Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 21 4-157 4-150 G-066 G-064


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 21, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 21
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 23
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 19


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0196r van 17 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Schritsen]huis met de ledige plaats daarachter; met het vrije medegebruik van de steeg
 
koperJan Lieuwes, gehuwd met404-00-00 GG
koperBauck Jacobs
verpachter grondN. N. 2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten zuidenOest Minckes
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenSymon Buwes
verkoperJan Aryens
verkoperGriedt Mincx


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0254v van 15 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Benno Claes


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0071r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0128r van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Lieuues


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0201r van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMarthen Piethers


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0042v van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMarten Pieters


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0149r van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMarthen Pieters


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0120r van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Marten Pyters


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerderpijp]huis daer het Vergulden Radt uutsteeckt
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Julius van Eysinga 1-00-00 CG
huurderde weduwe van Marten Pyters
naastligger ten oostenAnsck, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Claes Egberts
naastligger ten zuidenEesge Reyns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Clasen
verkoper q.q.burgemeester Pybe Bauckes, curator
verkoper q.q.burgemeester Jan Goverts, curatoren over
verkoperPyter Martens


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Pyters


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147v van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAuke Dirx koopman


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0252v van 11 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: tussen de twee bruggen en het oude Kimswerderpijp opde oostkant van het diept]huis daer het Gulden Radt uythanght
 
koper provisioneelN. N. 1500-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen jr Julius Eysinga 3-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Bennema
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Roeliff Claessens timmerman
verkoperde erfgenamen van wijlen Aucke Dircx


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Vergulde Rad


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0056r van 2 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Molenstraat] tegenover het Spinhuiswoning
 
koperAle Minnes, gehuwd met222-00-00 GG
koperPiercke Auckes
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenLolcke Jetses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende woning van Pieter Molentie
verkoperPytter Jacobstimmerman


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0219r van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Tussen de twee bruggen en de oude Kimswerder pijpen]huis waar het Vergulden Radt uithangt
 
koperJoucke Hoyties c.u.1465-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenSioerd Rinses
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Roeleff Jans* timmerman
verkoperAlle Minnes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Hoytes [Beyma] c.u. te Arum koopt een huis tussen de twee bruggen en de Oude Kimswerder Pijp, op de Oz., waar 'het Vergulde Radt' uithangt. Ten Z. Sjoerd Rinses, ten N. timmerman Roeleff, met nog een huis erachter in de Molenstraat tegenover het Spinhuis, met ten O. de straat, ten Z. Lolcke Jetzes, ten N. Pieter Molentjes woning. Er is een doorgang van het voorhuis naar het achterhuis en de ledige plaets daar tussenin. Grondpacht 5 cg. Gekocht van Abbe Rinses voor 1465 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0219r van 14 feb 1664 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Molenstraat] tegenover het spinhuishuis achter waar het Vergulden Radt uithangt
 
koperJoucke Hoyties c.u.1465-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenLolcke Jetses
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenPytter Molentie
verkoperAlle Minnes c.u.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0223v van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat [staat: bij de Kimswerderpijp]huis waar het Vergulden Radt uithangt, een huis ten noorden, een huis daarachter in de Molenstraat tegenover het Spinhuis en een ledige plaats daar tussenin
 
koperWalingh Jansen 1570-00-00 GG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenSjoerd Rinses
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRoeleff Jans* timmerman
verkoperJoucke Hoyties c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWalingh Jansen [Grauda] koopt een huis bij de Kimswerderpijp daer 't vergulden radt uythanght. Ten Z. Sjoerd Rinses, ten N. timmerman Roelef. Daarbij een huis daarachter in de Pieter Molentjesstraat, tegenover het Spinhuis, met ten Z. Lolcke Jetses, ten N. Pieter Molentie. Grondpacht 5 cg. Gekocht van Joucke Hoytes [Beyma] voor 1570 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0223v van 13 mrt 1664 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Molenstraat tegenover het spinhuis]huis met nog een huis ten noorden en een huis daarachter in de Molenstraat staand tegenover het Spinhuis en een ledige plaats tussen beide woningen in
 
koperWalingh Jansen 1570-00-00 GG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenLolcke Jetses
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenPytter Molentie
verkoperJoucke Hoyties c.u.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024r van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]huis alwaar het Vergulde Radt uithangt
 
