Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 22 1-086 1-127 A-069 A-064


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 22, Harlingen Bildtstraat 22, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 22
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 24
ten westenDroogstraat 8
ten noordende Droogstraat


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0152r van 20 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 22Bildtstraat WZhuis
 
koperIsaack Jans, gehuwd met774-00-00 GG
koperGeert Jacobs
verpachter grondPyter Pyters 0-10-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenPyter Pyters
naastligger ten westenPyter Pyters
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDouue Allerts, gehuwd metbakker
verkoperAntie Symons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaack Jans x Geert Jacobsdr kopen een huis wz Bilstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. en W. Pyter Pyters, ten N. de Droogstraat.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0205r van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 22Bildtstraat WZhuis en loods
 
koperLouw Sytses, gehuwd metkleermaker [staat: schroor]700-00-00 GG
koperHiltie Aarns
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Pyter Pyters 0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenArian Dircks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenJacob Freercks bakker
verkoperIsaack Jansen, gehuwd met
verkoperGeertie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLuue Sytses schoor x Hiltie Aarns kopen een huis en loods wz. Bildstraat. Ten Z. Arian Dircks, ten N. bakker Jacob Freercks en de Droogstraat. Grondpacht 10 st. aan Pyter Pyters erven. Gekocht van Isaack Jans x Geertie Jacobs voor 700 GG.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0269v van 24 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLouw Sytses


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0218v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ recht tegenover het huis van Pytter Fransenshuis
 
koperClaes Hendrickx c.u.1020-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
toehaak80-00-00 CG tot een vereeringe voor Sytse Lous
toehaakdrie rijksdaalders voor de verkopers andere kinderen Sytse Lous
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenHiltie Pytters
naastligger ten westen[een steeg van] Hiltie Pytters
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLou Sytses


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0057r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 22Bildtstraat WZhoekhuis
 
koper provisioneelSytse Lous kleermaker950-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenHiltie Pyters
naastligger ten westenHiltie Pyters
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperTrijn Martens voor zich en haar vier kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Claes Hendrickxkramer


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0088v van 11 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Lieuwe Siccama


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0298v van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ op de hoek van de Droogstraat ten noordenhuis
 
koperBouwe Wouters 225-00-00 GG
huurderMartje Bouwes
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenHuybert Braem koopman
naastligger ten westenHuybert Braem koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDaniel Mighielsop Terschelling [staat: op der schelling]


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186v van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Martien Bouwens


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0207v van 28 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ op de hoek van de Droogstraat3/6 huis
 
koperTjerk Everts Duimke c.u.96-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Huibert Braam koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Huibert Braam koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJanke Jans, gehuwd met
verkoperTijs Gerrits Molenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjerk Everts koopt 1/2 huis wz. Bildtstraat hoek Droogstraat. Ten O. en N. de straat, ten Z. en W. erven Huibert Braams. Gekocht van Janke Jans vv Tijs Gerrits Molenaer.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-086Bildtstraat 22huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerBurchert Hendrix
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-086Bildtstraat 22huis
eigenaarTiaard Sanstra
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 22Bildtstraat WZhuis
 
koperHarmen Jansen van het Vlie c.u.300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenOldaens koopman
naastligger ten westenOldaens koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTjerck Eewerts en kinderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen van `t Vlie koopt huis wz. Bilstraat. Ten O. de straat, ten W. en Z. de koopman Oldaens, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Tjerck Eewerts en zijn kinderen.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarm Jansen


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-086 Bildtstraat 22huis
eigenaarTjaard Sanstra erven
gebruikerSymon Jacobs c.s.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-086 Bildtstraat 22huis
eigenaarerven Tjeerd Sandstra
gebruikerWytse Wassenaar
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-086 Bildtstraat 22huis
eigenaarvroedman Meyer
gebruikerBauke Jans
gebruikerSetske Hanses
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


1780 - variaadresbronbericht
Bildtstraat 22Hein Buisman StichtingBouw ca. 1780


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Jan van 't Vlie


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman J. van 't Vliet


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0325v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Jan van 't Vlie


