Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Bildtstraat 14,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 14 1-061 1/4 1-102 A-119 A-130


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 14, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 14
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 16
ten noordenBildtstraat 12


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 343r van 5 aug 1599 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Bildtstraat 14Feycke Pieters x Aelcke Martens kopen drie huizen in de Billstraet met de eigendom pro quota van de steeg ten westen. Geen grondpacht. Ten N. timmerman Thoenys [Jans], ten Z. timmerman Rytske. Gekocht van Harmen Gerrits, pannebakker, voor 837 gg. 14 st.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperDirck Sybrandts Longerhou, gehuwd metschipper (groot-)GG 900:00:00
Tiedtske Reynes
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker
verkoperFreerk Dircks c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sybrants Longerhou, grootschipper x Tiedtske Heyns? koopt een huis met een plaets erachter, wz. Bildtstraat. Ten Z. Jan Jansen, koopman, ten N. Cornelis Meynses, bakker. Gekocht van Freerck Dircks, voor 900 gg.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirck Longerhou


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperBennier Gerrits burger c.u.koopman (schots -)GG 850:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrant IJsbrants
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Minses
verkoperDirck Sybrants Longerhou c.u.schipper (groot-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBennier Gerrits, Schots koopman c.u. kopen een huis wz. Bildstraat. Ten Z. Iisbrant Iisbrants, ten N. wed. Cornelis Minses. Geen grondpacht. Gekocht van Dirck Sybrants Longerhou, grootschipper c.u., voor 850 GG.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111v van 26 sep 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Baniers


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0302v van 5 jul 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Sybren Sierx Geitiebaan


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Bildtstraat 14huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0267v van 12 jul 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Sybren Tierx Geitiebaan


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Bildtstraat 14huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Bildtstraat 14huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraathuis
 
koperJan Doeckes mr. timmermanGG 381:14:00
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende erven van Tjerk Sandstra
naastligger ten westenDoede Sickes
naastligger ten noordenweduwe Harmen Hylkes
verkoperSjerk Sybrens Geitiebaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Doekes, mr. scheepstimmerman, koopt het huis. Ten O. de straat, ten W. Doede Sickes, ten Z. erven Tjeerd Sanstra, ten N. wd. Harmen Hylkes. Gekocht van Sjerk Sybrens Geitiebaan.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Bildtstraat 14huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
1-061 /2Bildtstraat 14kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
 
1-061 /3Bildtstraat 14huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:13:06
 
1-061 /4Bildtstraat 14huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06
 
1-061 /5Bildtstraat 14woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0020r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Bildtstraat 14Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00
1-061 /4Bildtstraat 14Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0145r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Bildtstraat 14huis
eigenaarwed. Evert Hanekuik
gebruikerCoert Janzen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:10
 
1-061 /2Bildtstraat 14kamer
eigenaarJan Gerlofs
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:14:08
 
1-061 /3Bildtstraat 14huis
eigenaarEngel Alberts Klinker
gebruikerJan Clazen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:07:04
 
1-061 /4Bildtstraat 14huis
eigenaarwed. Philip Hanekuik c.s.
gebruikerN. N.
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:01:12
 
1-061 /5Bildtstraat 14woninge
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPyter Harmens
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:14


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraatfraai huis
 
koperCorneles Blok, gehuwd metmr. glasmaker, werverGG 451:00:00
Jepke Waltus
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenEylert Eylerts
naastligger ten westenClaas Danser
naastligger ten noordenReynder Pyters
verkoperJan Doekesmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Blok, mr. glasemaker en verwer x Iepke Waltus koopt mooi huis wz. in de Bilstraat. Ten W. Claas Danser, ten O. de Bilstraat, ten Z. Eijlert Eijlerts, ten N. Reynder Pyters. Gekocht van Jan Doekes, mr. scheepstimmerman, voor 451 gg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Cornelis Blok


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0261r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Blok


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0027v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Blok


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0086r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Blok


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperYeme Pieters, gehuwd metCG 700:00:00
Grietje JansWijnaldum
huurderN. N. CG 30:00:00
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkopermeerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blok
Aaltje Cornelis Blok, gesterkt met haar man
Jan Jacobsmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYeme Pieters x Grietje Jans koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. de straat, ten W. en N. Douwe Vettevogel, ten Z. Jan Jansen [van der Molen]. Gekocht van Eelkje- en Aaltje Cornelis Blok x Jan Jacobs, mr. timmerman.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperHaring Wiegers, gehuwd metvarenspersoonCG 705:00:00
Antje Piers
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkoperYeme Pieters, gehuwd met
Grietje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaring Wiegers, varend persoon x Antje Piers koopt huis wz. Bildtstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. Jan Janzen [van der Molen], ten W. en N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Yeme Pieters x Grietje Jans, voor 705 cg.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0116v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHaring Wygers


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ wijk A-119huis
 
koperJan H. Gonggrijp, gehuwd metmr. pruikmakerCG 335:00:00
Grietje Overdijk
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenH. Bonnema
naastligger ten westenJohannes Human
naastligger ten noordenD. W. Vettevogel
verkoperWieger HaringshuistimmerknechtOosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan H. Gonggrijp, mr. pruikmaker x Grietje Cl. Overdijk koopt huis Bildtstraat wijk A-119. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Johannes Numan, ten Z. H. Bonnema, ten N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Wyger Harings, huistimmerman te Oosterbierum, voor 335 cg.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0037v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan H. Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-102 Bildtstraat 14Jan H de BoerCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Johannes Jacobus Brouwer... 1806, 1809, BS huw 1814, huw 1817, ovl 1827, ovl 1829, ovl 1837, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk A-119, winkelier, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-148; is een pakhuis; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-119Bildtstraat 14Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Pieter Kannee, overleden op 19 januari 1823vader van Sophia (vrouw van Pieter Drost, mr. schoenmaker Bildstraat A 119), Lijsbeth (vrouw van Jan Gerrits Spoelstra, koopman), Jan, koopman, Gerrit, te Bolsward en minderjarige Grietje Pieters Kannee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 271Bildtstraat 14Pieter DrostHarlingenschoenmakerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Hyltje Wytzes Conijn... bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Pieter Drost... 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; P.D. eigenaar van perceel nr. 271 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 180, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-119 P Drost stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-119BildstraatPetrus Drost58 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
A-119BildstraatHiltie W Conijn59 jWonswerdv, rooms katholiek, gehuwd
A-119BildstraatHein Drost19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatBernardus Drost13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatCatharina Drost12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Catharina Drost, overleden op 23 september 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 4/9/1827), overleden Bildtstraat A 119, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Petrus Drost, overleden op 25 september 1847(Certificaat van onvermogen), 25 jr (geboren 10/2/1822), overleden Bildtstraat A 119, kleermaker, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 271A-119 (Bildtstraat)Pieter Johs. Drostwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 271A-130 (Bildtstraat)Engele P. de Vrieswoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 13 feb 1879
A-119Bildtstraat 14Eene voor weinige jaren grootendeels vernieuwde en zeer net onderhoudene winkelhuizinge met plaats in de Bildtstraat, bewoond door den eigenaar den heer P.E. de, Vries. Finaal verkocht op 18 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2929..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 271Bildtstraat 14 (A-130)Jan Wijga


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 14D.Wiersmamelktapper
Bildtstraat 14mej. E.Wijngaardhuishoudster
Bildtstraat 14aH.Schuilaardappelhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 14A. (Albertus) Kaspers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 14rijksmonument 20314
  terug