koperJoucke Hoites 1200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
toehaakeen gouden en drie zilveren ducatons
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenSjoerd Rinses
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenhet huis van Roeloff Jans* timmerman
verkoperWaling Jansen Grauda c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Hoites [Beyma] koopt huis bij de Kimswerderpijp, 'het Vergulde Radt'. Ten W. de straat en diept, ten Z. Sioerd Rinses, ten N. timmerman Roelof, met nog een fraai huis erachter in de P.M. straat tegenover het Spinhuis. Gekocht van Waling Jansen Grauda.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024r van 30 okt 1670 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Molenstraat] achter het vorige huis, tegenover het Spinhuishuis
 
koperJoucke Hoites 1200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenLolke Jetses
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordende woning van Pytter Molentie
verkoperWaling Jansen Grauda c.u.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0107r van 20 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]grondpacht van 2-00-00 CG
 
koperJoucke Hoytes Beyma 36-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer achter het huis genaamd het Radt van Joucke Hoytes Beyma2-00-00 CG
verkoperAeltie Joannis Hechtumannus, gehuwd met
verkoperCornelis Middachtengerechtsbode


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0139r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp achter het huis van de verkoper, het Radt genaamd]kamer of woning
 
koperWillem Andries de Wit, gehuwd metmr. glasmaker130-00-00 GG
koperAntie Jans
verpachter grondJoucke Hoytes Beyma 1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: de straat die naar de Hoffstraat en de andersints uitloopt]
naastligger ten zuidende tuin van vroedsman Bavius Ziricus
naastligger ten westenhet huis genaamd de Radt
naastligger ten noordenhet huis van Jacob Haspelman
verkoperJoucke Hoytes Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Andries de Wit, mr. glazenmaker x Antie Jans koopt woning achter het huis van Joucke Hoytes Beyma, 'Het Radt', bij de Kimswerderpijp. Ten O. de straat die naar de Hofstraat loopt, ten W. het huis 'Het Radt', ten Z. de tuin van vroedsman Bavius Ziricus, ten N. Jacob Haspelman. Gekocht van Joucke Hoytes Beyma.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0182r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: tussen de twee bruggen en de oude Kimswerderpijp]huis genaamd het Vergulde Radt
 
koperAbbe Rinses c.u.kuiper800-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen jhr. Julius van Eysinga 3-00-00 CG
toehaakeen gouden ducaton voor de huisvrouw van de verkoper
naastligger ten oostende kamer gekocht door Willem Andries c.u.
naastligger ten zuidenSioerdt Rinses
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenhet huis van Roelff Claessen* timmerman
verkoperJoucke Hoytes Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Rinses, kuiper, koopt het huis 'het Vergulde Radt' tussen de 2 bruggen en de oude Kimswerderpijp, aan de oz. van het diept. Ten O. de door Willem Andries gekochte camers, ten Z. Sioerdt Rinses, ten W. het diept, ten N. timmerman Roelff. Vrij eigen uit- en ingang achter door de steeg, tot in de (Pieter) Molenstraat. Gekocht van Joucke Hoytes Beyma, voor 800 gg. en een gouden ducaat voor zijn vrouw.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0181v van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat] achter het huis genaamd het Vergulde Radttwee kamers
 
koperWillem Andries, gehuwd metmr. glasmaker150-00-00 GG
koperAntie Jans
naastligger ten oostenMolenstraat
naastligger ten zuidenLolke Jetzes
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Radt
naastligger ten noordende woning van Pieter Molentie
verkoperJoucke Hoytes Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Andries (de Wit), mr. glazenmaker x Antie Jans koopt 2 camers in de (Pieter) Molenstraat achter 'het Vergulde Radt'. Ten O. die straat, ten W. 'het Vergulde Radt', ten Z. Lolke Jetzes, ten N. de Pieter Molentjes woning. Met een steeg waardoor de eigenaars van 'het Vergulde Radt' vrij in- en uitgang hebben naar de Molenstraat. Gekocht van Joucke Hoytes Beyma, 150 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht van 2-00-00 CG
 
koperJacob Claessen koopman300-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Alle Minnes2-00-00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (c) Alle Minnes. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004r van 13 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhuis genaamd het Vergulde Radt


