Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Both Apothekerstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 7(niet bekend)(niet bekend)G-078G-079


Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 7
ten oostenRomastraat 3
ten zuidenRomastraat 1
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordenBoth Apothekerstraat 5


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-078Both Apothekerstraat 7Abelius Wierdsma... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-078Both Apothekerstraat 7Lieuwe Aukes... 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-078Both Apothekerstraat 7Abraham Wierdsma G Groenewoud bakkersknegt


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25, 26 en 36 van 28 feb 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-078Both Apothekerstraat 7provisionele toewijzing, continuatie en finale toewijzingfl. 371/2 deel van woning G-078
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperRienk Dirks


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1698Both Apothekerstraat 7Rienk DirksHarlingenhuis en erf (36 m²)


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1698aBoth Apothekerstraat 7 Fredrik LangenhorstHarlingeneen nieuwe gevel en van binnen verfraaid [kadasternummer veranderd naar sectie A no 2145]


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-078Both Apothekerstraat 7Hinke Hendriks Leyenaar... 1801, BS huw 1828, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk G-145; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-078; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-078Both Apothekerstraat 7Rintje Gerrits Baantjer... Kerk HRL 1801, BS huw 1826, huw 1828; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk G-078; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-078Both Apothekerstraat 7Hein Baantjer, overleden op 5 september 18391 mnd, overleden Botapothecarestraat G 78 (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 75) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-078Rintje G Baantjer38 jtouwslagersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
G-078Henke Leyenaar38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-078Hendrik Baantjer7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-078Gerryt Baantjer5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-078Jeltie Baantjer10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 496 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-078Both Apothekerstraat 7Catharina Folkerts Leeuwes, overleden op 10 oktober 184649 jr, geboren Andelst 1797, koopvrouw, overleden Pietermolentjesteeg G 78, wed. Simon Alberts Louwenaar, moeder van Albert, werkman en Gerrit Simons Louwenaar, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-078Both Apothekerstraat 7Jantje Rinsma, overleden op 8 april 1847(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 25/2/1846), overleden Pietermansteeg G 78. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-078Both Apothekerstraat 7Frans Hendriks Ringsma, overleden op 1 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 55 jr (geboren 1792), overleden Heiligeweg G 78, gehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-078Both Apothekerstraat 7Gerhardus Sybrandus Groenewoud... BS huw 1812, huw 1815, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-008, wijk G-036, wijk H-148; gebruiker van wijk G-078, bakkersknegt, eigenaar is Ab. Wierdsma, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1698Both Apotheker straat G-078Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1698Both Apoth. straat G-079Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1698Both Apothekerstraat 7 (G-079)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Both Apothekerstraat 7D. Monsmapakhuisknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Both Apothekerstraat 7D. (Douwe) Monsma
  terug