Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 171-1281-1281-195A-113A-124


Naastliggers vanBildtstraat 17
ten oostenZoutsloot 30
ten zuidenBildtstraat 19
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 15


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 17, Harlingen


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0139r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0150r van 13 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0233v van 6 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Rienckx* kuiper


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0023v van 25 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Rienckx kuiper


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0076r van 23 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende proclamanten Ariaen Dircx c.u.houtkoper


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0087r van 15 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Riencx kuiper


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0257v van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarWypke Tiaardts, gehuwd met
aanhandelaarBeernke Andries
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenIsaac Jansen
naastligger ten westen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Richt Hilbrants
verwandelaarWybe Riencks, gehuwd met
verwandelaarAaltie Jansen


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0271r van 8 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe kuiper


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0077r van 20 aug 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArjan Dircks, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Pieters


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0018r van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Daems


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0118r van 9 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ309‑00‑00 gghuis
koperBartell Sioerdts
naastligger ten oostenJentke Rutgers brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenals bewoner Pyter Roos
verkoperCornelis Damis, gehuwd met
verkoperHiltie Tiepckes Hillema


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0048r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSioerd Bartels


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0079v van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBartholomeus Claesen


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0032r van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ409‑00‑00 gghuis waar Barradeel uithangt
koperClaes Willems, gehuwd metkleermaker Barradeel
koperTrijntie Hayes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSioerd Bartels
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenHilbrant Pyters
verkoperCornelis Ariens Iselmonde c.u.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0141v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ475‑00‑00 gghuis waar Barradeel uithangt
koperCornelia Wybes, weduwe van Barradeel
koperwijlen Pybe Melis, gesterkt met
koperhaar zwager Hans Imes, en
koperhaar zwager Claes Doedes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSioerdt Bartels smid
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenHilbrant Pytters
verkoperTrijntie Hayes, weduwe van
verkoperwijlen Claes Wyllems, gesterkt met
verkoperCornelis Mentses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelia Wybes wv. Pybe Melis, gesterkt met haar zwagers Hans Imes en Claes Doedes, koopt een huis oz. Bildtstraat daer Barradeel wthangt. Ten Z. smid Sioerdt Bartels, ten N. Hilbrant Pytters. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntie Hayes wv Claes Wyllems, gesterkt met Cornelis Mentses, voor 475 GG.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099r van 23 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelia Wybes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0010r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ335‑07‑00 gghuis
koper van 1/3Tymen Hayema
koper van 2/3de weduwe van wijlen Johannes Verhagen
naastligger ten oostende brouwerij van Enne Ipes
naastligger ten zuidenAbbe Jacobs smid
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenHillebrant Pytters
verkoperCornelia Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Pybe Melis


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0138r van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ335‑00‑00 gghuis
koperClaes Franssen Visscher
koperJan van Swol notaris
verpachter grondN. N. 0‑18‑00 cg
naastligger ten oostende brouwerij van Yme Ypes
naastligger ten zuidenAbe Jacobs smid
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenHilbrant Pyters wijdschipper
verkoperHendrick Hendrix c.u.bierdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Franssen Visscher en not. publ. Jan van Swol kopen een huis oz. Bildstraat. Ten O. de brouwerij van Ime Ypes, ten Z. smid Abe Jacobs, ten W. de Bildstraat, ten N. wijdschipper Hilbrant Pyters. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van bierdrager Hendrick Hendrix c.u., voor 335 GG.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0204v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ352‑14‑00 gghuis
koperRinse Abbes, gehuwd met
koperHylck Ipkes
toehaakeen rijksdaalder
naastligger ten oostende brouwerij van Ime Ypes
naastligger ten zuidenAbe Jacobs
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHilbrant Pyters
verkoperJan van Swol
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Abbes x Hylck Upkes kopen een huis oz. Bildtstraat. Ten O. de brouwerij van Ime Ypes, ten Z. Abe Jacobs, ten W. die straat, ten N. Hilbrant Pyters. Geen grondpacht. Gekocht van Jan van Swol, voor 352 GG 14 st en een rijksdaalder tot een propijn.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0229v van 19 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRinse Abbes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0257r van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Rinse Abes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0015v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Rinse Abbes