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0093v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan van 't Vlie


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0219v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan van 't Vlie mr. verver en glasmaker


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0298v van 8 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ hoek Droogstraathuis
 
koperWopke Joerds 900-00-00 CG
huurder bovenkamerArjen Prins
huurder woonkelderAnthony Overzee
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenStreelitz
naastligger ten westenTjepke Gratama
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGerrytje Overzee, weduwe van
verkoperwijlen Jan van 't Vlieverver en glasmaker


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0176v van 16 jan 1803 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 82 van 22 jun 1810
adressoortbedraggebruik
A-069Bildtstraat 22koopaktefl. 900huis A-069
 
verkoperWopke Jacobs
koperSiebren Douwes (c.u.)


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-127 Bildtstraat 22E Bonnema2-00-00 CGhuis


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0057v van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ [staat: Wijk A-069]huis
 
koperSiebren Bouwes, gehuwd met900-00-00 CG
koperSiebrigje Murks
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJacob Strelitz koopman
naastligger ten westende heer Schouwenburg
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
cessionarisMichiel Jacobsoud beurtschipper
verkoperWopke Djoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSiebren Bouwes x Siebrigje Murks koopt huis wijk A-069. Ten W. Schouwenburg, ten Z. Jacob Strelitz, ten N. de straat. Verkoper Wopke Djoerds.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Johannes Hanekamp... Hofman; BS huw 1812, huw 1816, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1860, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069, wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Siebren Bouwes de Vries... BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1847, ovl 1861, ovl 1869; eigenaar en gebruiker van wijk A-069, uitdrager, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; S.B. d. V. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-069Bildtstraat 22Siebren B de Vries Siebren B de Vries uitdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 357Bildtstraat 22Sijbren Bouwes de VriesHarlingensleperhuis en erf (140 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-069Bildtstraat 22Rommert Hilbrands Bruinsma, overleden op 18 november 1835askarreman Bildstraat A 69, man van Geertruida Andries Koopmans, vader van minderjarige Cornelia Rommerts Bruinsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 357A-069 Johannes HanekampHarlingenvan binnen en van buiten veel verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Anna Catharina Hanekamp... 25 mei en 1 jun 1828, dv Johannes H, en Gezina Huizenga; BS huw 1828, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Hermanus Schrage... Melchior S, en Maria Josepha Joosten; BS huw 1828, huw 1835, huw 1842, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069 oud 40 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Jacoba de Boer... BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; VT1839; geb 17 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Dirks de Boer en IJmkje Jacobs ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Jetske Jeltes... Floris Jeltes, deszelfs oom, 24 may 1795; ondertrouw HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Tjeerd Simons Piebinga... 1804, BS huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-069Bildtstraat 22H Schrage stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-069BildstraatHermanus Schrage40 jBolswardgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, koopman
A-069BildstraatAnna Hanekamp38 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
A-069DroogstraatTjeerd Piebenga34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-069DroogstraatJacoba de Boer30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-069DroogstraatGeertje Piebenga6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-069DroogstraatIemkje Piebenga3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-069DroogstraatMaartje Piebenga1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-069DroogstraatJetske Jeltes70 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-069Bildtstraat 22Ytje Yntes Koestra, overleden op 31 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 29 jr, geboren Leeuwarden feb. 1818, overleden Achterstraat A 69, ongehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 357A-069 (Bildtstraat)Harmanus Schragewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3439A-064 (Bildtstraat)Hendrikus Oswaldwoonhuis
Sectie A nr. 3440A-064 (Bildtstraat)Hendrikus Oswaldwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3440Bildtstraat 22 (A-064)Hendrikus Oswaldwoonhuis


1920 - kentekenadresnaam
B-3590
Bildstraat 22G. Jemmo


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 22, HarlingenBildtstraat 22Th. Kroon & zoon, wed.Goedkoope Winkel, dehuishoudelijke artikelen


1986 - variaadresbronbericht
Bildtstraat 22Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1986


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 22rijksmonument 20318
  terug