Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 51-0911-0911-133A-174A-183


Naastliggers vanBildtstraat 5
ten oostenZoutsloot 43
ten zuidenBildtstraat 7
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 3


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 5, HarlingenBildtstraat 5, Harlingen


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0149v van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende lijnbaan van Inne Alberts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0127v van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Syts Iemes


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0074r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168r van 20 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndries Hendricx c.u.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0122r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-091 , folio 12Bildtstraat 5huis
eigenaarDirk Jacobs
gebruikerJarig Wiegers
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-091 , folio 7rBildtstraat 5huis
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerWigle Joukes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan2‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-091 , folio Bildtstraat 5huis
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerWybe Wybes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257v van 19 jun 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Harmens


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0369v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 5Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]150‑07‑00 gghuis
koperTjeerd Pieters koopman
koperSymon Jacobs koopman
huurderGrietje Beerns
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenTjeerd Harmens
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Menalda
verkoperJacob Dirksmr. bakker


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0135r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 5Bildtstraat OZ [staat: Bildtpoort]300‑00‑00 cghuis
koperAntoni Jansen, gehuwd met
koperVroukien Sickes
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenTieerd Harmens mr. kuiper
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgemeester Menalda
verkoperSymon Jacobs Cuiper, enkoopman
verkoperTieerd Pyterskoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-091 , folio 7vBildtstraat 5huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerwed. Tjepke Sakes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0189r van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 5Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]300‑00‑00 cghuis
koperWobbe Wobbes, gehuwdschoenlapper
koperRinskse Gerrits
huurderGerrit Gerrits c.u.schoenmaker
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenTjeerd Harmens mr. kuiper
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Reiner Sikkes Menalda
verkoperFolkoun Sickes, weduwe van te Almenum
verkoperwijlen Antony Jans


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-091Bildtstraat 5Gerrit Gerrits, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-091 , folio 7vBildtstraat 5huis
eigenaarwed. Wobbe Wobbes
gebruikerwed. Gerrit Gerrits
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-091, fol. 10vBildtstraat 5Gerryt Gerrits cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderenschoenmaeker, mr.20:1:00 cg3:7:00 cggemeen bestaen


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0039r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 5Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]145‑14‑00 gghuis
koperGerrytie Symons Kuiper, weduwe van
koperwijlen Siouke Sioukes schipper
huurderGerrit Gerrits mr. schoenmaker30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenTieerd Harmens
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenMathijs smid
verkoperRinske Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Wobbe Wobbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrytie Symons Kuiper wv wl. schipper Siouke Sioukes, koopt deftige huisinge bij de Bildpoort, bewoond door mr. schoenmaker Gerrit Gerrits voor 30 cg. Geen grondpacht. Ten O. Otte Aukes, ten Z. Tjeerd Harmens, ten W. de straat, ten N. Mathijs Smid. Verkocht door de voogden van de kamer der huissittende armen als alimentatores van Rinske Gerrits wv wl. Wobbe Wobbes, voor 145 gg. en 14 st.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0201r van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Sjouke Sjoukes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-091 , folio 7vBildtstraat 5huis
eigenaarSjouke Sjoukes wed.
gebruikerBalster Jans
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0209v van 27 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sjouke Sjoukes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-091 , folio 7vBildtstraat 5huis
eigenaarSjouke Sjoukes wed.
gebruikerBalster Jans
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-133 , folio 14vBildtstraat 5huis
eigenaarGerlof Wiegers
gebruikerAaltje Norel
gebruikerAnna Norel
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0135r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerlof Wiegers


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-133 , folio 14vBildtstraat 5huis
eigenaarGerlof Wiegers wed.
gebruikerAaltje Norel
gebruikerAnna Norel
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-133 , folio 14vBildtstraat 5huis
eigenaarJan Schiere
gebruikerAnne Sapes
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0145r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0213r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-133 , pag. 15Bildtstraat 5Jan Schiere 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Jan Cornelis Schiere... sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-127; gebruiker Wouter Gerbens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, lijndraayer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-161, pakhuis; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Jan Louws Balkstra... bruidegom, 1818, zv Louw Jans B., en Riemke Gerbens, kind: Trijtje geb 3 aug 1810 HRL; gebruiker van wijk A-174, lijndraayer; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-197, lijnbaan, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-174Bildtstraat 5Jan SchiereJan L Balkstralijndaayer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 135Bildtstraat 5Simon Schiere koopmanHarlingenhuis en erf (44 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Feikje Pieters van der Tol... Jans; BS ovl 1833; 1835 huwelijken, ovl 1845; oud 45 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-174; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Gerrit Jans Faber... van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk A-174; VT1839; kind: Antje Gerrtis Faber, geb 6 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 82 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-174Bildtstraat 5Pietertje Wopkes van Hoek, overleden op 9 juni 183952 jr, geboren Jorwerd, overleden Bildstraat A 174, vrouw van Gerrit Jans Faber, grofsmid, moeder van Antje (vrouw van Simon D. Trompetter, scheepstimmerman), Baukje, dienstmeid (thans te Haarlem) en minderjarige Jan Gerrits Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-174ZoutslootGerrit J Faber58 jgrofsmidHarlingenm, protestant, weduwnaar
A-174ZoutslootJan G Faber18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-174ZoutslootTjeerd M Radsma19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-174ZoutslootGijsbertus Radsma17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-174ZoutslootFeikje P van der Tol45 jKimswerdv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Grietje Jans Brink... dec 1822, ovl wijk A-172, dv Jan B, en Neeltje Alles (van Loon); BS huw 1822, ovl 1864, bev HRL 1851 wijk A-174; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-151; VT1839; geb 22 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Johannes Idses van der Weide... te HRL, werkman, zv Ytse Hendriks vdW, en Haukje Jans; BS huw 1822, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 135bij de Bildtstraat A-174Albert van der Weide c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 135Bildtstraat A-183 Anders Gustaf Gudmundsson woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 135Bildtstraat 5 (A-183)Gustav. Gudmundssonwoonhuis


2023
0.048387050628662


  terug