Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Comediesteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Comediesteeg 4 6-007 6-109 E-207 E-197
Naastliggers vanComediesteeg 4
ten oostende Comediesteeg
ten zuidenComediesteeg 6
ten westenLanen 75
ten noordenComediesteeg 2


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0225r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGrittie Wyberens


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0169r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-007Comediesteeg 4mouterie
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerClaes Rinties Botsma
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-007Comediesteeg 4mouterie
eigenaarPieter Feitema cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-007 Comediesteeg 4mouterij
eigenaarPyter Feitema
gebruikerPyter Feitema
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-007 Comediesteeg 4mouterij
eigenaarerven Pieter Feytema
gebruikererven Pieter Feytema
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-007 Comediesteeg 4mouterij
eigenaarPytter Feytema erv.
gebruikerPytter Feytema erv.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 4Comediesteeg WZ [staat: in een steeg aan de Lanen NZ]een van een dubbele woning
 
koperPieter Hannema koopman70-00-00 CG
huurder van een deelJan Pieters van Blessum c.u.
naastligger ten oostenComediesteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJan Heeres c.f.
naastligger ten westenBeernd Siderius
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperRinke Cornelis Bakkerkoopman
verkoperSybe Ottes Salverdakoopman


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Hannema


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0342v van 7 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 4Comediesteeg WZ wijk F-210huis
 
koperJan Galama 42-05-00 CG
huurderJacobus de Roy
naastligger ten oostenComediesteeg
naastligger ten westenPieter Doekes
naastligger ten zuidenAlbert van Eeken
naastligger ten noordenF. Pheiffer
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs vanFraneker
verkoperwijlen Sjoerd Pieters Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0345r van 21 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Galama


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Galama


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-109 Comediesteeg 4F Pheiffer3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-207Comediesteeg 4Albert van Eeken... E-103; gebruiker J.C. Fokkens, commies; 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Schelte vd Hoeven, van wijk E-207; gebruiker is Tjepke Gabes, boerenarbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-160; gebruiker Jacob H. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-207Comediesteeg 4Jan Doekes Fockema... Jans; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1829, ovl 1836, ovl 1856, ovl 1881, ovl 1889; gebruiker van wijk E-207, kuipersknegt, eigenaar Jan Galama, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-207Comediesteeg 4Jan Sipkes Galama... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-137, gebruiker is Helena Wiggers, 1814. (GAH204); id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-207Comediesteeg 4Schelte Piers van der Hoeff... en gebruiker van wijk C-130, timmerman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Alb. van Eeken, van wijk E-207, gebruiker is Tjepke Gabes, boerearbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-272, gebruiker Bern. Jurj. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-207Comediesteeg 4Tjepke Gabesgebruiker van wijk E-207, boerearbeider, eigenaars zijn Schelte van der Hoefen en Alb. van Eeken, 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 47, 1 mrt 1804


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-207Comediesteeg 4Schelte van der Hoefen Tjepke Gabes boerenarbeider
E-207Comediesteeg 4Albert van Eeken Tjepke Gabes boerenarbeider


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 35 van 21 feb 1821
adressoortbedraggebruik
E-207Comediesteeg 4provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 67woning E-207
 
verkoperJan Galama
koperWybe Eelkes Schoonhoven


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1297Comediesteeg 4Albert van EekenHarlingenkoopmanhuis (25 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-207Comediesteeg 4Frans Hendriks Ringsma... en Antje Franses Ludinga; BS huw 1839, ovl 1847; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-207; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-207Comediesteeg 4Ida Frederika Hes... HRL 1851 wijk G-073, wijk H-071, 84, 107, supp wijk G-402; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-207; VT1839; de Regtbank ter eerster instantie Residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Akte van ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-207Comediesteeg 4Johannes Ringsma, overleden op 9 april 183910 dg, overleden Laanen E 207. (CzOG nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-207Comediesteeg 4Jantje Jans van der Wijk, overleden op 23 juni 183942 jr, geboren Sloten, overleden Comediestraat E 207, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 34) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-207LaanenFrans Ringsma48 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
E-207LaanenYda Frederiks Hes47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-207LaanenWouter Ringsma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-207LaanenAnna Ringsma13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-207LaanenGrietje Ringsma15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-207LaanenBetje Ringsma13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-207Comediesteeg 4Froukje van der Zee... ovl wijk E-176, dv Jan Tjibles vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1857, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-251; oud 37 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-207Comediesteeg 4Haring Jans van der Zee... N.H., zv Jan Tjebbes vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1818, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-078, 170, 251, wijk I-009; oud 43 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-207Comediesteeg 4Harmen van der Zeegeb 1796 Workum, niet meer gevonden vanaf 1860; bev.reg. HRL 1851 E207


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-207Comediesteeg 4Hiske Klazes de Roos... Pieters Polske; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, supp wijk G-437; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk E-176; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1297E-207 (Comediesteeg)Geertje Anthonie Keimperwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1297E-197 (Comediesteeg)Berend Dorenboschwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1297Comediesteeg 4 (E-197)Miendert Brouwerwoonhuis
  terug