Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bargebuurtspoortje 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBargebuurtspoortje 6(niet bekend)(niet bekend)A-227A-267
 huisnummer lager  huisnummer hogerBargebuurtspoortje 6(niet bekend)(niet bekend)A-231A-267


Naastliggers vanBargebuurtspoortje 6
ten oostenhet Bargebuurtspoortje
ten zuidenBargebuurtspoortje 8
ten westenZoutsloot 19
ten noordenBargebuurtspoortje 4


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 6Bargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]63‑00‑00 GGkamer nr. 6 van de westerse kamers
koper finaalAntie Fongers
koper provisioneelBeern Jacobs 59‑00‑00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 16e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 6Bargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]55‑15‑00 GGkamer nr. 7 van de westerse kamers
koper finaalHessel Jacobs Hingst
koper provisioneelHarmen Glaa 55‑01‑00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 4zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-227Bargebuurtspoortje 6Dirkje Fransen... Mulder, die Verklaarde nooit te hebben kunnen Schrijven nog zijne naam ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-227Bargebuurtspoortje 6Johannis Klaases Norel... Kerk HRL; kind: Lysbeth Johannes Norel, geb 30 sep 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL; eigenaar van wijk A-227; gebruiker Dirkje Fransen, gealimenteerd, 1814 (GAH204); id. van wijk A-233; gebruiker Liekle F. de Boer, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Wouter van Willigersgebruiker wijk A-231, scheepstimmerman; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-227Bargebuurtspoortje 6Johannes Norel Dirkje Fransen gealimenteerd
A-231Bargebuurtspoortje 6Doopsgesinde Gemeente Wouter van Williges scheepstimmerman


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-231Bargebuurtspoortje 6provisionele en finale toewijzingfl. 27woning A-231
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperJan Galama


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 102Bargebuurtspoortje 6Hermanus Matthijs OuendaghoedemakerHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-227Bargebuurtspoortje 6Antje Johannes Zwinkgeb 1772 Franeker, ovl 20 dec 1849 HRL, huwt met Joseph de Vrij, dv Johannes Z, en Antje Tigchelaar; BS ovl 1846; 1849 overlijdens; oud 67 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-227; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-227BargebuurtAntie J Zwink67 jFranekerv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Douwe Vissergeb 1806 prov, pottenbakker, A 21 nov 1853 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk A-231


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Grietje van Deulen... Kerk HRL 1804, BS huw 1830, ovl 1877, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk E-200, wijk F-288, wijk A-211, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Jan Hendriks de Vries... HRL 1851 wijk A-222, 231; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-135; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Janke Jans van Oudt... te HRL, dienstmeid. dv Jan Jans O, en Dieuwke Pieters; BS huw 1827, ovl 1851, 1852, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Jantje Hanses de Vries... 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 102Bargebuurt A-227Schelte Krakowoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 102Bargebuurtspoort A-269Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4961Bargebuurtspoortje 6 (A-267)
  terug