Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 18(niet bekend)(niet bekend)A-188A-202


Naastliggers vanAnjelierstraat 18
ten oostenKarremanstraat 8
ten zuidenAchterstraat 25
ten westenAnjelierstraat 16
ten noordende Anjelierstraat


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009ra van 24 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Harmen Luyrs


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Harmen Luyrts


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0095v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Luyrts


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0029v van 27 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRuird Jansen Sanstra


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126r van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRuird Jansen


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168r van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas van Velzen


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0230r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas van Velsen


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0255v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 18Anjelierstraat ZZ [staat: straat die loopt van de Bildtpoortsbaan naar de Liemendijk]70‑07‑00 GGwoning en bleekveld
koperAnthoni Vink hovenier
huurderAntje Jans
naastligger ten oostenSipke Sybrens
naastligger ten zuidenLieuwe Willems
naastligger ten westenJohannes Gerryts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Claas van Velzen


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0037v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthony Vink


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0143v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntoni Vink


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0197r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 18Anjelierstraat ZZ [staat: straat van de Bildtpoortsbaan naar de Liemendijk]275‑00‑00 CGwoning en bleekveld
koperRintje Pyters, gehuwd methuistimmerman
koperJeltje Lieuwes
naastligger ten oostenSipke Sybrens
naastligger ten zuidenLieuwe Willems
naastligger ten westenJohannes Gerryts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkoperAnthoni Vinkhovenier


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0161v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRintje Pieters


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRintje Pieters


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0255r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRintje Pieters


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0131v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Mecima


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0351r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 18Anjelierstraat ZZ90‑00‑00 GGhuis
koperburgemeester Menno Vink
huurdereen militaire corporaal corporaal
naastligger ten oostenAtze Hiddes
naastligger ten zuidenHarmen Jans Kamp
naastligger ten westenJohannes van Pruissen
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoper q.q.Teye Hilarides, gelastigde vanmr. koperslager
verkoperRintje Pieterstimmerman te Amsterdam
verkoperen van diens kinderen bij wijlen zijn eerste vrouw Jeltje Lieuwes


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0165v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRintje Pieters


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0345r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Vink


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333r van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen R. Pieters


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Gerardus Smeding... okt 1810 HRL, komt van HRL, wonende te HRL 1818; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1818; gebruiker van wijk A-188, zeylemakersknegt; eigenaar is Minne Vink, 1814. (GAH204); G.S. en Anke Eerdes Jansma, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Minne Vink... DTB N.H. HRL. 1771, BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1827; eigenaar van wijk A-188; gebruiker Gerardus Smeding, zijlemakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk B-109; gebruiker Jan vd Molen ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-188Anjelierstraat 18Minne Vink Gerardus Smeding zeylmakersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 66Anjelierstraat 18Hein AddensmetzelaarHarlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Bouwe Foppes Huitema... in 1862, ovl wijk G-160, zv Foppe H, en Elisabeth Offringa; BS huw 1828, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, 234, wijk G-158, supp wijk G-409; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Hendrik Addens... 1837, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk A-188; VT1839; Hein A. eigenaar van perceel nr. 66, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 1, huis en erf, 55 m2, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Lolkje Douwes de Vries... 1861, ovl 1875, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-188; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-188KarremanstraatHenricus Addens39 jturfdragerHarlingenm, protestant, gehuwd
A-188KarremanstraatLolkje D de Vries37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-188KarremanstraatHarmen Addens14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-188KarremanstraatDouwe van Driesen7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-188KarremanstraatLubbe van Driesen4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Jan Aukes Zeen... N.H., zv Auke Bouwes en Dieuwke Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, 259, wijk B-155, wijk D-005, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Jeltje Regts Onrust... en Trijntje Rintjes Gaykema; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1823, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, 259, wijk D-005, wijk B-155, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Rinkje van der Veergeb jan 1791 Hindeloopen, huwt met Klaas deuze, (gk), N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, wijk F-005, 93, supp wijk H-275


1854 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 3120 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-188Anjelierstraat 18Hendrikus Addens, overleden op 30 januari 1854man van Lolkje Douwes de Vries (Anjelierstraat A 188), vader van Hermanus, metselaarsknecht en minderjarige Meinsje Hendrikus Addens. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 66Karremansstraat A-188erv. Hein Addenswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 66Anjelierstraat A-202Casper Schragewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 66Anjelierstraat 18 (A-202)Casper Schragewoonhuis


1907 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 18 mrt 1907
vermeld alsgeschat adresbericht
A-188Anjelierstraat 18Woning met plaats in de Anjelierstraat no. 18, in huur bij j. de, wit. Provisioneel verkocht op 27 mrt 1907 in de Korenbeurs door notaris Okkinga.
  terug