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0199v van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperhuis genaamd het Vergulden Rad Jan Hoeff commissaris en politiemeester700-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenTytte Tyttes commandeur op Groenland
naastligger ten westenBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenDirck Christiaens
verkoperde weduwe van wijlen Abbe Rinseskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe commissaris Jan Hoeff koopt het huis 'het Vergulden Rad'. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. de commandeur Tytte Tyttes, ten W. de gracht, ten N. Dirk Christiaans. Vrij in- en uitgang in de Pieter Molentjessteeg. Gekocht van wd. kuiper Abbe Rinses, voor 700 gg.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0333r van 16 nov 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Vergulden Radt


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0333r van 16 nov 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0357v van 14 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [niet vermeld]stal met een steeg
 
koperTjallingh Lourens mr. dopjeswever25-00-00 CG
koperWillem Gerrits mr. schaafmaker
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenHendrick Rienx Vlasbloem
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Rad van Sytske Wybes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Hoeff commissaris
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Ludinga
verkoperBroer Jansen c.u.mr. brouwer


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0366v van 8 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Vergulde Rad


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0366v van 8 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0385r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [niet vermeld]1/2 stal
 
koperWillem Gerrits c.u.schaafmaker42-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenHendrick Riencks
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Rad, van de weduwe van Jan Hoeff commissaris
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Ludinga
eerdere eigenaarBroer Jansenmr. brouwer
verkoperTjallingh Lourens c.u.dopjeswever


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0366v van 8 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBrouwersstraat WZ [staat: Kimswerderpijp recht achter het Radt]grondpacht van 1-00-00 CG
 
koperburgerhopman Aucke Jansen Banga 135-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Willem Gerritsbombazijnwever1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Fransenbakker


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van commissaris Hoeff


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0213v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van commissaris Hoeff


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-157Brouwersstraat 21huis
eigenaarGerben Jansen
gebruikerGerben Jansen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-157Brouwersstraat 21huis
eigenaarGerben Jansen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0168v van 18 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] tussen de twee bruggen en Kimswerderpijp1/3 huis genaamd het Vergulden Rad
 
koperAnne Rinties, gehuwd metkorendrager100-00-00 CG
koperElske Jansen Hoeff
eigenaar van 1/3Anne Rinties c.u.korendrager
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenachterhuis (2 kamers)
naastligger ten zuidenTettie Claeses, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Tyte Tytes commandeur
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSytske Rommerts, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Claes Meyes mr. kuiper
verkoperAbraham Jansen Hoeff


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195v van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]1/3 huis
 
koperAnne Rintjes, gehuwd met110-00-00 CG
koperElske Jans
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenSeerp Dirks koopman
naastligger ten zuidenTetsie Claes
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Claas Meyes
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperAntie Jetses


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-157 Brouwersstraat 21huis
eigenaarCornelis ten Toorn
gebruikerJelle Alberts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-157 Brouwersstraat 21huis
eigenaarerven Anne Rinties
gebruikererven Anne Rinties
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-12-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0166r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Anne Rinties


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0057r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]huis
 
koperClaas Freerks houtmolenaar600-00-00 GG
koperPytter Freerks houtmolenaarAlmenum
verpachter grondS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland3-00-00 CG
huurder bovenLieuwe Dirx c.u.3-00-00 CG
naastligger ten oostenSeerp Wildschut
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tytte Tytes* commandeur
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJan Harmens mr. blauwverver
verkoperElske Jans Hoeff, weduwe van
verkoperwijlen Anne Rinties


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-157 Brouwersstraat 21huis
eigenaarPyter Freerks
eigenaarClaes Freerks
gebruikerHans Uilkes
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0166r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0181r van 18 jun 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjessteeg]huis
 
koperJan Harmens, gehuwd metblauwverver100-00-00 CG
koperTrijntie Freerks Kroon
huurderHendrik Lucas c.u.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten zuidenGosse Tjebbes
naastligger ten westenPieter Freerks
naastligger ten westenClaas Freerks
naastligger ten noordenJan Harmens blauwverver
verkoperSeerp Wildschutkoopman


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0077v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0077v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter Freerks c.s.