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0276r van 17 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Rinse Abbes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240r van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Gerbens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-128 , folio 16Bildtstraat 17huis
eigenaarPieter Gerbens
gebruikerPieter Gerbens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-128 , folio 9vBildtstraat 17huis
eigenaarPieter Gerbens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-128 , folio Bildtstraat 17huis
eigenaarPyter Gerbens
gebruikerPyter Gerbens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0124v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRimmert Huberts


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0155r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ260‑00‑00 gghuis
koperHendrik Jacobs, gehuwd metscheepstimmerman
koperNeeltie Johannes
huurderRein Annes Swaal
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Bierma
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester Bierma
naastligger ten zuidenLeenert Leenerts
naastligger ten westenBildtstraat
verkoperJetske Pieters, gehuwd met
verkoperRinnert Huybertsmr. pottenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jacobs x Neeltje Johannes koopt huis in de Bildtstraat. Ten O. en N. wd. burgemeester Bierma, ten Z. Leenert Leenerts, ten W. de Bildtstraat. Gekocht van Jetske Pieters, vrouw van mr. pottebakker Rinnert Huyberts.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-128 , folio 10rBildtstraat 17huis
eigenaarHendrik Jacobs
gebruikerHendrik Jacobs
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-128Bildtstraat 17Jan Sikkes, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-128 , folio 10rBildtstraat 17huis
eigenaarJan Sikkes
gebruikerJan Sikkes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0235v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ440‑00‑00 cghuis
koperRomkje Brongers, weduwe van
koperwijlen Gabe Sybesma visafslager
huurderChristiaan
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma
naastligger ten zuidenLeendert Leenderts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJacob Harmens Beekma
verkoperNeeltje Johannis, gehuwd met
verkoperJacob Eiberts, en erfgenaam van haar overleden manbeurtschipper
erflaterwijlen Hendrik Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomkje Brongers wd. Gabe Sybesma koopt het huis. Ten O. en N. Jacob Harmens Beekma, ten Z. Leendert Leenderts, ten W. de straat. Gekocht van Neeltje Johannis, vrouw van Jacob Eiberts, als erfgename van wl. haar man Hendrik Jacobs. Etc. etc.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-128 , folio 10rBildtstraat 17huis
eigenaarJan Sickes
gebruikerJan Sickes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0267r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ230‑00‑00 gghuis
koperLammert Teyes koopman
huurderChristiaan Jansen mr. kleermaker
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma
naastligger ten zuidenLeendert Leenderts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJacob Harmens Beekma
verkoperRomkje Brongers, weduwe van
verkoperwijlen Gabe Sybesmavisafslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Teyes koopt een huis oz. Bildtstraat. Voorhuis, woonkelder en een kelderkamer. Ten O. en N. Jacob Harmens Beekma, ten Z. Leendert Leenderts, ten W. de Bildtstraat. Gekocht van Romkje Brongers wv visafslager Gabe Sybesma.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0084v van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ400‑00‑00 cgdeftig huis
koperPyter Faeses Fisser, gehuwd metlijnslager
koperSytske Freerks Dikland
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma
naastligger ten zuidenLeendert Leenderts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJacob Harmens Beekma
verkoperLammert Teyes


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0033r van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ453‑00‑00 cghuis
koperBeernd Pyters, in ondertrouw metstuurman
koperLijsbeth Jans
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma
naastligger ten zuidenLeendert Leenderts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJacob Harmens Beekma
verkoper q.q.Faas Pyters Visser, namens zijn zoonlijnslager te Almenum
verkoperPyter Faases Visser, gehuwd met
verkoperSydske Freerks Dikland


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0061r van 12 apr 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Eyberts


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-128 , folio 10rBildtstraat 17huis
eigenaarBarent Pyters
gebruikerBarent Pyters
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0138r van 22 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBaarnd Pyters


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0215v van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Barend Pieters


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-195 , folio 21rBildtstraat 17huis
eigenaarBarend Pieters wed.
gebruikerBarend Pieters wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0236v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBarend Pieters


