Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 5(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-198A-214


Naastliggers vanAnjelierstraat 5
ten oostenAnjelierstraat 7
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 3
ten noordende Liemendijk


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0064v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende lijnbaan


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan en stadswallen]


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0264r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende lijnbaan


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende lijnbaan


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103v van 2 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMinne Abes


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0269r van 28 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYfke Jans


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0045r van 1 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMinne Abbes c.s.


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0122v van 1 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAage Jaenes
naastligger ten oostenAage Jaenes


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0122v van 1 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 5Anjelierstraat NZ 3/5 [staat: Karremanstraat bij de lijnbaan aan de stadsvesten]33‑07‑00 ggwoning
koperUlbe Jans Menalda [staat: Menolda], gehuwd metoud mr. bakker
koperAefke Gerbens
huurderFedde Lieuwes c.u.
naastligger ten oostenAage Jaenes
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenstadsvesten en lijnbaan
naastligger ten noordenstadsvesten en lijnbaan
verkoper q.q.de stad Harlingen: armvoogdij, alimentatores van
verkoperYfke Blauw


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0072v van 13 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendriks


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0180r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendriks


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0268v van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Hessels


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0246r van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Hessels


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0049v van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Hessels


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHannes de Wilde


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0138r van 6 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 5Anjelierstraat NZ 1/3/5 [staat: Angelierstraatje aan het Baanpad nabij de Bildtpoort]23‑00‑00 gghuis en weefwinkel
koperJan Wytzes Vettevogel koopman
huurderHarmen Hendriks mr. bontwever25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAlle Lieuwes
naastligger ten zuidenAnjelierstraat
naastligger ten westenBaanpad
verkoperburgemeester Cornelis Heineman te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytzes Vettevogel koopt een woning en weefwinkel in het Angelierstraatje aan het Baanpad, bij de Bildtpoort. Ten O. Alle Lieuwes, ten W. het Baanpad, ten Z. dat straatje, ten N.? Gekocht van Cornelis... man, burgemeester te Bolsward, voor 23 gg.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0337v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Kyl


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Kyl


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0199v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 5Anjelierstraat NZ 1/3/5 [staat: Anjelierstraatje] aan het Baanpad nabij de Bildtpoort67‑00‑00 cgwoning en weefwinkel
koperFokke Jans te Arum
naastligger ten oostenAlle Lieuwes
naastligger ten zuidenAnjelierstraat
naastligger ten noordenBaanpad
naastligger ten westenBaanpad
verkoperJan Wytzes Vettevogelkoopman


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0005r van 20 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Jan de Leeuw... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Teunes H. van der Meuleneigenaar en gebruiker van wijk A-198, schoolhouder, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-198Anjelierstraat 5Teunis H van der MeulenTeunis H van der Meulenschoolhouder


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 65 van 15 mrt 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-198Anjelierstraat 5koopaktefl. 110huis A-198
 
verkoperJean Usain Deberi
koperGerben Reinders de Groot
koperFroukje Gerrits van der Burg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 18Anjelierstraat 5Jean Louis le le Boeuff koopmanHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Germen Reinders de Groot... ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk D-164, wijk G-246; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-198; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Trijntje Willems Hoffenberg... Hendriks Kloppenburg; BS huw 1818, huw 1836, ovl 1846; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-198; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-198KarremanstraatGerben de Groot49 jMakkumm, protestant, gehuwd
A-198KarremanstraatTrijntie Hoffenberg42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-198KarremanstraatGerrit de Groot16 jFranekerm, protestant, ongehuwd
A-198KarremanstraatEeltie de Groot15 jMidlumm, protestant, ongehuwd
A-198KarremanstraatFokke de Groot14 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
A-198KarremanstraatJacob Kuipers17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-198KarremanstraatSimon Kuipers14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-198KarremanstraatTruike Kuipers17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Akke Beernts... 1806 HRL, dv Beernt Tikkel en Jeltje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-198Anjelierstraat 5Jantje Abels Bolhuis... ovl wijk A-195, dv Abel Jans B., en Antje de Bee; BS huw 1826, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-195; VT1839; geb 28 sep 1794, ged 21 okt 1794 Grote Kerk ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2862Anjelierstraat 5 (A-214)erv. Sietze C. Beidschatwoonhuis


2023
0.074347019195557


  terug