Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 6(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-194A-208


Naastliggers vanAnjelierstraat 6
ten oostenAnjelierstraat 8
ten zuidenAchterstraat 9
ten westenAnjelierstraat 4
ten noordende Anjelierstraat


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082v van 14 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Stadtslander


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0146v van 29 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Stadtlander


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0113v van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende smederij gebruikt door Abe Jacobs smid
naastligger ten oostende smederij gebruikt door Abe Jacobs smid


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0023v van 24 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymen Wessels


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 6Anjelierstraat ZZ [staat: Liemendijk]45‑00‑00 gghuis
koperLolcke Martens, gehuwd met
koperTrijntje Symons
bewonerJudith Dirx, weduwe van
bewonerwijlen Pytterdoodgraver
naastligger ten oostende kamer bewoond door Enne Hendrix
naastligger ten zuidenTjeerdt Fockes
naastligger ten westenCornelis Tevis
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]
verkoperSymon Wesselsbootsgezel


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0010v van 30 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 6Anjelierstraat ZZ [staat: bij de Bildtpoort]120‑00‑00 cgwoning, loodsje en plaats
koperAucke Gerbens c.u.
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidentuintje van Tijs Jansen
naastligger ten westenAucke Gerbens c.u.
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Gerbens koopt een woning, loodske en plaets bij de Bildtpoort. Ten O. een steegje, ten W. de koper, ten Z. het tuintje van Tijs Jansen, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van de Diaconen v.d. Ger. kerk, voor 120 cg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0085r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 6Anjelierstraat [staat: bij de Bildtpoort]102‑10‑00 cgwoning met kamer, loods en plaatsje
koperJohannis Gerryts pannenbakker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende tuin van wijlen Tijs Jansens
naastligger ten westenhet gorthuis van de verkoper Auke Gerbens koopman
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]
verkoperAuke Gerbenskoopman


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0085r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Reins


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0220r van 28 apr 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Reins


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0275r van 20 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 6Liemendijk110‑07‑00 ggtuin met een woning daarin gelegen
koperJan Jansen Kalf, gehuwd metvarenspersoon
koperRigtsje
naastligger ten oostenBartle Oedses
naastligger ten zuidenPieter Reins
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjoerd Talma, eerstgeregistreerde crediteur van
verkoperde geabandonneerde boedel van Janke Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Kalf, varend persoon x Rigtsje ... [Jacobs] koopt een tuin met daarin een woning, op de Liemendijk, nagelaten door wl. Pieter Reins. Met vrij in- en uitgang en op- en afslag op de Liemendijk. Ten O. Bartle Oedses, ten Z. de verkochte woningen van Pieter Reins, ten W.?, ten N.?. Geen grondpacht. Gekocht van de crediteuren van de verlaten boedel van Janke Hendriks wv Pieter Reins, voor 110 gg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0193r van 15 dec 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen c.s.varensgezel


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134r van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 6Anjelierstraat ZZ [staat: bij de Bildtpoort]460‑00‑00 cghuis
koperThomas Lammerts van Hees oud fabrikant
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenJan Fransen
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat en stadsvesten]
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Johannes Gerryts, gehuwd met
verkoperYmkjen Adriaans


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0113r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaas Gabbes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Berend Jans Braameyer... 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. en Oene Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Oene Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-194, medegebruiker is Siebren Pel wed., eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Siebren Pelovl voor 1812, huwt met Beitske Sjoerds, kind: Grietje P, geb 1782 HRL; BS geb 1811, ovl 1819; wed. S.P. gebruiker wijk A-194; medegebruiker Oene Johannes wed. ; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-194Anjelierstraat 6Berend Brameyerwed Siebren B Pel
A-194Anjelierstraat 6Berend Brameyerwed Oene Johannes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 75Anjelierstraat 6erven Douwe de Roos Harlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Feitze Schotanus... met IJbeltje Hijlkema, zeilmakersknecht, zv Sjoerd S, en Paulina Pau; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Paulus Foppes Torenbeek... zv Foppe Klazes T, en Rinske Paulus de Vries; BS huw 1826, ovl 1845, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Trijntje Huizingageb 1801 HRL, ovl 13 sep 1847 HRL, huwt met Hendrik Heins, dv Tjalling H, en Grietje van Kampen; BS ovl 1847; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-194; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Ybeltje Hylkema... gescheiden van Mansveld, ... , dv Marten H, en IJtje Zijlstra; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-194KarremanstraatTaeke Kuipers26 jschoenmakersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatMaaike Fenema [Vinnema]25 jHeerenveengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatRinske Kuipers8 jBolswardgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatNeeltie Kuipers2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Wijga24 jschoenmakersknehtHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatTrijntie Huizinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-194KarremanstraatTjalling Heins20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Heins12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatGrietje Heins14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-194Anjelierstraat 6Trijntje Huizinga, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Liemendijk A 194, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Lemke Jans de Witgeb 1791 Bolsward, ovl 19 dec 1852 HRL, huwt met Gerben IJntes de Vries dv Jan dW, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 200


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 75Achterstraat A-194Hendrik de Jong woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 75Anjelierstraat A-208 Pieter Westerhuis woning en pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 75Anjelierstraat 6 (A-208)Pieter Westerhuiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 6H. Boersmamatroos (groote vaart)


2023
0.0953209400177


  terug