Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Dijkswal 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDijkswal 6(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-ongA-305


Naastliggers vanDijkswal 6
ten oostenDijkswal 8
ten westenDijkswal 4
ten noordende Dijkswal


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0130r van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dijkswal 6Zoutsloot NZ [staat: bij de Bargebuurt bij de Lijnbaan en het bolwerk]112‑00‑00 gghuis of woning
koperTaeke Stephanus koopman
huurderHendrik Annes c.u.0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPytter Anderys
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenFolkert Clases mr. metselaar
naastligger ten noordenbolwerk cq. stadsvesten
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTake Stephanus koopt een huis of woning omtrent de Bargeburen bij de Lijnbaan omtrent het Bolwerk. Ten O.?, ten Z. Pytter Anderys, ten W. mr. metselaar Fokert Clases, ten N. het Bolwerk of Stadsvesten. Gekocht van de voogden der huiszittende Armen, voor 112 gg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0057r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarke J. van der Stok


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0079v van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dijkswal 6bolwerk, ten westen van de Bildtpoortsmolen121‑00‑00 ggwestelijke van drie huizen
koperTeunis Norbruis mr. koperslager
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
huurderPietje Warnders
naastligger ten oostenPieter Annes
naastligger ten zuidenA. R. van Dalsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenbolwerk
verkoper q.q.Bartle Tuininga, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Cornelis Johannes Jacobs, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van Meyle Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0073r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarke van der Stok


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0177v van 11 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dijkswal 6Dijkwas ZZ [staat: Bargebuurt wijk A-245 bij de stadsvesten]71‑00‑00 cghuis
koperDouwe Hansen koopman
huurderJ. van Sannes
naastligger ten oostenW. Houtsma
naastligger ten zuidenA. Overdijk
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJurjen H. van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje H. van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0212r van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Hansen


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0333v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dijkswal 6Dijkswal ZZ [staat: Bargebuurt wijk A-237 bij de stadsvesten]59‑09‑00 cghuis
koperHendrik Jans de Boer, gehuwd met
koperHinke Rintjes
huurderDoedtje Pieters
naastligger ten oostenS. W. Houtsma
naastligger ten zuidenOtte A. Overdijk
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperDouwe Hansenkoopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 94Dijkswal 6erven Hendrik de Boer (loots)Harlingenhuis en erf (81 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 94aDijkswal 6erven Hendrik de Boer (loots)Harlingenhuis en erf (40 m²)


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 94Dijkswal 6 Hendrik Jans de BoerHarlingengeamoveerd


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5237Dijkswal 6 (A-305)Jacob Torenbeekwoonhuis


2023
0.082839965820312


  terug