Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zuiderstraat 314-2634-2624-270H-211H-253
 huisnummer lager  Zuiderstraat 314-2634-2654-271H-211H-253


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-263 , folio 89Zuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Schiere erven
gebruikerTiamke Rinses
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-263 , folio 58rZuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Jansen erven
gebruikerTiamke Rinses
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-263 , folio Zuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Jansen erven
gebruikerTjamke Rinses
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-262 , folio 59rZuiderstraat 31huis
eigenaarDoeke Symons
gebruikerDoeke Symons
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-265 , folio 59rZuiderstraat 31smederij en timmerhuis
eigenaarPyter Gerlofs wed.
gebruikerAbe Jacobs
gebruikerPieter Keimpes
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-262Zuiderstraat 31Beernt Hendriks, bestaande uit 4 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-262 , folio 59rZuiderstraat 31huis
eigenaarBeernt Hendrix
gebruikerBeernt Hendrix
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-265 , folio 59rZuiderstraat 31smederij en timmerhuis
eigenaarwed. Pytter Gerlofs
gebruikerHendrik Dirks
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-262 , folio 59vZuiderstraat 31huis
eigenaarBeernd Hendriks
gebruikerBeernd Hendriks
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-265 , folio 59vZuiderstraat 31smederij en timmerhuis
eigenaarPyter Gerlofs
gebruikerPyter Lucas
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-262 , folio 59vZuiderstraat 31huis
eigenaarBeernd Hendriks
gebruikerBeernd Hendriks
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-265 , folio 59vZuiderstraat 31smederij en timmerhuis
eigenaarPyter Gerlofs
gebruikerPyter Lucas
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-270 , folio 104rZuiderstraat 31huis
eigenaarJan Simons
gebruikerTyte Bennes
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-271 , folio 104rZuiderstraat 31smitte en wagenhuis
eigenaarSchellingwou wed.
gebruikerSentje Douwes
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerJacob Ruitinga
huurwaarde23‑00‑00 cg
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-270 , folio 104vZuiderstraat 31huis
eigenaarSchellingwouw wed.
gebruikerSchellingwouw wed.
huurwaarde93‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-271 , folio 104vZuiderstraat 31wagenhuis en smederij
eigenaarSchellingwouw wed.
gebruikerHendrik Baltus
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal109‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑16‑06 cg
opmerking[aanslag samen met 4-270]


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-270 , folio 104vZuiderstraat 31huis
eigenaarSchellingwouw wed.
gebruikerJoost Pieters Ooy
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-271 , folio 104vZuiderstraat 31wagenhuis en smederij
eigenaarSchellingwouw wed.
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht vanSchellingwouw wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-254, pag. 67Zuiderstraat 31Sytze Beidschat, 30 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-270 , pag. 101Zuiderstraat 31Zytse Beidschat 0‑10‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49004 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 376 van 31 mei 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-211Zuiderstraat 31koopaktefl. 250huis H-211
 
koperSytze Beidschat
verkoperHartog Jacobs


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Jetse Dasgebruiker van wijk H-211, rijdende commies; eigenaar is Sijtze Beidschat, 1814. (H(GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Sytse Cornelis Beidschat... ovl 1840, ovl 1871,; eigenaar van wijk H-210, stalling, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-211, kastelein; medegebruiker Jetse Das, rijdende commies, 1814. (GAH204); S.C.B. ende Jeltje Simons Swart, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-211Zuiderstraat 31Sytze BeidschatSytze beidschatkastelein
H-211Zuiderstraat 31Sytze BeidschatJetze Dasrijdende commis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1988Zuiderstraat 31Zijtze Beitschat voermanHarlingenhuis en erf (210 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Baukje Beidschat... Kerk HRL 1804, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk H-202; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Teunis Beidschat... en Jantje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1811 BS ovl 1879; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 45 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Jeltje Simons Zwart, overleden op 14 februari 183968 jr, geboren Hindeloopen, overleden Zuiderpoort H 211, vrouw van Cornelis Sytzes Beidschat (erft vruchtgebruik), moeder van Froukje (vrouw van Pieter E. Wijga, rogmolenaar), Baukje, Simon, houtmolenaar Almenum, Teunis, Trijntje en wijlen Cornelis Sytzes Beidschat (man van Grietje Ottes Overdijk, thans vrouw van Klaas Riemersma, houtzaagmolenaarsknecht, vader van minderjarige Sytze Cornelis Beidschat). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-21168 jherbergierHarlingenm, protestant, weduwnaar
H-21128 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-21134 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-21126 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-21124 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
H-21127 jWiekelv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 218 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Sytse Cornelis Beidschat, overleden op 11 december 184067 jr, herbergier/voerman, overleden Zuidergat H 211, wednr. Jeltje Symons Swart, vader van Froukje (vrouw van Pieter Innes Wijga, rogmolenaar), Baukje, Simon, houtzaagmolenaar Almenum, Teunis, voerman/kastelein, Trijntje en wijlen Cornelis Sytzes Beidschat (1e man van Grietje Ottes Overdijk, thans vrouw van Klaas Sytzes Riemersma, houtzaagmolenaarsknecht Almenum, vader van minderjarige Sytze Cornelis Beidschat). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 935 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Janke Zwart, overleden op 8 januari 184869 jr, geboren Hindeloopen 10/10/1779, overleden Zuiderpoort H 211, ongehuwd, moeder van Froukje (vrouw van Pieter Kallenborn, onderwijzer zeevaartkunde) en Jan Zwart, korenmolenaarsknecht Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Klaaske Jans van Asperengeb 1808 Leeuwarden, ovl 27 jul 1854 HRL, huwt met Jan de Jong, (gk), N.H., dv Jan vA., en Wilhelmina Ferwerda; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk H-211


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1988Bij de Zuiderpoort H-211Sijtze Cornelis Beidschat woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1988Zuiderstraat H-253 Harm Jacobs Kremer woonhuis
Sectie A nr. 1988Zuiderstraat H-253 Harm Jacobs Kremer woonhuis


1899 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1370, 1376 en 1380 van 1 mrt 1899
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31provisionele en finale toewijzingfl. 2303logement Beitschat op de hoek van de Zuiderstraat H-253
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
verkoperPetrus Louis Charles Mirande
verkoperHerman Otto van der Hoek
koperJan Dijk
koperHein van Asperen


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 255 van 10 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31koopaktefl. 2669logement Beitschat
 
verkoperJan Jelles Dijk
verkoperHein van Asperen
koperfa. A.J. van der Wal


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 265 van 29 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31koopaktefl. 2769logement Beitschat
 
verkoperfa. A.J. van der Wal
koperHaring Haringa


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21483
Zuiderstraat 31Broer Soolsma


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 31B. Soolsma243Café, garage


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 31B. Soolsma761Café, garage


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Th. Metus761Café


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.J.C. Hoppe761Café


2023
0.061611890792847


  terug