Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderstraat 5,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
Naastliggers vanZuiderstraat 5
ten oostenZuiderstraat 7
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 3


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0295r van 14 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 5Zuiderpoort, bij dehuis
 
koperJan Jansen Trompetter, gehuwd met200-00-00 CG
Grietie Tjeerds
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenGeert Harmens c.u.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJetske Jacobs, gehuwd met
Wybe Jans Munnickhuiskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Trompetter x Grietie Tieerds koopt een huis met put en bak, omtrent de Zuiderpoort. Ten O. Geert Harmens, ten W. en N. de Stadsvesten, ten Z. de straat. Gekocht van Jetske Jacobs x Wybe Jans Munnickhuis, voor 280 cg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0052v van 11 mei 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 5Zuiderpoort, aan dehuis en tuin
 
koperGerrit Jans Spitske, gehuwd met300-00-00 CG
Immetie Piers
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWieger Paulus
verkoperFeikje Hoites, weduwe van
wijlen Thomas Feikes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jans Spitske x Immetie Piers koopt een huis en tuin bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. en Z. de Stadsvesten, ten N. Wieger Paulus. Gekocht van wd. Thomas Feikes, voor 300 cg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0073r van 9 nov 1777 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0122r van 9 sep 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesting


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4959Zuiderstraat 5 (H-241)Pieter van der Sluis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 5 Reijer Brouwervisscher
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 5C. Kuyper778Agent N.V. Terschellinger Stoomboot Mij.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 5R.H. (Robertus) Frik
  terug