Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 251-143 1-213 A-067A-061


Naastliggers vanBildtstraat 25
ten oostenNoorderhaven 87
ten zuidenNoorderhaven 83
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 23


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0379r van 27 nov 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoucke Piers
naastligger ten noordenJoucke Piers


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0042r van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Pieters Clein


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0258v van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 25Bildtstraat345‑07‑00 GGhuis
koperGoverius Braam apotheker
naastligger ten oostenGoverius Braam apotheker
naastligger ten zuidenMelle Hansen
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Foppe Douwesmr. schoenmaker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0181v van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMelle Hansen


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0267r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMelle Hansen mr. chirurgijn


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0040v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMelle Hansen mr. chirurgijn


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143Bildtstraat 25huis
eigenaarGoverus Braam
gebruikerGoverus Braam
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143Bildtstraat 25huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerAttie Lieuwes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720
opmerkingledig dog attie lieuwes van de kelder


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038v van 19 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Melle Hansen


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0074r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 25Bildtstraat OZ700‑00‑00 CGhuis en chyrurgijnswinkel
koperJacob Douwes koopman
naastligger ten oostenDirck Huigens koopman
naastligger ten zuidenDirck Huigens koopman
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenRein Hendrix
verkoperMelle Hansen, gehuwd met
verkoperAeltie Cornelis


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143Bildtstraat 25huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0015r van 18 mei 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWieger Gerlofs mr. chirurgijn
naastligger ten noordenvroedsman Faber


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143Bildtstraat 25huis
eigenaarWieger Gerlofs
gebruikerWieger Gerlofs
opmerking1733 insolvent verklaart 12-00-00


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0283r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-143 Bildtstraat 25Pieter Lenses, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143Bildtstraat 25huis
eigenaarWyger Gerlofs erv.
gebruikerPytter Linses
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑06 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0170r van 19 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende eigenaars van de suikerraffinaderij


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0001r van 29 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende eigenaars van de suikerraffinaderij


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0058v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende eigenaren van de suikerraffinaderij


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0091v van 11 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0167v van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0284v van 9 jul 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende eigenaars van de suikerraffinaderij


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Gerlof Wygers Backer
naastligger ten noordenvroedsman Rein Faber


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0227r van 16 nov 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRein Faber c.s.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0220v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Schrine koopman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0132r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Schiere


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0016r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Schiere


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-213, pag. 23Bildtstraat 25Jan Schiere2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-067Bildtstraat 25Bastiaan van Hoek... in 1834, zv Coenraad H, en Catharina Palsum; BS geb 1811, huw 1816, huw 1834; gebruiker van wijk A-067, varensgesel, eigenaar is Jan Schiere, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-067Bildtstraat 25Jan Cornelis Schiere... 1801-1807, koopman in 1829, zv Cornelis Bouwes en Anna Jans Walig; BS ovl 1829; ; eigenaar van wijk A-067; gebruiker Bastiaan Hoek, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-126; gebruiker Berend A. Pors, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-067Bildtstraat 25Jan Schiere Bastiaan Hoek varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 359Bildtstraat 25Simon Jans SchierekoopmanHarlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-067Bildtstraat 25Klaas de Jong... BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-066; oud 40 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-067; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-067Bildtstraat 25Styntje Dijkstrageb 26 jan 1795 Terschelling, ovl 29 mei 1877 HRL, huwt met Klaas de Jong, zv Pier D., en ... ; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk A-066; oud 44 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-067; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-067BildstraatKlaas de Jong40 jkapitein ter zeeTerschellingm, protestant, gehuwd
A-067BildstraatStijntie P Dijkstra44 jTerschellingv, protestant, gehuwd
A-067BildstraatJohannes de Jong13 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatDirk de Jong9 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatKlaas de Jong3 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatTrijntie de Jong14 jTerschellingv, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatBaukje de Jong12 jTerschellingv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-067Bildtstraat 25Egbertus Goldewijk, overleden op 12 juli 18423 wk, overleden Bildtstraat A 67. (Certificaat van onvermogen nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-067Bildtstraat 25Bernardus Goldewijk, overleden op 4 oktober 184225 jr (geboren 17/11/1816), kastenmaker, overleden Bildstraat A 67, gehuwd, met kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 48) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-067Bildtstraat 25Willem Goldewijk, overleden op 3 november 18422 1/2 jr (geboren 10/2/1840), overleden Bildstraat A 67. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-067Bildtstraat 25Rigtje Miedemageb 1780/84 Hartwerd, ovl 25 dec 1858 HRL, huwt met Jarig Huiter Renema zv Pieter M, en Grietje Jurjens Kierstra; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-067, supp wijk G-437


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 359Bildtstraat A-067Sijtse J. van der Brugwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 359Bildtstraat A-061Baukje de Wit wed. Wiebe de Vrieswoonhuis


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.P.A. de Voogd612Goud- en z.smid
Bildtstr.A. Jorna612


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.P.A. de Voogd612Goud- en z.smid


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 25J. (Janke) Lutskes wv Nauta
  terug