Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Both Apothekerstraat 13 (niet bekend) (niet bekend) G-079 G-082
Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 13
ten zuidenBoth Apothekerstraat 15
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordenBoth Apothekerstraat 11


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0161r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0025r van 11 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 13Both Apothekerstraat OZ [staat: Meulenstraat]huis met een plaats of hofke daarachter
 
koperJan Goslix 290-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenhet hof van Laes Dirckx
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: spinhuis
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Meulenstraat]
naastligger ten noordenhet huis van Jetse Jans
verkoperburgemeester Jan Harmens Beyem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Goslicx koopt een huis met een plaets of hofke erachter, in de Meulenstraat. (P.M. straat). Ten O. de hof van Laes Diercx?, ten W. die straat, ten Z. het Spinhuis, ten N. Jetse Jans. Gekocht van Jan Harmens Reyers in qlt., voor 290 gg.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0152v van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 13Both Apothekerstraat OZ [staat: Molenstraat]huis en hofke
 
koperPyter Inties Molentie c.u.250-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Lases
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: spinhuis
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Jetse Jans
verkoperTeets, weduwe van
verkoperwijlen Jan Goslyx
eerdere samenvatting door Yde Elsingamolenstraat, spinhuis ten zuiden


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0085v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275r van 27 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 13Both Apothekerstraat OZ [staat: Molenstraat]huis
 
koperTjallingh Lourens dopjeswever40-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: spinhuis
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntje Jans jongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Pytters Doncker, koopman, als curator over Trijntie, Auckie en Janke Gerbens, kinderen van Gerben bij Idske Widmers, koopt een huis met tuin daarachter nz. Grote Kerkstraat. Ten O. de steeg en het bakkershuis, ten Z. de Kerkstraat, ten W. burg. Otte Knijff. Grondpacht 22 st aan de Stad. Gekocht van Hendrickje Clases, laatst wd. Jan Bartels Kock voor 1/2, en van Trijntje Pyters x Bartel Heeres voor 1/2, voor 125 gg 7 st.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0203r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Thomas Huiberts


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0017r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van burgemeester Thomas Huiberts


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0130v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer Livius Prigge kapitein


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0102r van 14 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Mulder


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0130r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Mulder


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0125v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0212r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Mulder


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0155v van 15 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Fransen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0179r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFrans Jacobs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 13Douwe Johannes Clebe... C, geb 28 dec 1802 HRL, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1829, ovl 1874; gebruiker van wijk G-079, bakkersknegt; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. (GAH204); D.C., gezworen koornmeter, wonende te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 13Frans Jacobs... 1804, 1806, 1810, BS ovl 1811, ovl 1813, huw 1817, huw 1829, ovl 1851, ovl 1858; wed. eigenaar van wijk G-079, gebruiker is Douwe Cleb?, bakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-164, gebruikers zijn Hendrik Tabes ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-079Both Apothekerstraat 13Frans Jacobs wedDouwe ClebÉ bakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1703Both Apothekerstraat 13erven Neeltje Rommerts BlaauwHarlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 13Foppe Asmus Tuinhout... 1821, huw 1823, huw 1826, huw 1831, ovl 1847; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-079; VT1839; F.T. eigenaar van perceel nr. 1343 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 697, huis, 40 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 13Neeltje Jans Schoonbergen... 1831, ovl 1847, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-076; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-079; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-079Foppe Tuinhout43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
G-079Neeltie Schoonbergen33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-079Haring Tuinhout16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-079Pieter Tuinhout6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-079Engele Tuinhout2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-079Asmes Tuinhout8 mHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-079Both Apothekerstraat 13Asmus Tuinhout, overleden op 25 juni 18401 jr, overleden Romastraat G 79. (CzOG nr. 23) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-079Both Apothekerstraat 13Asmus Foppes Tuinhout, overleden op 19 december 18462 jr (geboren 12/5/1844), overleden Romastraat G 79, zoon van Foppe Asmus Tuinhout, turfdrager en Neeltje Jans Schoonbergen, broer van minderjarige Haring, Pieter, Engele, Jan en Eeke Foppes Tuinhout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-079Both Apothekerstraat 13Foppe Tuinhout, overleden op 31 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr (geboren 23/4/1797), overleden Romastraat G 79, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 13Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 13Geertje Cornelis de Vries... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 13Grietje Sytzes Panbakker... Sijtzse Martens P, en Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-079, wijk H-021, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1703*G-081 (Both Apoth. straat)Hendrik Jans de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1703*G-082 (Both Apoth. straat)Hendrik Jans de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4244Both Apothekerstraat 13 (G-082)Antje van Rees (vr. v. R. Vellinga)woonhuis
  terug