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0079r van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBrouwersstraat OZ [staat: aan het huis door Robijn Cornelis c.u. gekocht]drogerij en kamer
 
koper door niaarPieter Freerks, broer vantrekveerschipper101-00-00 GG
koper door niaarClaes Freerks onder Almenum
geniaarde koperUlbe Jans Menaldatrekveerschipper
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenGosse Tiebbes n.u.
naastligger ten westenPyter Freerks c.s.
naastligger ten noorden[de geniaarde] Robijn Cornelis c.s.
verkoperde hypothecaire crediteuren van Janke Symons, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Geersma
erflaterde verlaten boedel van wijlen Jan Harmens, gehuwd metmr. blauwverver
erflaterwijlen Trijntie Freerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter en Claes Freerks, broeders onder Almenum, kopen na niaar vicinitatis tegen Ulbe Jans Menalda, een nieuwgebouwde drogerij aan het door Dirk Bartling gekochte huis. Ten O. de Pyter moolentiesteeg, ten Z. Gosse Tiebbes n.u., ten W. Pyter Freerks c.s., ten N. Dirk Bartling (die niaarde tegen Robijn Cornelis). Geen grondpacht. Gekocht van Freerk Fontein, koopman en B. Dreyer, procureur fiscaal als gelastigde van de boedel van Janke Symens wv wl. Beernt Geersma, voor 101 gg.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0042v van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]huis
 
koperWytse Jansen Vettevogel mr. wolkammer365-00-00 GG
verpachter grondSimon Slooterdijk convooimeester3-00-00 CG
huurderBonne Teunis c.u.schipper
naastligger ten oostenClaas Freerks Leeuwarden
naastligger ten oostenPieter Freerks houtmolenaaronder Almenum
naastligger ten zuidende weduwe van Tytte commandeur
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht en het diept]
naastligger ten noordenDirk Bertling
verkoperClaas FreerkshoutmolenaarLeeuwarden
verkoperPieter Freerkshoutmolenaaronder Almenum


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0160r van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0155r van 17 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Vettevogel


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0011v van 15 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Vettevogel


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0011v van 15 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0111r van 14 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Pietermolentjesteeg]huis
 
koperDirk Pieters Wijngaarden, gehuwd metmr. wever178-00-00 CG
koperMarike Melles
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWybe Johannes* wever
naastligger ten westen [staat: oosten]Jan Wytzes Vettevogel
naastligger ten noordenJan Wytzes Vettevogel
verkoper van 1/2Sytske Jacobus Inia, gehuwd metkoopvrouwLeeuwarden
verkoper van 1/2Freerk Claeses van der MeulenkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/4huisman Tjalling Jorritsma, erfgenaamIJlst
verkoper van 1/4Walle Jans Oppedijk, erfgenamen van hun ouderskoopmanIJlst
erflaterwijlen Jan Walles Oppedijk, gehuwd metIJlst
erflaterwijlen Tjeerdtje SybrensIJlst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Pieters Wijngaarden, mr. wever x Marike Melles koopt huis in de Pieter Molentjessteeg. Ten O. de straat, ten Z. Minke Fokkes, ten W. en N. Jan Wytzes Vettevogel. Gekocht van Sietske Jacobusma als erfgenaam van wl. Freerk Claeses v.d. Meulen, beiden te Leeuwarden voor 1/2, en anderen samen ook voor 1/2.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0143r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenP. Fettevogel


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-154 Brouwersstraat 21P W Vettevogel


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0143r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0001r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg] wijk G-072huis
 
koperHendrik Helmer, gehuwd metdrogist250-00-00 CG
koperAntje Bretel
afgewezen niaarnemer ratione societatisPieter W. Vettevogel
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHendrik Helmer drogist
naastligger ten westenPieter W. Vettevogel
naastligger ten noordenJohannes bleker
verkoperDirk Pieters Wijngaarden, gehuwd met
verkoperMarijke Melles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Helmers, drogist x Antje Bretel koopt huis wijk G-073 in de Pieter Molentjessteeg. Ten O. die straat, ten W. Pieter Vettevogel, ten Z. de koper, ten N. Johannes Bleeker. Gekocht van Dirk Pieters Wijngaarden, mr. wever x Marijke Melles, voor 250 gg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0049v van 31 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] wijk G-065huis
 
