Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Comediesteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerComediesteeg 1(niet bekend)(niet bekend)6-110E-ongE-ong


Naastliggers vanComediesteeg 1
ten oostenSint Christoffelsteeg 6
ten zuidenComediesteeg 3
ten westende Comediesteeg
ten noordenVoorstraat 56


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0249v van 29 sep 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet hoff van Jan Jansen Scheltema


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jacobs mr. gortmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110 , folio 139rComediesteeg 1huis
eigenaarAndries van Ziegen
gebruikerMart. van Houten
huurwaarde totaal49‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Claasen
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Jansz
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal135‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal132‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0096r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSjoerd Hannema


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110 , folio 139rComediesteeg 1huis
eigenaarJan van der Pol
gebruikerJan van der Pol
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerJan Annes
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Geerts
huurwaarde23‑08‑00 cg
huurwaarde totaal70‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑15‑04 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110 , folio 139rComediesteeg 1huis
eigenaardr. Gratama
gebruikerJacobus de Vries
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerDoetje Fopkes
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Jansen
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerAndries Arjens
huurwaarde33‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal111‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑06‑08 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0270r van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Comediesteeg 1Comediesteeg OZ [niet vermeld]200‑00‑00 cgpakhuis
koperJan Hannema koopmande Komedie
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenComediesteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Johannes Hannemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt een pakhuis c.a. achter het huis en erf van de verkoper, zijnde een deel van de mouterij of zogen. 'Comedie', ten Z. van de tuin van de koper, ten W. van de stokerij. De koper zal in de zijmuur een uitgang hebben door de Comediesteeg. Gekocht van Pieter Johannes Hannema.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Comediesteeg 1Comediesteeg wijk F-212215‑15‑00 cgwagenhuis
koperFerdinand Fredrik Pheiffer, gehuwd metcommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
koperTalea Folkers
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten westenFerdinand Fredrik Pheiffer, gehuwd metcommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenTalea Folkers
naastligger ten noordenJan Hannema
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs van te Franeker
verkoperwijlen Pieter Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFerdinand Frederik Pheiffer, commies ter recherche van de conv. en lic. x Talia Folkers koopt een wagenhuis in de Comediesteeg, wijk E-212. Ten O. en N. Jan Hannema, ten W. de koper, ten Z. S. Gratama. Tevens kopen zij een huis wz. Comediesteeg wijk E-211, tegenover het wagenhuis. Ten W. Jisk Roukes, ten Z. Jan Galama, ten N. de kopers. Gekocht van erven P.S. Hannema x Hendrina Wildschut, voor resp. 215 cg. en 97 cg.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0353r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenF. F. Pheiffer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0309v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. Feiffer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-110 , pag. 136Comediesteeg 1Wopke Djoerds 3‑00‑00 cghuis


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0119r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Pfeiffer


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0119r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Pfeiffer


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-ongComediesteeg 1Jan GalamaJan Doekes Fockemakuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1299Comediesteeg 1Sjoerd Schaafsma aannemer van publ. werkenHarlingenpakhuis (42 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1299Voorstraat E-020 Atze S. Schaafsma pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1299Comediesteeg 1 (E-ong)Homme Poortpakhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Comediesteeg Johs. Voogdjongens: , meisjes:
vrouwen:
rijwielreparateur


2023
0.055347919464111


  terug