Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderstraat 7,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
Naastliggers vanZuiderstraat 7
ten oostenZuiderstraat 9
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 5


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0295r van 14 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert Harmens c.u.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 7Zuiderpoort, bij dehuis
 
koperYpe IJsbrandts c.u.130-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderpoort
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Trompetter
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende erven van Jan Yntes
verkoperCornelis Geertsschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe IJsbrands koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. de Stadsvesten, ten Z. wd. Jan Trompetter, ten N. erven Jan Ydes. Gekocht van Cornelis Heerts, schuitschipper, voor 130 cg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0052v van 11 mei 1777 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstraat


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0073r van 9 nov 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 7Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en smederij
 
koperWieger Paulus, gehuwd metmr. grofsmid650-00-00 CG
Christina Horrius?
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderWieger Paulus c.u.mr. grofsmid50-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Thomas Feikes
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Bouwes
verkoperYpe YbrandsAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger Paulus, mr. grofsmid koopt een huis en smederij bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. de Stadsvesten, ten Z. Thomas Feikes, ten N. ...? Gekocht van Ype IJsbrands, voor 650 cg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180r van 6 jun 1779 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWieger Paulus Smit


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0122r van 9 sep 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 7Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en smederij
 
koperHeert Rommerts, gehuwd met556-00-00 GG
Antje Reinders
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
bewoner en eigenaarWyger Poulus, gehuwd metmr. grofsmid
Christina Morrouw
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerryt Spitske
naastligger ten westenstadsvesting
naastligger ten noordenMarten de Boer
verkoperJarig van der Ley
verkoperdr. W. J. Hanekuik, boedelredders van
Wyger Poules, gehuwd met
Christina Morrouw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeert Rommerts x Antie Reinders koopt een huis en smederij bij de Zuiderpoort, zoals het door Wyger Paulus, mr. grofsmid x Christina Morrouw als eigenaar werd bewoond. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. de straat, ten W. Stadsvesten, ten Z. Gerryt Spitske, ten N. Marten (Jacobs) de Boer. Gekocht van de redders van de boedel van Wieger Paulus x Christina Morrouw, voor 556 gg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0087r van 19 okt 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeert Rommerts


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4448Zuiderstraat 7 (H-242)Sipke van der Zee


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 7 Christoffel de Grootbootwerker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 7A.Schievinkstoker


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 7P. (Pieter) Posthuma
  terug