Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Borstelsteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBorstelsteeg 6(niet bekend)(niet bekend)G-163G-175


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0246v van 7 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 6Tiepelsteeg wijk G-163, G-162 en G-195212‑05‑00 CGhuis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195]
koperFlores Jeltes, gehuwd met
koperZydske Douwes
huurder G-162Dette Heeres
huurder G-159 [staat: 195]Jacob Piebes
naastligger ten oostenJan Bettels koopman
naastligger ten zuidenJan Bettels koopman
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordenTiepelsteeg
verkoper q.q.Lammert Alberda, curator overmr. verver
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Douwes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 246v van mei 1809 , betreft pand G-163 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Borstelsteeg 6


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-163Borstelsteeg 6Janke Wybrensgeb 1745 ... , ovl 1 jan 1812 HRL, huwt met Pieter Warnders, ovl wijk G-163, wonende te in de Tijpelstegen, wed. vlgs ovlakte, nalatende 1 nicht Catharina Berends (vlgs ovlakte); BS ovl 1812


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-163Borstelsteeg 6Floris Jeltes Langedijk Cornelis Kuiper winkelier


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 35 van 9 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-163Borstelsteeg 6koopaktefl. 100huis bestaande uit 3 woningen G-163, G-162 & G-195
 
verkoperFloris Jeltes Langedijk
verkoperZytske Douwes Koets
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1606Borstelsteeg 6Cornelis Pieters DraaismakoopmanHarlingenhuis en tuintje (41 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-163Borstelsteeg 6Fokje Willems Steenbergen... van Gruisen; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1847; oud 50 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-163; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-163Borstelsteeg 6Japke Ates van der Velde... dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1839; oud 31 jaar, geb Sexbierum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-163; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-163TypelstegenFokje Steenbergen50 jgeenMidlumv, protestant, weduwe
G-163TypelstegenWillem Holmans20 jgruttersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-163TypelstegenJan Jans Holmans10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-163TypelstegenElisabeth Holmans18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-163TypelstegenJantie Holmans16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-163TypelstegenYda Holmans14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-163TypelstegenMarten W Postma26 jSexbierumm, protestant, gehuwd
G-163TypelstegenJapke A van der Velde31 jSexbierumv, protestant, gehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-163Borstelsteeg 6Maria Faber, overleden op 13 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 80 jr, geboren Makkum 3/2/1767, overleden Tiepelsteeg G 163, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-163Borstelsteeg 6Harmina Nak, overleden op 9 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 14 jr (geboren 4/7/1834), overleden Romastraat G 163. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-163Borstelsteeg 6Jurjen Piebes Waardenburg... (Tuininga); BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-281, wijk G-135, 159, 163, wijk H-089, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2707Typelstegen G-163Johannes Meijer jr.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2707Tiepelstegen G-175Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2707Borstelsteeg 6 (G-175)Jelle M. van der Walwoonhuis
  terug