Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) A-172 A-180
Naastliggers vanAchterstraat 4
ten oostenAchterstraat 6
ten zuidenZoutsloot 55
ten westenAchterstraat 2
ten noordende Achterstraat


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 4Achterstraat ZZ 2-12 [staat: de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]zes kamers aan elkaar onder 1 dak
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (d) zes kamers aan elkaar onder een dak in de eerste Droogstraat over het diept in de noorder nieuwe stad.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 4Achterstraat 2-12 [staat: in de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]zes kamers aan elkaar onder 1 dak
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamers van Pytter Roorda


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0260v van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen Tiepkes


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0212v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLuitjen Wybrens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Berend Berendsovl voor 1815; wed. B.B. gebruiker van wijk A-172, gealimenteert; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-172Achterstraat 4Doopsgesinde Gemeente Berend Berends wedgealimenteerd


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 9 jan 1817
adressoortbedraggebruik
A-172Achterstraat 4koopaktefl. 55huis in de Anjelierstraat A-172
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperGrietje Gerrits Dijkstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 144Achterstraat 4wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Grietje Jans Brink... 1864 HRL, huwt met Johannes Idses van der Weide op 29 dec 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 dec 1822, ovl wijk A-172, dv Jan B, en Neeltje Alles (van Loon); BS huw 1822, ovl 1864, bev HRL 1851 wijk A-174; oud 43 jaar, geb ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Huite Vlas... Beekma, N.H., schippersknecht, zv Bauke V, en Geeske Groenendijk; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-189; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Jeltje Klazes Visser... Dielstra; BS ovl 1839; 1844 overlijdens; oud 45 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-172; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-172Achterstraat 4Riekele de Jong, overleden op 24 februari 183958 jr, werkman, geboren Pekela, overleden Droogstraat A 172, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-172LeemedijkJeltie Visser45 jOosterbierumv, protestant, weduwe
A-172LeemedijkHendrik de Jong17 jFranekerm, protestant, ongehuwd
A-172LeemedijkKlaas de Jong16 jFranekerm, protestant, ongehuwd
A-172LeemedijkAukje de Jong10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Jetske Beekmageb 1799 Workum, ovl 28 okt 1884 HRL, huwt met Huite Vlas, N.H., dv Jouke B., en ... ; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Wiebe IJnsma... Wybes IJ, en Elisabeth Walings van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 144A-172 (Achterstraat)Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 144A-180 (Achterstraat)Cornelis van der Schoot en vrouwwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 144Achterstraat 4 (A-180)Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 4J.Jasperstransportarbeider


1928 - variaadresbronbericht
Achterstraat 4Raadsvergadering 20 decemberOnbewoonbaar verklaard


1933 - variaadresbronbericht
Achterstraat 4Raadsvergadering 27 maartOnbewoonbaar verklaring opgeheven wegens verbouwing tot pakhuis


1933 - variaadresbronbericht
Achterstraat 4Raadsvergadering 31 januariOndanks onbewoonbaarverklaring in 1923 is dit pand nog steeds bewoond. De oorspronkelijke ontruimingstermijn van 6 maanden wordt nu verlengd tot 12 november 1939
  terug