Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 104-0244-0234-026F-034F-037


Naastliggers vanBrouwersstraat 10
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidende Brouwersstraat
ten westende Carl Visschersteeg
ten noordenBrouwersstraat 8


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 10, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0035v van 13 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJasper de Wael


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0126v van 22 okt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoucke metselaar


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0138r van 21 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJasper de Wael


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0288r van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJaspar de Wael


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0321r van 8 aug 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZ [staat: Schritsen]375‑00‑00 gghuis
koperRincke Hessels, gehuwd met
koperAelken Andries
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten zuidenTyalcke Sytses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenmr. Clements
verkoperJasper Roberts, gehuwd met
verkoperLijsbeth Claes


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0362r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRincke Hessels


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0412v van 6 mei 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRincke bakker


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0443r van 3 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJasper de Wael


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAeltie, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Rinse Hessels


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0263v van 3 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarvan mede eigendom
naastligger ten noordenDirck Willems


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0085v van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoost Jansen


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0163r van 21 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJan Piers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFreerck bakker
verkoper q.q.Coenraed Abbes, curator
verkoper q.q.Jan Jacobs, curatoren overtingieter
verkoperde twee weeskinderen van wijlen Jan Dircks de Wolff


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0017v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirck Willems de Wolff


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 10Brouwersstraat [staat: bij de oude Kimswerderpijp]155‑00‑00 ggkamer met een ledige plaats daarachter
koperFocke Fockes, gehuwd met
koperMaycke Dirckx
huurder voor 14 jarenN. N.
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende koper Focke Fockes c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N. knoopmaker
verkoperGerryt Geerts, gehuwd metkalkmeter
verkoperEelck Liuues


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0153r van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFocce Focces


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0110v van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet hofje van Maycke Dirckx*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Focke Fockes*


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0236r van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende niaarnemerse Mayke Dirckx


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0243r van 17 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koperse Maycke Dircks


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0097r van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende verkoperse Maycke Dircx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0110r van 30 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMayke Dircks*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Focke Fockes*


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0080v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Jacobs bootsgezel


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0013ra van 11 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenAge Claessen mr. kistmaker


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0402v van 17 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgervaandrig Age kistmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-024 , folio 65Brouwersstraat 10huis
eigenaarhopman Age Claessen
gebruikerhopman Age Claessen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-024 , folio 42rBrouwersstraat 10huis
eigenaarAge Claessen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑9‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0086r van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenburgerhopman Age Clasen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-024 , folio 42vBrouwersstraat 10huis
eigenaarAge Clasen
gebruikerAge Clasen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023 , folio 42vBrouwersstraat 10huis
eigenaarAge Claassen
gebruikerAge Claassen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]0‑00‑00 cgerf aan de westkant van de Brouwersgracht strekkende tot de Carel Vissers Steeg
aanhandelaarBerber Harmens Gonggrijp, weduwe van
aanhandelaarwijlen oud burgerhopman Age Clasen
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarCornelis Jacobs Backer, gehuwd metdistillateur
verwandelaarTettie Martens Mesdag


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen oud burgerhopman Agema


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0289v van 17 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe Agema


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-023Brouwersstraat 10wed. Age Claessens, bestaande uit 1 persoon05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023 , folio 42vBrouwersstraat 10huis
eigenaarAge Claeses wed.
gebruikerAge Claeses wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023 , folio 43rBrouwersstraat 10huis
eigenaarDirk Agema wed.
gebruikerDirk Agema wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023 , folio 43rBrouwersstraat 10huis
eigenaarGerben Wassenaar
gebruikerGerben Wassenaar
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0068v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-026 , folio 78rBrouwersstraat 10huis
eigenaarGerben Wassenaar
gebruikerGerben Wassenaar
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0231r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gerben Wassenaar


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-026 , folio 78rBrouwersstraat 10huis
eigenaarPieter Asmus
gebruikerPieter Asmus
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0070r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]2050‑00‑00 cghuis en tuin
koperSophia Dreuws, gehuwd met
koperPieter Asmus uitlandig in 1782scheepskapitein op het hoekerschip Jonge Jacob
voormalig bewonerBaatje Dirks Agema, weduwe van
voormalig bewonerwijlen Wassenaar
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenAntje Abbes
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg koopman
verkoper van 1/4burgemeester Simon Frieseman
verkoper van 1/2Hiske Alberts, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan van der Veenkoopman
verkoper van 1/4Laas Spannenburgkoopman
verkopers van 1/4Jelle Agemasteenhouwer
erflaterwijlen Batje Dirks Agema, weduwe van
erflaterwijlen Gerben Sipkes Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSophia Dieuws x Pieter Asmus, scheepskapt. op het hoekerschip `de Jonge Jacob`, koopt huis en tuin wz. Brouwersgracht strekkende tot de Carel Visschersteeg, waarin vrij in- en uitgang. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. die steeg, ten Z. Antje Abbes, ten N. Johannes Spannenburg. Gekocht van Simon Frieseman, burgemeester, Hiske Alberts x Jan v.d. Veen, Laas Spannenburg en Jelle Agema, steenhouwer, elk voor 1/4 als erfgenamen van Baatje Dirks Agema wv Gerben Sipkes Wassenaar.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0276v van 9 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen P. Asmus