koperThomas C. Smith, gehuwd metmr. wolkammer1100-00-00 CG
koperGeertje Petrus van der Veer
huurderde koper Thomas C. Smith mr. wolkammer
naastligger ten oostenHendrik Helmer
naastligger ten zuidenHendrik Helmer
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes Harmens ter Mos
verkoperAkke Pieters Vettevogel, gehuwd met
verkoperHendrik J. Vettevogel, erfgenamen vanmr. banketbakker
erflatervader Pieter W. Vettevogelmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas C. Smith, mr. wolkammer x Geertje Petrus v.d. Veer kopen een huis op de Brouwersgracht, wijk G-065. Ten O. en Z. Hendrik Helmer, ten W. de Brouwersgracht, ten N. Johannes Harmens ter Mos. Geen grondpacht. Gekocht van Akke Pieters Vettevogel x mr. banketbakker Hendrik J. Vettevogel, als erfgename van haar vader mr. wolkammer Pieter W. Vettevogel, voor 1100 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-150 Brouwersstraat 21Thomas Smith2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-066Brouwersstraat 21Thomas Coenraads Smith... BS ovl 1827, ovl 1846, ovl 1851, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-061,; eigenaar en gebruiker van wijk G-066, wolkammer, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammer, wijk G-066; VT1839; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-066Brouwersstraat 21Thomas Smith Thomas Smith wolkammer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1566Brouwersstraat 21Thomas Coenraad SmithHarlingenwolkammerhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-066Brouwersstraat 21Aafke Smitgeb 9 mei 1806 HRL, ged 1 jun 1806 HRL, dv Thomas Coenraad S, en Geertje Pieters vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1806; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-066; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-066Brouwersstraat 21Geertje Petrus van der Veer... 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: Aatje P. v. d. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-066Brouwersstraat 21Thomans Smith stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-066BrouwersgragtThomas C Smith66 jHarlingenm, protestant, gehuwd, wolkammer
G-066BrouwersgragtGeertje Petrus van der Veer64 jDokkumv, protestant, gehuwd
G-066BrouwersgragtAafke T Smith33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-066Brouwersstraat 21Jetze Jans de Boergeb 1792 Slooten, ovl 30 mrt 1854 HRL, huwt met Sibbeltje Simons van der Meulen, keetknegt in 1851, N.H., zv Jan de B., en ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-066Brouwersstraat 21Sibbeltje van der Meulengeb 8 nov 1786 Gaastmeer, ovl 4 dec 1870 HRL, huwt met Jetze de Boer, N.H., dv Simon vdM, en Antje Jelles Visser; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227, 261, supp wijk G-393, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-066Brouwersstraat 21Thomas Smith, overleden op 26 april 1851wolkammer Brouwersgracht G 66, wednr. Geertje Petrus van der Veer (overleden 2/2/1851), vader van Petronella (vrouw van Johannes Johannes Godthelp, vleeshouwersknecht), Hendrik, verversknecht, Taetske (vrouw van Jan Sytses Goverts, oud kantoorbediende) en wijlen Aafke Thomas Smith (2e vrouw van Ritske Engels Breitsma, grofsmid Pietersbierum, moeder van minderjarige Thomas en Petrus Ritskes Breitsma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 van 13 aug 1851
adressoortbedraggebruik
G-066Brouwersstraat 21koopaktefl. 3501/2 deel in huis G-066
 
verkoperJan Jans van Glinstra
koperUilke de Vrij


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1566G-066 (Brouwersgracht)Uilke J. de Vrijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1566G-064 (Gedempte Brouwersgracht)Uilke S. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4741Brouwersstraat 21 (G-064)Gerrit Joh. Ruijsch (te Utrecht)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 21 Heijo Dijkstraopzichter
vorige grondslagf. 2700
huidige grondslagf. 3000


1923 - kentekenadresnaam
B-6067
Brouwerstraat 21Wybren Plantinga


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 21W.Haitsmabetonfabrikant


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 21W. Haitsma270


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 21W. Haitsma885


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Haitsma885(b.g.g.)


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.W. Haitsma885


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst885(b.g.g.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Haitsma885(b.g.g.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.W. Haitsma885


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst885(b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.J. Haitsma737Woonh. F. Haitsma


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 21F. (Foppe) Haitsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 21beeldbepalend pand8 van 10
  terug