Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Comediesteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Comediesteeg 3(niet bekend)6-1116-109E-ongE-ong


Naastliggers vanComediesteeg 3
ten zuidenLanen 79
ten westende Comediesteeg
ten noordenComediesteeg 1


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0205v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0078v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Rinties Botsma


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0261r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende mouterie van Botsma koopman
naastligger ten noordende mouterie van Botsma koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 80vComediesteeg 3kamer
eigenaarSybren Feytema
gebruikerJan Jochums
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 80vComediesteeg 3huis en gorterij
eigenaarHendrik Jacobs
gebruikerHendrik Jacobs
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-111Comediesteeg 3Jan Jocchems, bestaande uit 7 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 80vComediesteeg 3kamer
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerJan Jochums
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 81vComediesteeg 3kamer
eigenaarPyter Hannema
gebruikerHendrik Sacharias c.s.
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 81vComediesteeg 3kamer
eigenaarPyter Hannema
gebruikerHendrik Zacharias c.s.
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende mouterij van Pieter Hannema


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-109 , folio 139rComediesteeg 3mouterij of comedie
eigenaarP. Hannema
gebruikerdr. Tjallingii c.s.
huurwaarde90‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal88‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑01‑12 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0141r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. Hannema koopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-109 , folio 139rComediesteeg 3woning en mouterij
eigenaarP. Hannema
gebruikerJan Hannema
huurwaarde100‑00‑00 cg
gebruikerDouwe Douwes
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal117‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑05‑06 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0231v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Hannema


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-109 , folio 139rComediesteeg 3mouterij
eigenaarPieter J. Hannema
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerJan Hannema
huurwaarde100‑00‑00 cg
gebruikerwd. Jan van Keulen
huurwaarde16‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal113‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑10‑14 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0270r van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenS. Gratama


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-109 , pag. 136Comediesteeg 3F. Pheiffer 3‑00‑00 cghuis


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0119r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Comediesteeg 3Lanen NZ wijk E-209400‑00‑00 cghuis
koperJarig Gelinde, gehuwd mettrekveerschipper
koperHendrina Hendriks Meyer
huurderJan Grote
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenComediesteeg [staat: straat]
naastligger ten noordende heer Pfeiffer
verkoperWopke Joerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig Gelinde, trekschipper x Henderina Hendriks Meyer koopt Lanen nz. wijk E-209 en 210. Ten O. Jan Hannema, ten W. en Z. de straat, ten N. Ferdinand Pheiffer. Gekocht van Wopke Djoerds.


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-ongComediesteeg 3Jan GalamaJan Doekes Fockemakuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1300Comediesteeg 3Henderina Meijer Harlingenhuis en erf (40 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1300Comediesteeg E-209Jurjen Baron woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3289Comediesteeg 3 (E-ong)Likke de Vrieswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Comediesteeg 3S. de Vrieskoperslager


2023
0.088547945022583


  terug