Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 84-ong 4-ong H-185H-236


Naastliggers vanZuiderstraat 8
ten oostende Zuidersteeg
ten oostenZuiderstraat 10
ten westenZuiderstraat 6
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderstraat 8Zuidersteeg of Zuiderpoortssteeg ten oosten


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0093r van 7 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6voor, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Wijnerigs


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0028va van 28 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet molenaarshuis


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0198v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen molenaarshuis


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0314r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Gerlofs


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0190r van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 8Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]176‑00‑00 GGhuis en smederij
koperAbe Jacobs, gehuwd metmr. ijzersmid
koperLijsbeth Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Jansen Ros
naastligger ten zuidenAlbert Jansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuidersteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoper van 1/4Grytie Dirx, gehuwd met te Herbayum
verkoper van 1/4Sipke Teekes te Herbayum
verkoper van 1/4Dirk Dirxenmr. bakker
verkoper van 1/8Anke Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/8Jan Tjerxschipper op Deventer
verkoper van 1/8Dirk Jacobs te Koningsburen
verkoper van 1/4de erfgenamen van wijlen Schelte Wyberens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbe Jacobs, mr. smid x Lijsbeth Jans koopt een huis en smidse bij de Zuiderpoort, oz. v.d. straat, zijnde 2 camers achter een plaets met een bleekveld. Vrij achter in- en uitgang in de steeg ten N. Ten O. Jacob Jansen Ros, ten W. de straat, ten Z. Albert Jansen, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van Grietie Dirx x Sytse Taekes te Herbayum, voor 1/4, Dirck Dirxen, mr. bakker, voor 1/4, Antie Jacobs x Jan Tierx, Deventervaarder, voor 1/4, Dirck Jacobs op Coningsburen, voor 1/8, en de kopers, omdat het aandeel van Schelte Wybrens van 1/4, wegens zijn overlijden voor de finale verkoop, aan hun toekwam, voor 176 gg. (Zie de acte.)


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0137r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6voor, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Karsten


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0231r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6voor, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Jurjen Karsten


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0131v van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6voor, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Jurjen Carsten


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0035r van 17 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLisjen Jans c.u.molenaar


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0050v van 5 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0009r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Willems c.s.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0207r van 26 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 8Zuiderstraat ZZ [staat: OZ van de straat bij de Zuiderpoort]310‑00‑00 GGhuis
koperWillem de Boer koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenAlbert Pieters voerman
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuidersteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoperFoske Abes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Frank


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0206r van 10 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Wyga


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0046r van 11 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Ennes Wiga


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0090v van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem de Boer


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0284r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0160v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Willem de Boerovl voor 1815; erven W. dB. eigenaar van wijk E-004 en wijk E-005; gebruiker is Hette Koe(t)stra, uitdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-185, ledig, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-185Zuiderstraat 8Willem de Boer erven ledig


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 van 19 nov 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-185Zuiderstraat 8koopaktefl. 300huis bij de Zuiderpoort H-185
 
verkoperSytse Cornelis Beidschat
ten oostenInne Wyga
ten zuidenSake Wiersma
ten westende straat
ten noordeneen doorlopende steeg
koperCornelis Sytses Beidschat


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 139 van 4 mei 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-185Zuiderstraat 8koopaktefl. 300huis bij de Zuiderpoort [staat: -brug] H-185
 
verkoperCornelis Sytses Beidschat
ten oostenInne Wyga
ten zuidenSaake Wiersma
ten westende straat
ten noordeneen doorlopende steeg
koperDirk Willems Hofstra
koperGatske Otte Overdijk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1975Zuiderstraat 8Dirk Willems HofstraheereknegtLeeuwardenhuis en erf (168 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 09 apr 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
H-185Zuiderstraat 8Huizinge met annexen bij de Zuiderpoort, gebruiker dirk willems, hofstra. Finaal verkocht op 1 mei 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 176 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-185Zuiderstraat 8Jacob Tjebbes Ferwerda, overleden op 13 juni 1837zoon van Tjebbe Jacobs Ferwerda, slager (bij Zuiderpoort H 185) en Baukje Pieters Postma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Anna Jans Panbakker... N.H., dv Jan Taekes P, en Catharina Adams Snijders; BS huw 1837, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk H-185, 187, 194, supp wijk A-281; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-111; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Betting Alberts de Boer... genoegzaam bewijs, 26 okt 1793; ondertrouw HRL; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk H-185; VT1839; woont in 1e quartier, links: . -1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-185Zuiderstraat 8Betting de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-185Betting de Boer73 jwinkelierHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
H-185Jacoba Bakker50 jZwollegezin 1, v, protestant, gehuwd
H-185Reinder Th. Bijlsma34 jhoutzaagmolenaarHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
H-185Mattjes Zeilstra24 jLemmergezin 2, v, protestant, gehuwd
H-185Thomas R Bijlsma2 jBlokzijlgezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-185Sjouwkje Bijlsma6 mWoudsendgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Jacoba Bakker... BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-228, 233; oud 50 jaar, geb Zwolle (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-185; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Pieter Jans de Groot... 1851, N.H., zv Jan Tjebbes dG en Hiske de Roos; BS huw 1837, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk H-185, 187, 194, supp wijk A-281l; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk F-111; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Reinder Bijlsma... H-079, 103, 109, 143 supp wijk H-265; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-185; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Wytse Hettemageb 6 sep 1796 Murmerwoude, huwt met Wytske Schors, rogmolenaar in 1851 N.H., Vst 3 jun 1852 uit Wymbritseradeel, A 7 mrt 1859 Leeuwarden zegge Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, wijk G-274, wijk H-185, supp wijk F-387


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1975Zuiderstraat H-236Harm Jans Kremerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4504Zuiderstraat 8 (H-229)Anne Boumawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderstraat 8 Nicolaas Bambachbootwerkerf. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 8H. Souvereintransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 8E. (Edward) Alta
  terug