Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 8 4-ong 4-ong H-185 H-236
Naastliggers vanZuiderstraat 8
ten oostende Zuidersteeg
ten oostenZuiderstraat 10
ten westenZuiderstraat 6
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 8Zuidersteeg of Zuiderpoortssteeg ten oosten


 


 


 


 


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0190r van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 8Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en smederij
 
koperAbe Jacobs, gehuwd metmr. ijzersmid176-00-00 GG
koperLijsbeth Jans
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Jansen Ros
naastligger ten zuidenAlbert Jansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuidersteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoper van 1/4Grytie Dirx, gehuwd metHerbayum
verkoper van 1/4Sipke TeekesHerbayum
verkoper van 1/4Dirk Dirxenmr. bakker
verkoper van 1/8Anke Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/8Jan Tjerxschipper op Deventer
verkoper van 1/8Dirk JacobsKoningsburen
verkoper van 1/4de erfgenamen van wijlen Schelte Wyberens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbe Jacobs, mr. smid x Lijsbeth Jans koopt een huis en smidse bij de Zuiderpoort, oz. v.d. straat, zijnde 2 camers achter een plaets met een bleekveld. Vrij achter in- en uitgang in de steeg ten N. Ten O. Jacob Jansen Ros, ten W. de straat, ten Z. Albert Jansen, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van Grietie Dirx x Sytse Taekes te Herbayum, voor 1/4, Dirck Dirxen, mr. bakker, voor 1/4, Antie Jacobs x Jan Tierx, Deventervaarder, voor 1/4, Dirck Jacobs op Coningsburen, voor 1/8, en de kopers, omdat het aandeel van Schelte Wybrens van 1/4, wegens zijn overlijden voor de finale verkoop, aan hun toekwam, voor 176 gg. (Zie de acte.)


 


 


 


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0009r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Willems c.s.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0207r van 26 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 8Zuiderstraat ZZ [staat: OZ van de straat bij de Zuiderpoort]huis
 
koperWillem de Boer koopman310-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenAlbert Pieters voerman
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuidersteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoperFoske Abes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Frank


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0206r van 10 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Wyga


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0046r van 11 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Ennes Wiga


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0090v van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem de Boer


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0284r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0160v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Willem de Boerovl voor 1815; erven W. dB. eigenaar van wijk E-004 en wijk E-005; gebruiker is Hette Koe(t)stra, uitdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-185, ledig, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-185Zuiderstraat 8Willem de Boer erven ledig


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 van 19 nov 1821
adressoortbedraggebruik
H-185Zuiderstraat 8koopaktefl. 300huis bij de Zuiderpoort H-185
 
verkoperSytse Cornelis Beidschat
ten oostenInne Wyga
ten zuidenSake Wiersma
ten westende straat
ten noordeneen doorlopende steeg
koperCornelis Sytses Beidschat


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 139 van 4 mei 1827
adressoortbedraggebruik
H-185Zuiderstraat 8koopaktefl. 300huis bij de Zuiderpoort [staat: -brug] H-185
 
verkoperCornelis Sytses Beidschat
ten oostenInne Wyga
ten zuidenSaake Wiersma
ten westende straat
ten noordeneen doorlopende steeg
koperDirk Willems Hofstra
koperGatske Otte Overdijk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1975Zuiderstraat 8Dirk Willems HofstraLeeuwardenheereknegthuis en erf (168 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 09 apr 1833
H-185Zuiderstraat 8Huizinge met annexen bij de Zuiderpoort, gebruiker dirk willems, hofstra. Finaal verkocht op 1 mei 1833 door notaris Wijma..


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-185Zuiderstraat 8Jacob Tjebbes Ferwerda, overleden op 13 juni 1837zoon van Tjebbe Jacobs Ferwerda, slager (bij Zuiderpoort H 185) en Baukje Pieters Postma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Anna Jans Panbakker... N.H., dv Jan Taekes P, en Catharina Adams Snijders; BS huw 1837, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk H-185, 187, 194, supp wijk A-281; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-111; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Betting Alberts de Boer... genoegzaam bewijs, 26 okt 1793; ondertrouw HRL; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk H-185; VT1839; woont in 1e quartier, links: . -1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk H-185Zuiderstraat 8Betting de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-185Betting de Boer73 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, winkelier
H-185Jacoba Bakker50 jZwollegezin 1, v, protestant, gehuwd
H-185Reinder Th. Bijlsma34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, houtzaagmolenaar
H-185Mattjes Zeilstra24 jLemmergezin 2, v, protestant, gehuwd
H-185Thomas R Bijlsma2 jBlokzijlgezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-185Sjouwkje Bijlsma6 mWoudsendgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Jacoba Bakker... BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-228, 233; oud 50 jaar, geb Zwolle (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-185; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Pieter Jans de Groot... 1851, N.H., zv Jan Tjebbes dG en Hiske de Roos; BS huw 1837, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk H-185, 187, 194, supp wijk A-281l; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk F-111; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Reinder Bijlsma... H-079, 103, 109, 143 supp wijk H-265; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-185; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Wytse Hettemageb 6 sep 1796 Murmerwoude, huwt met Wytske Schors, rogmolenaar in 1851 N.H., Vst 3 jun 1852 uit Wymbritseradeel, A 7 mrt 1859 Leeuwarden zegge Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, wijk G-274, wijk H-185, supp wijk F-387


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1975H-236 (Zuiderstraat)Harm Jans Kremerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4504Zuiderstraat 8 (H-229)Anne Boumawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 8 Nicolaas Bambachbootwerker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 8H.Souvereintransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 8E. (Edward) Alta
  terug