Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-178A-188


Naastliggers vanAchterstraat 3
ten oostenAchterstraat 5
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 1
ten noordenAnjelierstraat 5


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0064v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremansstraat]207‑00‑00 gghuis en plaats
koperPieter Feddrickx, gehuwd met
koperTyam Hessels
verpachter grondJetse Feyckes 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van wijlen Focke bleker
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTrijntie Freerks
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperPieter Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Feddricks x Tyam hessels


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Anjelierstraat ZZ [staat: Karremanstraat]548‑00‑00 gghuis
koperJan Salomons c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenJurien Juriens
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan en stadswallen]
verkoperGraelt Sioertsen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Salomons koopt een huis c.o.a. in de Karremanstraat. Ten O.?, ten Z. die straat, ten W. Jurien Juriens, ten N. de lijnbaan en Stadswallen. Grondpacht 60 st. Gekocht van Greolt Sioerds c.u. voor 548 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0264r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]300‑00‑00 cgdwarshuis met ledige plaats daarachter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Acht Pelsen de Acht Pelsen
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenPytter Joris Pyphron
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoper q.q.Jan Claessen, curator
verkoper q.q.Evert Doedes, curatoren over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jeltie Jelties, gehuwd met
verkoperwijlen Sytske Wynties


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]225‑00‑00 cghuis
koperDavid Teunis mr. linnenwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Acht Pelsen de Acht Pelsen
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende bakkerswoning van Jurien Falck*
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperWillem Caspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Teunis, mr. linnenwever, koopt een huis in de Karremanstraat nz. Ten O. 'de 8 Pelsen', ten W. bakker Jurien, ten Z.?, ten N. de lijnbaan. Gekocht van Willem Jaspers, voor 225 cg.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103v van 2 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]115‑00‑00 gghuis, paardestal
koperFocke Ables, gehuwd met
koperUilkjen Martens
naastligger ten oostenAuke Gerbens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten noordenMinne Abes
verkoperBeuwe Tjerd Sanstra
verkoperJan Hendrixpannenboeter
bewonerLens Feddes c.u.


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0045r van 1 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3bij de Bildtpoort121‑00‑00 gghuis en stalling
koperWierd Tjeerds, gehuwd met te Almenum
koperRiemke Joostes te Almenum
bewonerde weduwe van wijlen Fokke Abbes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symon Jacobs
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenMinne Abbes
naastligger ten noordenMinne Abbes c.s.
verkoper van 1/2Marten Fokkes meerderjarige jongeman
verkoper q.q.Heere Renkes, curator overkoopman
verkoper van 1/2Maike Fokkes


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0337v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat] nabij de Bildtpoort37‑21‑00 gghuis
koperCornelis Arjens Jonker koopman
huurderMayke Yntes 22‑00‑00 gg
huurderwijlen Dirk Allerts Keyma
naastligger ten oostenMinne Houttuin [staat: Houtsma]
naastligger ten westenJan Kyl
naastligger ten zuidenJan Kyl
naastligger ten noordenJan Kyl
verkoperChristina Imans, weduwe van
verkoperwijlen Evert Beva


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Karremanstraat bij de Bildtpoort110‑00‑00 cghuis
koperEelke Jans Leyenaar, gehuwd met
koperTrijntje Hanses
naastligger ten oostenMinne Houttuin
naastligger ten zuidenJan Kyl
naastligger ten westenJan Kyl
naastligger ten noordenJan Kyl
verkoperCornelis Arjens Jonkerkoopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0106v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat [staat: Karremanstraat] bij de Bildtpoort150‑00‑00 cghuis
koperMarten Dirks, gehuwd met
koperAntje Zeyes
naastligger ten oostenMinne Houttuin
naastligger ten westenJan Kyl
verkoperEelke Jans Leyenaar, gehuwd met
verkoperTrijntje Hanses


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 3Claas Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-178, gealimenteerd, eigenaar is Marten D. de Groot, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 3Marten Dirks de Groot... 1813, huw 1814, huw 1817, huw 1822, huw 1823, ovl 1826, ovl 1837, ovl 1838, ovl 1886; eigenaar van wijk A-178, medegebruiker Claas Jans wed., gealimenteerd 1814. (GAH204); id. van wijk F-093, gebruiker is Harmanus ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-178Achterstraat 3Marten D de Grootwed Claas Jans gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 80Achterstraat 3 Jan Kiel stalhouderHarlingenhuis en erf (141 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 3Haye Miedema... Koopmans, koopman in 1858, zv Pieter M, en Aukje Koopal; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 3Janke Koopmansgeb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 3Tjietske Abrahams de Ruiter... HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 819 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-178Achterstraat 3Tietje Eertzes Woudema, overleden op 11 september 18476 jr (geboren 6/12/1840), overleden Bildtpoort A 178, dochter van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), zuster van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfzuster van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 820 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-178Achterstraat 3Jacob Eertzes Woudema, overleden op 20 september 18472 jr (geboren 27/10/1845), overleden Bildtpoort A 178, zoon van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), broer van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfbroer van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 80Achterstraat A-195wed. Elkan J.L. Kan woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3461Achterstraat A-187 Dirk Agema woonhuis
Sectie A nr. 3461Achterstraat A-188 Dirk Agema woonhuis
Sectie A nr. 3461Bildtstraat A-211 Dirk Agema woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5094Achterstraat 3 (A-188)Antje Miedema (wed. D. Agema)woonhuis en stal


1940 - variabron: Raadsvergadering 30 januari
adresgegevens
Achterstraat 3Onbewoonbaar verklaard  terug