Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 8(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-193A-207


Naastliggers vanAnjelierstraat 8
ten oostenAnjelierstraat 10
ten zuidenAchterstraat 11
ten zuidenAchterstraat 13
ten westenAnjelierstraat 6
ten westenAchterstraat 9
ten noordende Anjelierstraat


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0095v van 5 apr 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0371v van 20 dec 1623 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende lijnbaan


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0384r van 31 jan 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0145v van 11 apr 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0024r van 15 okt 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer bewoond door Enne Hendrix


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0010v van 30 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0051v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhof Edger Cornelis


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0085r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0243r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEdsger Cornelis


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0270r van 19 okt 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0085r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 8Liemendijk dicht bij de Noordermolen en stadsvesten240‑00‑00 gghof met zomerhuis
koperDirk IJsbrands, gehuwd metkoopman
koperGepke Jans
huurderEdsger Cornelis kooltjer
naastligger ten oostengemeensman Seerp Swerms
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten zuidenBouwen Yges
naastligger ten westenPieter Reins
naastligger ten noordensteeg aan de baan vankoopman
verkoper q.q.Johannis Beuker, curatorprocureur generaal Friesland
verkoper q.q.Cornelis Alberda, curatoren oversecretaris van het Bildt
verkoperjuffrouw Johanna Geertruid Beuker


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0117r van 11 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk IJsbrands


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0220r van 28 apr 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 8Liemendijk bij de Noordermolen en stadsvesten150‑00‑00 cggrote hof
koperBartel Oedses, gehuwd methovenier
koperJeltie Willems
naastligger ten oostenvroedsman Seerp Swerms
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten zuidenBouwe Yges
naastligger ten westenPytter Reins
naastligger ten noordensteeg
verkoperGepke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Dirk IJsbrandskoopman


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0275r van 20 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBartle Oedses


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134r van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0016r van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Simons metselaar


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136v van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Simons mr. metselaar


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0113r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 8stadsvesten bij de Bildtpoort87‑21‑00 gghuis
koper door niaarClaas Rintjes, bijgestaan door zijn moeder
koper door niaarTeuntye Teunnes, weduwe van
koper door niaarwijlen Rintje Claasen
geniaarde koperFocke Carsten
huurderSimon Jansen mr. metselaar18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenMeile D. Faber
naastligger ten zuidenKlaas Pieters mr. metselaar
naastligger ten westenKlaas Gabbes
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.Rinke Backer, executeur vankoopman
verkoperwijlen Jan Simonsmr. metselaar


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0122r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Simons


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0236v van 14 nov 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaas Rinkes


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0232v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEvert Huiberts


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0019v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEvert Huberts


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0229r van 13 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEvert Huiberts


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066r van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Rintjes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Klaas Rintjes Kuiper... huwelijken, ovl 1849, ovl 1876; eigenaar van wijk A-181, ledig plak grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-193, gebruiker is Taeke Halbes wed., 1814. (GAH204); gebruiker van wijk I-004, lijndraayer, eigenaar is S.D. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Taeke Halbes... afkondiging gehad den 12 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; wed. T.H. gebruiker van wijk A-193, eigenaar is Claas Kuiper, (broer van Teeke Halbes), 1814. (GAH204); T.H. en Baukje Fransen, beide van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-193Anjelierstraat 8Claas H Kuiperwed Taeke Halbes


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 241 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-193Anjelierstraat 8Teuntje Taekes Kuipers, overleden op 13 februari 1826Bildpoort A 193, vrouw van Pieter Tolsma, geen kinderen, zuster van Rintje, touwslager, Klaas, idem, Halbe, idem en Holst Taekes Kuipers, zeilmakersknecht. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 74Anjelierstraat 8Halbe Kuipers zeilmakersknegtHarlingenhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Gerritje Drayeroud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-193; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-193KarremanstraatWytse [Willem] Fielbach30 jtouwslagerHarlingenm, protestant, gehuwd
A-193KarremanstraatGerrytje Dreyer [Drayer]29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-193KarremanstraatCatharina Fielbach2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Maaike Harmens Lammertsma... dienstbaar, dv Harmen Hendriks L, en Hiltje Durks Kleinsma; BS huw 1833, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-190; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Tjerk Wybrens Vellinga... Tjerks Oude; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1830, huw 1833 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk A-190; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Wytse Fredriks Fielbach... A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 74Achterstraat A-181Okke S. Beidschat en mede eig.erf
Sectie A nr. 74Achterstraat A-193Okke S. Beidschat en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2788Anjelierstraat A-207 Sijtze Cornelis Beidschat woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2788Anjelierstraat 8 (A-207)erv. Sietze C. Beidschatwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 8Joh. Lendemeijerlandarbeider


2023
0.047689914703369


  terug