Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 31-0901-0901-132A-173A-182


Naastliggers vanBildtstraat 3
ten oostenZoutsloot 43
ten zuidenBildtstraat 5
ten westende Bildtstraat
ten noordende Achterstraat


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0127v van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bylpoort]650‑00‑00 gghuis
koperJan Bartels, gehuwd met
koperJits Jans
verpachter grondN. N. 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende plaats van Gattie Gerbens
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Syts Iemes
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperDurck Durcksen, gehuwd metmr. kistmaker
verkoperHylck Tieerdts


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]530‑00‑00 cghuis
koperDouwe Wybrens c.u.winkelier
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jetse Poppes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperBouwe Joostes Kock, recht van scheiding verkregen van zijn broermr. schoenmaker
verkoperAucke Joostesmr. schoenmaker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0122r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]350‑00‑00 gghuis
koper van 1/2Sierck Wyberens, gehuwd met
koper van 1/2Sjuucke Doedes
koper van 1/2Rein Sickes koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHarmen Gerbens n.u.bakker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperDettie Sioerdts, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Wyberens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090 , folio 11Bildtstraat 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes
gebruikerJaan Ages wed.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090 , folio 7rBildtstraat 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes
gebruikerJaan Ages wed.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090 , folio Bildtstraat 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes
gebruikerwed. Jaan Ages c.s.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0369v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Menalda


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0135r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Menalda


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090 , folio 7vBildtstraat 3huis
eigenaarburgemeester Menalda wed.
gebruikerJacob Sjibbes
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0189r van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Reiner Sikkes Menalda


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-090Bildtstraat 3Heere Wybrens, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090 , folio 7vBildtstraat 3huis
eigenaarwed. burgemr. Minolda
gebruikerHeere Wybrens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0039r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMathijs smid


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0201r van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]126‑14‑00 gghuis
koperAntony Vink koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderTrijntje Harmens 31‑04‑00 cg
naastligger ten oostenClaas Ottes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Sjouke Sjoukes
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkopervrouw Aaltje Menalda, gehuwd met te Franeker
verkoperMatthijs Smith te Franeker


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090 , folio 7vBildtstraat 3huis
eigenaarburgemeester Menalda wed.
gebruikerHeere Wybrens wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090 , folio 7vBildtstraat 3huis
eigenaarburgemeester Menalda wed.
gebruikerHeere Wybrens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-132 , folio 14vBildtstraat 3huis
eigenaarJ. Mecima
gebruikerSjeuwke Jetzes
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal34‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑05‑06 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0135r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]625‑00‑00 cghuis
koperTjalle Feykes, gehuwd metbrouwersknecht
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Bachum
naastligger ten oostenSimon Miedema
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerlof Wiegers
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperAntje Vink, gehuwd met
verkoperJohannes Mecimakoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-132 , folio 14vBildtstraat 3huis
eigenaarTjalling Feikes
gebruikerTjalling Feikes
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-132 , folio 14vBildtstraat 3huis
eigenaarTjalling Feikes
gebruikerTjalling Feikes
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0145r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ, bij de400‑00‑00 cghuis
koperHendrik Pieters Lambregts, gehuwd met
koperJanke Jans Schuurman
naastligger ten oostenSymon Miedema
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperTjalle Feykes
verkoperJanke Wybes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0213r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtpoort wijk A 173, bij de375‑00‑00 cghuis
koperFeikje Blombergen meerderjarige ongehuwde dochter
naastligger ten oostenS. Miedema
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat
verkoperHendrik Pieters Lambrechts


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-132 , pag. 15Bildtstraat 3Eeltje Cornelis n.ux.1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-173Bildtstraat 3Eeltje Cornelis Tichelaar... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1815, huw 1816, ovl 1832, ovl 1838, ovl 1881; eigenaar en gebruiker van wijk A-173, kuiper, 1814. (GAH204); id. van wijk B-170, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); E.C.T. eigenaar van perceel ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-173Bildtstraat 3Eeltje C TichelaarEeltje C Tichelaarkuiper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 136Bildtstraat 3Eeltje Tigchelaar kuiperHarlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-173Bildtstraat 3Aaltie Kranenburgoud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-173; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-173Bildtstraat 3Bregtje Asmus Tuinhout... Feddes en Fetje Pieters; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1831, huw 1841, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-173, 50; oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-173LeemedijkAaltie Kronenburg68 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 272 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-173Bildtstraat 3Aukje Jans Rooda, overleden op 24 september 184422 jr, geboren Leeuwarden 6/12/1822), overleden Bildtstraat A 173, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Sybes Rooda en wijlen Sytske Sybrens Molenaar, zuster van minderjarige Sybe, Dirk, Douwe en Martinus Jans Rooda (voogd is Auke S. Molenaar, pakhuisknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 955 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-173Bildtstraat 3Rigtje Nijdam, overleden op 21 december 184729 jr, geboren Exmorra 9/7/1819, overleden Bildtpoort A 173, winkeliersche, vrouw van Johannes Jans Gongrijp, touwslagersknecht, moeder van minderjarige Ynskje Johannes Gongrijp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 136Achterstraat A-173Sipke W. Duif woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 136Bildtstraat A-182 Gerrit van der Mei woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 136Bildtstraat 3 (A-182)Jantje van der Walwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 3J. van Seijstgroentenhandelaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 3beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.18699097633362


  terug