Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Carl Visschersteeg 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerCarl Visschersteeg 124-011 (niet bekend)F-046F-046


Naastliggers vanCarl Visschersteeg 12
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenCarl Visschersteeg 14
ten noordenCarl Visschersteeg 10


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0175v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBroer Jansen c.u.mr. brouwer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-011Carl Visschersteeg 12kamer
eigenaarJan Cornelis
gebruikerJan Cornelis
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-011Carl Visschersteeg 12kamer
eigenaarJan Cornelis Kat
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-011Carl Visschersteeg 12huis
eigenaarJan Cornelis Katt
gebruikerJan Cornelis Katt
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Overbeek


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-011Carl Visschersteeg 12kamer
eigenaarDirk Hendriks
gebruikerJeltie Jans
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-011 Carl Visschersteeg 12Lammert Dirks, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-011Carl Visschersteeg 12kamer
eigenaarLammert Dirks
gebruikerLammert Dirks
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0117r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Rooms Katholieke Gemeente


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-011Carl Visschersteeg 12kamer
eigenaarJacob Wassenaar
gebruiker
huurwaarde01‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑05‑00 CG
opmerkingbeklemd onder no. 9


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-046Carl Visschersteeg 12Berend Rekkenburg... 1811, kind: Antje R, geb 1771 HRL; BS ovl 1811; 1816 huwelijken, ovl 1832; wed. B.R. gebruiker van wijk F-046, gealimenteerd; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204); huwt met Hijlkje Sijbes, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-046Carl Visschersteeg 12Roomsche Gemeente Berend Rekkenburg wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1529Carl Visschersteeg 12Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-046Carl Visschersteeg 12Catharina Posthumusoud 68 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk F-046; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-046KalvissersteegCatriena Posthumus68 jStavorenv, rooms katholiek, weduwe


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-046Carl Visschersteeg 12Eeke Doedes Nauta, overleden op 21 oktober 184139 jr (geboren 18/11/1802), overleden Karl Visserstraat F 46, vrouw van Jan Martens Boldewijn. (CzOG nr. 19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1529Karlvischerssteeg F-046Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1529Carlvisschersteeg F-046Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4400Carl Visschersteeg 12 (F-046)R.K. Gemeentewoonhuis
  terug