis


1899 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1370, 1376 en 1380 van 1 mrt 1899
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31provisionele en finale toewijzingfl. 2303logement Beitschat op de hoek van de Zuiderstraat H-253
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
verkoperPetrus Louis Charles Mirande
verkoperHerman Otto van der Hoek
koperJan Dijk
koperHein van Asperen


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 255 van 10 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31koopaktefl. 2669logement Beitschat
 
verkoperJan Jelles Dijk
verkoperHein van Asperen
koperfa. A.J. van der Wal


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 265 van 29 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31koopaktefl. 2769logement Beitschat
 
verkoperfa. A.J. van der Wal
koperHaring Haringa


1935 - kentekenadresnaam
B-21483
Zuiderstraat 31Broer Soolsma


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 31B. Soolsma243Café, garage


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 31B. Soolsma761Café, garage


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Th. Metus761Café


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.J.C. Hoppe761Café


1962 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 31Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Visafslag
  terug