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-195 , folio 21rBildtstraat 17huis
eigenaarBarend Pieters wed.
gebruikerBarend Pieters wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-195 , folio 21rBildtstraat 17huis
eigenaarBarend Pieters wed.
gebruikerBarend Pieters wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0067v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 17Bildtstraat OZ195‑00‑00 cghuis
koperGerrit Jans, gehuwd metvarensgezel
koperFokkje Oenes
eerdere bewonerLijsbet Jans
huurderAbraham Tjallingius lands opzichter
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWillem Geis zadelmaker
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sjoerd Wiarda [staat: Winia]
verkoperPieter Embdenaarschrijver aan het comptoir van de losrenten te Leeuwarden


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0042v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0351r van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrit Jans schipper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-195 , pag. 21Bildtstraat 17Gerrit Jans 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-113Bildtstraat 17Gerrit Jans Feenstra... Kerk HRL 1803, 1805, 1807, 1811, BS geb 1811, ovl 1829, ovl 1830, huw 1831, ovl 1836; eigenaar van wijk A-113, gebruiker Jurjen Bron, winkelknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-113Bildtstraat 17Jurjen Brongebruiker van wijk A-113, winkelknegt; eigenaar is Gerrit J. Feenstra, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-113Bildtstraat 17Gerryt J FeenstraJurjen Bronwinkelknegt


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 en 109 van 1 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-113Bildtstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 275huis A-113
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperSybren Zwaal


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
A-113Bildtstraat 17Huizinge c.a. in de Bildtstraat. Finaal verkocht op 8 dec 1830 in het Heeren-logement door mr. J. Hanekuijk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 264Bildtstraat 17erven Gerrit Veenstra Harlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-113Bildtstraat 17Hitje Poppes Zijlstra... Sietses Z, en Froukje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, 220, wijk D-178, wijk F-157; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-237; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-113Bildtstraat 17Hyltje Wytzes Conijn... 1851, dv Wietze Baukes C, en Meinou Jentjes Burminia; BS huw 1832, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-113Bildtstraat 17Pieter Drost... Berends; BS huw 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1828, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-113Bildtstraat 17Pietje Gijsberts de Boer... Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1837, ovl 1848, ovl 1856; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-113; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-113Bildtstraat 17Sybren Zwaal stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-113BildstraatSybrand L Zwaal39 jtimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
A-113BildstraatPietje G de Boer36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-113BildstraatLolke S Zwaal12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-113BildstraatJantje S Zwaal17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-113BildstraatAukje S Zwaal15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-113BildstraatHenderika S Zwaal7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-113Bildtstraat 17Margaretha Hoekers, overleden op 14 oktober 184233 jr (geboren 6/4/1809), overleden Zoutsloot A 113, gehuwd, met kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 87) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1039 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-113Bildtstraat 17Pietje Gijsberts de Boer, overleden op 12 januari 184844 jr (geboren 8/10/1803), overleden Bildtstraat A 113,2e vrouw van Sybrand Zwaal, timmerman, geen kinderen, zuster van wijlen Antje Gijsberts de Boer (1e vrouw van genoemde Sijbrand Zwaal, moeder van Aukje, Jantje, vrouw van Bote Louws Wynia, kastelein/winkelier Welsrijp en minderjarige Lolke en Hendrika Sybrands Zwaal). Saldo fl. 63,55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-113Bildtstraat 17Marten Jans van der Mey... Martens vdM, en Sjoerdtje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, 220, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-113Bildtstraat 17Styntje Gerrits Zantman... haar vdr), in 1811, dv Gerrit Z, en Geertje ... ; BS ovl 1811; 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-113Bildtstraat 17Sybrand Zwaal... 1851 wijk B-112, wijk C-215, wijk A-104, 107; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-113; VT1839; S.L.Z. eigenaar van de percelen nrs. 395 en 396 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1857 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50031 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 154 en 160 van 2 sep 1857
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-113Bildtstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 1021huis in de Bildtstraat A-113
 
verkoper q.q.Evert Pieters Tuinhout
verkoper q.q.Goris Sybrens van Smeden
verkoper q.q.Anne Klazes de Jong
verkoper q.q.Roelof Snoek
koperWillem Schoonhoven


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 264Bildtstraat A-113Johannes Schimmelpenning woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 264Bildtstraat A-124 Wiebe W. Schoonhoven woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4325Bildtstraat 17 (A-124)Wiebe W. Schoonhovenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 17Th. v/d Meulenbroodventer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 17G. (Germen) Wierda


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 17rijksmonument 20310


2023
0.11779594421387


  terug