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0228r van 6 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 10Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]100‑00‑00 cghuis
koper door niaarLaas Spannenburg, gehuwd met
koper door niaarGeertje S. Osinga
niaarnemer ratione societatis et vicinitatisoud burgemeester Jouke Olinjus
niaarnemer ratione societatis et vicinitatisvroedsman Ype Rodenhuis
niaarnemer ratione societatis et vicinitatisWillem de Boerkoopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnna Drewis oud 58 jaren, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Asmusgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaas Spannenburg x Geertje S. Osinga koopt hecht huis wz. Brouwersgracht. Gekocht van Anna Drewes wv Pieter Asmus, grootschipper, tegen een levenslange lijfrente van 100 cg. per jaar. Er is geniaard, ratione vicinitatis en societatis, door Jouke Olinjus, burgemeester Ype Rodenhuis en Willem de Boer.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-026 , folio 78rBrouwersstraat 10huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerJurre Jacobs
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting07‑10‑00 cg
huurwaarde totaal67‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑05‑06 cg
grondpacht vanLaas Spannenburg
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0195r van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0258v van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0186r van 6 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-024, pag. 52Brouwersstraat 10D. Lycklama a Nijhold, 32 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0268v van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZ1600‑00‑00 cghuis en tuin
koperJohannes Agema, gehuwd metchirurgijn en vroedmeester
koperEttje Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderD. Lyklama apotheker
naastligger ten oostenBrouwersstraat
naastligger ten zuidenLaas T. Spannenburg
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenJacobus Germans
verkoperLaas T. Spannenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Agema, chirurgijn x Elsje Jans Hoekstra koopt huis en tuin, strekkende tot de Carl Visschersteeg, waar vrij uit- en ingang. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. deze steeg, ten Z. de verkoper, ten N. Jacobus Germans. Gekocht van Laas Spannenburg.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0014r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Agema c.u.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-026 , pag. 76Brouwersstraat 10Johannes Agema 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Johannes Jelles Agema... 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Jelle Agema en Rinske Lanting; eigenaar en gebruiker van wijk F-034; chirurgijn, 1814. (GAH204); geb 1779 HRL, ovl 27 aug 1839 HRL, huwt met Etje Jans Hoekstra op 6 jun 1802 ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Brouwersstraat 10Johs. Agemafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-034Brouwersstraat 10Johannes AgemaJohannes Agemachirurgijn


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 147 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-034Brouwersstraat 10Fredrik Schuman, overleden op 24 februari 1820Brouwersgracht F 34, man van Antje Helmer (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Cornelia en Clasina Fredriks Schuman. (geen ovl. datum in akte) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1543Brouwersstraat 10erven Fredrik Schuman Harlingenhuis en tuintje (490 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 feb 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
F-034Brouwersstraat 10Huizinge met tuin en annexen, ledig staande aan de Brouwersgracht. Finaal verkocht op 27 feb 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Trijntje Koudenburg... ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-025; oud 30 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-034; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Wiepkje Alkes Kramergeb 1777 Vlieland, ovl 20 jan 1848 HRL, huwt met Folkert Koudenburg, dv Alke K, en Trijntje ... ; BS ovl 1848; 1860 overlijdens; oud 63 jaar, (vnm: Wiekje), geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk F-034; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-034Brouwersgragt63 jgeenVlielandv, protestant, weduwe
F-034Brouwersgragt30 jnaaisterVlielandv, protestant, ongehuwd


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1580 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-034Brouwersstraat 10Sytze Pieters Bos, overleden op 30 september 1849zoon van Pieter Bos, beeldhouwer (Brouwersgracht F 34) en Aafke Toering, broer van minderjarige Anna, Andries en Hendrik Pieters Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1543Brouwersgracht F-034Antje C. de Haas vrouw van S.B. Bos woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Pieter Bos... ovl 22 jan 1864 HRL, huwt met Aafke Toering, (gk), beeldhouwer in 1851, kastmaker in 1864, ovl wijk F-034, DG, zv Andries B., en Annigje Piek; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-034; oud 31 jaar, geb Sneek en ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2779Gedempte Brouwersgracht F-037 Sytse de Jong woonhuis


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 963 van 16 mei 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-037Brouwersstraat 10koopaktefl. 2500winkelhuis met erf aan de Brouwerstraat F-037
 
verkoperCatharina van Schouwenburg (wv Sybrand van Hulst)
koperJacob Edema


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4942Brouwersstraat 10 (F-037)Arend Dekkerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 10mej. P.G. Kosteronderwijzeres


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 10C. (Cornelis) de Groot


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 10rijksmonument 20327


2023
0.080711841583252


  terug