Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Brouwersstraat 8 4-023 4-025 F-035 F-038


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 8, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 8
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 10
ten westende Carl Visschersteeg
ten noordende Brouwersstraat


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 8naamloze steeg ten noorden


 


 


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0443r van 3 feb 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBauck, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Tammes


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8bij de Kimswerderpijpkamer
 
koperEvert Tiercx, gehuwd metschipper op Bolsward28-00-00 GG
koperMary Claes
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAeltie, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Rinse Hessels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerryt Gerts
verkoperde crediteuren van Feycke Luyckes c.u.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0443r van 3 feb 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0163r van 21 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFreerck bakker


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N. knoopmaker


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-023Brouwersstraat 8huis
eigenaarJan Freerks erven
gebruikerMarten Jilles
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-023Brouwersstraat 8huis
eigenaarJan Freerks erven
gebruikerMarten Gilles
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-023 Brouwersstraat 8huis
eigenaarMarten Gilles
gebruikerMarten Gilles
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-023 Brouwersstraat 8huis
eigenaarAge Claassen
gebruikerAge Claassen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]tuintje naast het huis van
 
aanhandelaarCornelis Jacobs Backer, gehuwd metdistillateur0-00-00 CG
aanhandelaarTettie Martens Mesdag
aanhandelaarBerber Harmens Gonggrijp, weduwe van
aanhandelaarwijlen Age Clasen
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarBerber Harmens Gonggrijp, weduwe van
verwandelaarwijlen oud burgerhopman Age Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs Backer, destillateur x Tettie Martens Mesdag doen wandelcoop van een tuintje achter hun huis, staande naast het huis van Berber Harmens Gonggrijp wv Age Clasen, op de wz. Brouwersgracht. Die laatste krijgt daarvoor een stukje erf achter het huis van de eerste. Dat erf loopt door tot aan de Carl Visschersteeg.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperTettie Martens Mesdag, gehuwd met1000-00-00 CG
koperCornelis Jacobs Bakker distillateur
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van oud burgerhopman Agema
naastligger ten westende weduwe van oud burgerhopman Agema
naastligger ten noordensteeg in eigendom
naastligger ten noordenAnke Kimstra
naastligger ten noordenRuird Simons
verkoperAachjen Jans Bullart, weduwe van
verkoperwijlen Marten Gillis Mesdagmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTettie Martens Mesdagh x Cornelis Jacobs Backer, destillateur, koopt huis wz. Brouwersgracht. Ten O. de straat en gracht, ten Z. en W. wd. oud-burgemeester Age Agema, ten N. Antie Kimstra en Ruird Simons. Gekocht van Aeghjen Jans Builart wv makelaar Marten Gilles Mesdagh, voor 1000 cg.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0289v van 17 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en stokerij
 
kopervroedsman Rein Sybeda gleibakker801-07-00 GG
verpachter grond huisde stad Harlingen4-00-00 CG
begunstigde van een lijfrentePyttie Jans, laatst weduwe van70-00-00 CG
begunstigde van een lijfrentewijlen Harmen Foekes
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe Agema
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenAntie Kimstra e.a.
verkoperCornelis Jacobs Backer, gehuwd metdistillateur
verkoperTettie Martens Mesdag
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyn Sybeda, mede-vroedschap en gleibakker, koopt een deftig huis en stokerij met alle inventaris, wz. Brouwersstraat. Ten O. het diept, ten Z. wd. Agema, ten W. de Carl Visschersteeg, ten N. Antie Kimstra en anderen. Met omschrijving. Er is een steeg ten noorden van het huis. Gekocht van (de hypotheek- en andere crediteuren van) destillateur Cornelis Jacobs Backer x Tettie Martens Mesdagh, voor 801 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-023 Brouwersstraat 8wed. Age Claessens, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-023 Brouwersstraat 8huis
eigenaarwed. Age Claeses
gebruikerwed. Age Claeses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-023 Brouwersstraat 8huis en bakkerij
eigenaarHessel Heerma
gebruikerHessel Heerma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0070r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg koopman


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0070r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0228r van 6 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-023 Brouwersstraat 8huis en bakkerij
eigenaarJan Crop
gebruikerJan Crop
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0195r van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]huis en stokerij
 
koperTrijntie Oosterhout, weduwe van1050-00-00 CG
koperwijlen Cornelis Watzes
huurderH. Oswald koopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenAntje Jansen
verkoper q.q.Renardus Hessel van Altena, curator namens zijn schoonvaderadvocaat en notaris
verkoperoud hopman Johannes Spannenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Oosterhout wv Cornelis Watzes koopt huis en stokerij. Ten O. de straat, ten W. de steeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. Antje Jansen. Gekocht van Johannes Spannenburg.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0258v van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] [staat: Brouwersgragt]huis
 
koperEeltje Cornelis, gehuwd met750-00-00 GG
koperGrietje Reyns Akkerboom
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenAntje Jans
verkoper q.q.Ype Roodenhuis, curatormr. bakker
verkoper q.q.Marten Bosch, curatoren overmr. kuiper
verkoperde boedel van wijlen Trijntje Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Cornelis x Grietje Reyns Akkerboom koopt huis. Ten O. de straat, ten W. de Carl Visschersteeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. Antje Jans. Er is een stokerij met gereedschappen bij. Gekocht van Trijntje Oosterhout.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0186r van 6 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperJacobis J. Germans keurslijfmaker1064-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
bewonerEeltie Cornelis
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende weduwe van van Bergum
verkoper q.q.Jan Sybrens, curator bonorumreidmaker
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren bonorum overnotaris
verkoperde geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis, gehuwd metmr. wolkammer
verkoperGriettie Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Geermans, keurslijfmaker koopt huis. Ten O. de gracht, ten W. een steeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. wd. Bergum. Gekocht van Eelke Cornelis, mr. wolkammer x Grietje Reins. Zie voor Germans ook bij Brouwerstraat 2.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0268v van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacobus Germans


