Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 17(niet bekend)(niet bekend)A-183A-194


Naastliggers vanAchterstraat 17
ten oostenAchterstraat 21
ten zuidenAchterstraat 19
ten westenAchterstraat 15
ten noordenAnjelierstraat 14


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0117v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van Jan Schut


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0071v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0261r van 28 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Schrik koopman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0114r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuytje Wybrens


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-170, pag. 13Achterstraat 17Doede Pieters
1-170, pag. 13Achterstraat 17Coenraad Meyer, 39 jaar, gehuwd
1-170, pag. 14Achterstraat 17Ynse Roelofs, 38 jaar, gehuwd
1-170, pag. 14Achterstraat 17Cornelis Voordewind


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0222v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Dirks


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0293v van 22 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Dirks


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-183Achterstraat 17Jan H Kamp... Berends; BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1821, ovl 1837, ovl 1883; eigenaar van wijk A-183, gebruiker is IJnse R. van der Lei, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-113, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-183Achterstraat 17Jan Kamps Ynse R van der Zee timmerknegt


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 111 van 7 sep 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-183Achterstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 600huis A-183
 
verkoperJan Kamp
verkoperJohannes Hanekamp
koperPieter Tuinhout


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 67 van 22 feb 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-183Achterstraat 17koopaktefl. 200huis A-183
 
verkoper en cedentPieter Asmus Tuinhout
koperWopke Johannes Leyenaar
cessionarisJohannes Dirks Alta


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 69Achterstraat 17Wopke Johannes LeijenaarscheepstimmerknegtHarlingenhuis en erf (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-183Achterstraat 17Hendrikje Alberts Kikkert... wonende te HRL; BS huw 1820, huw 1827, ovl 1844; oud 39 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk A-183; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-183Achterstraat 17Jan van Velzen... Harmens Smith BS huw 1827, ovl 1844; oud 39 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk A-183; VT ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 92 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-183Achterstraat 17Trijntje Wigles Gorter, overleden op 9 juli 183937 jr, geboren Heerenveen, overleden Zuiderpoort H 181, vrouw van Godert Jurjens Posthumus, bakker Zuiderbrug A 183, moeder van minderjarige Jurjen, Dieuwke, Wigle, Joukje, Eske, Cornelis en Godert Goderts Posthumus. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-183LeemedijkJan R van Velzen39 jzeylmakerArumgezin 1, m, protestant, gehuwd
A-183LeemedijkHendrikje Kikkert39 jTexelgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-183LeemedijkRients van Velzen6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkAlbert van Velzen3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkCatharina van Velzen14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkGrietje van Velzen9 j[zeylmaker]Harlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkSybout Atsma17 jzeylmaker*Sneekgezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkPier Jouwstra23 jFranekergezin 2, m, protestant, gehuwd
A-183LeemedijkJanke Snijder26 jFranekergezin 2, v, protestant, gehuwd
A-183LeemedijkAkke Jouwstra1 wHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkDirk de Wit23 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-183Achterstraat 17Tietje Baukes Wiersma, overleden op 30 oktober 184029 jr, geboren Almenum, overleden Zoutsloot A 183, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 54) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 168 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-183Achterstraat 17Trijntje Jans Mulder, overleden op 24 juni 1844ook Trijntje Jans van der Meulen genoemd (in tafel), 15 jr (geboren 18/9/1828), overleden Achterstraat A 183, dochter van Jan Hendriks Mulder en Janke Iedes de Groot, zuster van minderjarige Iede, Hendrik, Rinkse/Rinske?, Adam, Wietske en Neeltje Jans Mulder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 69Achterstraat A-183Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-183Achterstraat 17Anna Yedes Bakker... okt 1803 HRL, ovl 10 jan 1864 HRL, huwt met Hendrik Dirks Faber op 18 aug 1831 HRL, dienstmeid. ovl wijk A-183, dv IJde B., en Trijntje Tjepkes Blok, ged 13 nov 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1831, ovl ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-183Achterstraat 17Een huis en erf c.a. in de Droogstraat, in huur bij H.C., Riem. Finaal verkocht op 21 feb 1872 in de Aardappelbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 381.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3466Achterstraat A-194Bart Posthumawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3466Achterstraat 17 (A-194)Bartele Posthumawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 17P. Posthumaverver


1937 - variabron: Raadsvergadering 29 november
adresgegevens
Achterstraat 17Onbewoonbaar verklaard
  terug