Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bargebuurtspoortje 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerBargebuurtspoortje 2(niet bekend)(niet bekend)A-229A-265
   huisnummer hogerBargebuurtspoortje 2zuid(niet bekend)(niet bekend)A-233A-265
   huisnummer hogerBargebuurtspoortje 2noord(niet bekend)(niet bekend)A-234A-265


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 21e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 2noordBargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]62‑00‑00 GGhoekkamer nr. 12 van de westerse kamers
koper finaalJetze Geerts
koper provisioneelJetze Geerts 62‑00‑00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 20e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 2zuidBargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]60‑05‑00 GGkamer nr. 11 van de westerse kamers
koper finaalJan Jansen
koper provisioneelJan Jansen 60‑05‑00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0162v van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 2zuidBargebuurtspoortje WZ no. 11 [staat: Bargeburen]130‑00‑00 CGkamer
koperTiepke Alberts c.u.
naastligger ten oostenBargenuurtspoortje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Freerck Dircks
verkoperTrijn Thomas, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansenwever


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0100r van 7 apr 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 2zuidBargebuurtspoortje WZ no. 11 [staat: Bargeburen]135‑00‑00 CGkamer
koperFoeke Hayes, gehuwd met
koperLijsbeth Claeses
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTiepke Alberts c.u.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125v van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 2Bargebuurt WZ op de hoek van het Poortje62‑00‑00 GGwoning
koperFaas Pieters, gehuwd metbaantjer te jurisdictie van Harlingen
koperAntje Hendriks te jurisdictie van Harlingen
huurderJelger Elyas 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenBargebuurt en het Poortje
naastligger ten zuidenBauke
naastligger ten westende weduwe van Jan Annes Huidekoper
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperIJsbrand Corneelisvarenspersoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFaas Pieters, baantjer x Antje Hendriks kopen woning op de Bargebuiren op de hoek van het Poortje, bewoond als huurder door Jelger Elijas voor 6 st. per week. Geen grondpacht. Ten O. de straat en poort, ten Z. Bauke ...?, ten W. Jan Annes Huidekoper wed., ten N. Stadsvesten. Gekocht van IJsbrand Cornelis, varend persoon, voor 62 gg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0051v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 2noordstadsvesten bij de Bildtpoort51‑00‑00 CGhuis
koperMatthijs Ouwendag mr. hoedenmaker
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Symon Frieseman
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperMayke Fokkes, gehuwd met
verkoperJohannes Olinjus


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Aaltje Lammerts... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Jan Berendsovl voor 1815; wed. J.B. gebruiker van wijk A-229, gealimenteert; medegebruiker Lense Johannes wed., gealimenteert; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Lense Johannes... ... , Baukje Linses, geb 1793 Driesum; BS ovl 1812; 1823 huwelijken, ovl 1835; wed. gebruiker van wijk A-229, gealimenteerd, medegebruiker is Jan Berends wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-233Bargebuurtspoortje 2zuidJohannis Klaases Norel... Kerk HRL; eigenaar van wijk A-227; gebruiker Dirkje Fransen, gealimenteerd, 1814 (GAH204); id. van wijk A-233; gebruiker Liekle F. de Boer, varensgesel, 1814. (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk B-038, pakhuis; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-233Bargebuurtspoortje 2zuidLiekle Freerks de Boer... db., en Antje Baukes; BS ovl 1812; 1823 huwelijken, ovl 1831, huw 1832, huw 1839; gebruiker van wijk A-233, varensgesel; eigenaar is Johannes Norel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-234Bargebuurtspoortje 2noordDirk Michiels Smit... te HRL 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, hu, ovl 1821, huw 1833, ovl 1855; gebruiker van wijk A-234, varensgesel; eigenaar is Wiebren C. de Vries 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-234Bargebuurtspoortje 2noordWiebren C. de Vrieseigenaar van wijk A-234; gebruiker Dirk Michiels Smit, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-032, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-229Bargebuurtspoortje 2 Armekamer Lense Johannes wedgealimenteerd
A-229Bargebuurtspoortje 2 Armekamer Jan Berends wedgealimenteerd
A-233Bargebuurtspoortje 2zuidJohannes Norel Liekle F de Boer varensgesel
A-234Bargebuurtspoortje 2noordWiebren C de Vries Dirk Michiels Smit varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 90Bargebuurtspoortje 2noordwed. Willem Gerrits van HoekwinkelierscheHarlingenhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 91Bargebuurtspoortje 2zuidHermanus Matthijs OuendaghoedemakerHarlingenhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 104Bargebuurtspoortje 2Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (18 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 90Bargebuurtspoortje 2wed Willem g van HoekHarlingenafgebroken, thans ledige grond


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Berend Fikke... werkman in 1851, N.H., zv Jan F, en Catharina Homburg; BS huw 1835, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Gerrit Tjerks Tigchelaargeb 1793 Harl/Midlum, ovl 23 apr 1858 HRL, huwt met Johanna Lodewijks Hoekveld, zv Tjerk Robijns en Tietske Klases; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-229; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL., wijk A-229; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Johanna Hoekveld... Tichelaar, ovl wijk H-224, N.H., dv Lodewijk H, en Engeltje Douwes; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, supp wijk H-265; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-229; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-233Bargebuurtspoortje 2zuidGrietje Pieters Dekker... D, en Akke Piers; BS huw 1825, ovl 1841, ovl 1849; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-233; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-233Bargebuurtspoortje 2zuidJan Johannes Fok... Jans vd Werf; BS huw 1825, ovl 1841; oud 40 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, sjouwerman, wijk A-233; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-234Bargebuurtspoortje 2noordJan Pieters Kerkhoven... 1851, Rooms Katholiek, zv Pieter K, en Gertke Wybes Meelman; BS huw 1856, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk A-234, wijk E-100, wijk H-045; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-234Bargebuurtspoortje 2noordJetske Pieters Kerkhoven... dienstmeid. dv Pieter Hibbes K, en Geertje Wiebes Meulman; BS huw 1828, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-234; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-151; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-229BargebuurtGerryt Tichelaar47 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-229BargebuurtJohanna Lodewijks49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-229BargebuurtDouwe Tichelaar10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-229BargebuurtKlaas Tichelaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-229BargebuurtLodewijk Tichelaar7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-229BargebuurtGrietje Tichelaar16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-233BargebuurtJan Fok40 jsjouwermanHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
A-233BargebuurtGrietje Dekker36 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
A-233BargebuurtJohannes Fok12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-233BargebuurtPetrus Fok4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-233BargebuurtAkke Fok7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-233BargebuurtAlida Fok2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-233Bargebuurtspoortje 2zuidPetrus Dekker, overleden op 3 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 15 jr (geboren 30/12/1829), overleden Bargeburen A 233. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Sjoerdtje Sjaarda... A-224, 229, wijk D-127, wijk H-091; oud 39 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-234Bargebuurtspoortje 2noordBouwe Foppes Huitema... supp wijk G-409; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-151; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 91Bargebuurt A-233erv. Willem J. van der Veerwoonhuis
Sectie A nr. 104Bargebuurt A-229Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 91Bargebuurtspoort A-265erven Willem J. van der Veerwoonhuis
Sectie A nr. 104Bargebuurtspoort A-267Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5236Bargebuurtspoortje 2 (A-265)Theodorus Keijzerwoonhuis
  terug