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0014r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] wijk F-038huis en jeneverstokerij
 
koperJan Claasen Reidsma mr. bakker1536-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJ. Agema c.u.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rinse van Bergum
verkoperRegina Zijlstra, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Ignatius Hubert, kleinkinderenritmeester
verkoperIgnatius Hendrikus Geermans, broer van
verkoperHendrikus Anastarius Geermans, broer van
verkoperCiprianus Regnaldus Geermans, kinderen van
erflaterwijlen Regina Hubert, weduwe van
erflaterwijlen Jacobus Geermansmr. stoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claasen Reidsma, mr. bakker koopt kapitaal huis wijk F-038. Ten O. de straat, ten W. de Carl Vissschersteeg, ten Z. J. Agema, ten N. erven Rinse van Bergum. Gekocht van erven Regina Hubert wv Jacobus Geermans, mr. stoker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-025 Brouwersstraat 8Jan Claasen Reidsma4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Jan Klaasen Reidsma... 1800, 1803, 1806, 1811, BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1830, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-035, koekbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-041, pakhuis, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jans Reidsma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-035Brouwersstraat 8Jan C Reidsma Jan C Reidsma koekbakker


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-035Brouwersstraat 8Jan Klazes Reidsma, overleden op 5 december 1827enige dagen oud, zoon van Klaas Jans Reidsma, koekbakker en (reeds 8/12overleden) Hermina Allerts Wiersma, ten huize van aangevers van der op de Brouwersgracht F 35. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-035Brouwersstraat 8Jan Klazes Reitsma, overleden op 17 december 183060 jr, bakker Brouwersgracht F 35, man van Tjetske Gerbens Rinsma, vader van Klaas, idem en minderjarige Gerben Jans Reitsma. (omslagvel: 19/12) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1541Brouwersstraat 8Jan Klazes ReitsmaHarlingenkoekbakkerhuis en erf (182 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Dirkje Sakes Dijkstra... D, en Marijke Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Klaas Jans Reitsma... Gerbens Rinsma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, huw 1831, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-035; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-035BrouwersgragtKlaas Reitsma36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koek en banketbakker
F-035BrouwersgragtDirkje Dijkstra34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-035BrouwersgragtJan Reitsma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-035BrouwersgragtTjietske Reitsma6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-035BrouwersgragtMarijke Reitsma5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-035BrouwersgragtGerben Reitsma27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, koek en banketbakker
F-035BrouwersgragtGrietje Holmans25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1541F-035 (Brouwersgracht)Jan K. Reitsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1541F-038 (Gedempte Brouwersgracht)Sake Reitsma c.s.woonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8J. Janzen Jzn.bakkerij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1541Brouwersstraat 8 (F-038)Sake Reitsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 8 Jetze Jansenbanketbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1200


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Koek- en banketbakkerij


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8J. Janzen & zoonbakkerij, banket-


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 8J.J.Janzenbanketbakker
Brouwerstraat 8W.D.Janzenbanketbakker


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8 Janzenbanketbakkerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8 JanzenJanzen's banketbakkerijbanketbakkerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1936 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 8Oud Harlingen Magazine 1998dec: Het ontwerp van banketbakkerij Janzen op de Brouwersstraat, diende voor een huwelijkstaart voor Prinses Juliana t.g.v. haar a.s. huwelijk


1938 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 8Oud Harlingen Magazine 1997apr: Aan banketbakkerij Janzen op de Brouwersstraat werd het recht verleend tot het voeren van het Koninklijk Wapen en de titel Hofleverancier


1938 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 8Oud Harlingen Magazine 1997okt: Uit dankbaarheid voor de vrede, die naar men meende door de Engelse minister-president Chamberlain was verworven, zamelde een comité geld in en werd door banketbakkerij Janzen een grote taart gebakken. Deze werd door de Londenboot mee naar Engeland genomen en bij Chamberlain afgeleverd.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.723Banketb.


1941 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 8Oud Harlingen Magazine 1993nov: Banketbakkerij Janzen Brouwersstraat welke bij het bombardement grotendeels verwoest werd, werd tijdelijk ondergebracht in de theewinkel van de heer F.S. Klein Voorstraat 85


1943 - kentekenadresnaam
B-27280
Brouwersstraat 8Lodewijk Jan Kloprogge


1943 - kentekenadresnaam
B-27280
Brouwerstraat 8Willem Eduard de Ruiter


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8 Janzenbakkerij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723D. Landman


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723D. Landman


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 8D. (Durk) Landman


1983 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8J. Kooistrameubelstoffeerderij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 8rijksmonument 20326


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7317Brouwersstraat 8
  terug