Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 27(niet bekend)(niet bekend)B-156B-209


Naastliggers vanAnjelierstraat 27
ten oostenAnjelierstraat 29
ten oostenAnjelierstraat 31
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 25
ten noordenLiemendijk 16
ten noordenLiemendijk 18


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-156Anjelierstraat 27Geertje Annesgebruiker van wijk B-156; eigenaar Jan Dirks van Weerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-156Anjelierstraat 27Jan Dirks van Weerd... (GAH204); eigenaar van wijk A-184; gebruiker Steven K. Zeeman, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-156; gebruiker Geertje Annes, 1814. (GAH204); id. van wijk B-157; gebruiker Anne Martens Tuin, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-156Anjelierstraat 27Jan Dirks van Weerd Geertje Annes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 38Anjelierstraat 27wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (48 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
B-156Anjelierstraat 27Woning op de Liemendijk. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 173 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-156Anjelierstraat 27Gerrit Jans Metzelaar, overleden op 16 april 1834zoon van Jan Metzelaar, metselaar (Achterstraat B 156) en Dieuwke Jans, broer van minderjarige Grietje en Lupkje Jans Metzelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-156Anjelierstraat 27J Metzlaar stemgerechtigde


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-156Anjelierstraat 27Ebele Roelofs Prosé... in 1857, zv Roelof Johannes P, en Antje Ebeles; BS geb 1829, ovl 1857, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-156; oud 38 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk H-190; VT ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 38Liemendijk B-156Cornelis van der Schoot c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 38Anjelierstraat B-209Jantje Metzelaar, vrouw van C. van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 38Anjelierstraat 27 (B-209)Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot)woonhuis


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
B-156Anjelierstraat 27Het huis aan de Anjelierstraat no. 27, in huur bij a., kaspers. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 389.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 27A. Kaspersmetselaar
  terug