Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 9(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-270A-081
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 9(niet bekend)(niet bekend)1-026A-270A-081


Naastliggers vanDroogstraat 9
ten oostenDroogstraat 11
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 7
ten noordende Droogstraat


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0140v van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Pyter Pyters


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0256v van 26 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0040v van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0042r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Pyeter Pyeters


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0293v van 13 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Pieter Pieters


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0081r van 11 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Arien Dircks houtkoper


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0096v van 9 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Arrien Dircx koopman


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0027r van 18 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Jans houtkoper


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0131v van 30 mei 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 9Droogstraat NZ [staat: strekkende vanaf de Droogstraat tot aan de Zoutsloot]500‑00‑00 cghof met zomerhuis en galerij
koperFedde Tierdts, gehuwd met
koperFockien Sioukes
verpachter grondde weduwe van wijlen Arien Dirx 0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Claes Freerck Braems
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wopke Wytses
naastligger ten westeneen schoenlappersperk
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperTeunis Wygers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Tierdts x Foeckien Siouckes kopen een hof met bomen en plantagie, zomerhuis, ende andere aanhangelen, nz. Droogstraat, tot achter aan de Zoutsloot. Ten O. de hof van Claes Freercx Braems, ten W. wd. Wapke Wytses en het schoenmakersperk. Grondpacht 12 st aan wd. Arien Dircx Joosten. Gekocht van Teunis Wygers, voor 500 cg.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0154r van 19 jul 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 9Droogstraat NZ 9/11470‑00‑00 gghof met bomen, planten en zomerhuis
koperJarich Jacobs c.u.
toehaakeen gouden ducaton tot een vereringe
naastligger ten oostende hof van Claes Freercks Braem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van wijlen Wopke Wytzes
naastligger ten westeneen schoenmakersperk
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperFedde Tjeerdts, gehuwd met
verkoperFoeckien Siouwckes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 9Droogstraat NZ 9/11 tot de Zoutsloot315‑00‑00 cghof met bomen en planten
koperBente Roelofs, gehuwd met
koperAntie Cornelis
naastligger ten oostende hof van Reyer Arjens Mahui
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhuis en schoenmakersperk van Broer Jansens
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSytscke Bentes, weduwe van
verkoperwijlen Jarigh Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Roelofs x Antie Cornelis koopt een hof met bomen etc. en een zomerhuis, nz. Droogstraat. Ten O. de hof van Reyer Arjens Mahui, ten W. het huis en schoenmakersperk van Broer Jansen, strekkende van de Droogstraat tot achter aan de zz. Zoutsloot. Gekocht van Sytske Bentes wv Jarig Jacobs, voor 100 zilveren ducaten.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0124r van 21 mrt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBente Roelofs


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0287r van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 9Droogstraat NZ 9/11450‑00‑00 cgtuin en zomerhuis strekkende van de Droogstraat tot de Zoutsloot
koperGerrit Beniers Middachten, gehuwd met
koperJancke Feddes
naastligger ten oostende tuin van Reyer Arjens Mahui
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet pan- en estrikwerk en huis van vroedsman Sjerck Hylaarda
naastligger ten westenhet schoenmakersperk van Cornelis Claasens c.soc.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperBente Roelofs voor zich en voor zijn drie kinderen, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Antie Cornelis


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-026 , folio 3vDroogstraat 9tuin
eigenaarL. Tabes erven
gebruikerE. Frieseman
huurwaarde32‑05‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal30‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑11‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-026 , folio 3vDroogstraat 9tuin
eigenaarL. Tabes
gebruikerA.R. van Dalsen
huurwaarde32‑05‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal30‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑11‑12 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0017r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 9achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRein Smith secretaris


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0017r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 9achterZoutsloot ZZ tot grond en stalling van Rein Smith300‑00‑00 cgtuin met zomerhuis
koperAugustus Robbertus van Dalsen notaris
naastligger ten oostenAugustus Robbertus van Dalsen
naastligger ten zuidenRein Smith secretaris
naastligger ten westenPieter Sjoerds Hannema koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAnnaus Lourens Tabeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustus Robertus van Dalsen, not. publ., koopt een tuin met zomerhuis en alle verdere toebehoren, op de Zoutsloot, strekkende tot aan de stalling en grond etc., welke door de secretaris Rein Smit onlangs van mij is gekocht. Ten O. de koper, ten W. Pieter Sjoerds Hannema, ten Z. Rein Smit, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Anneus Lourenszn. Tabes, voor 300 cg. Er zijn veel bedingen gemaakt door alle verkavelingen. Het hier bedoelde pan- en estrikwerk van Pieter Sjoerds Hannema werd gekocht in Proclbk. 258 blz. 0128.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0077v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 9Droogstraat NZ 9-11 [staat: bij het panwerk van P.S. Hannema]450‑00‑00 cgstalling, wagenhuis en tuin
koperFoeckje Nieuwenhuis, gehuwd met
koperRein Smit secretaris van Barradeel
naastligger ten oostenA. R. van Dalsen notaris
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenP. Hannema
naastligger ten noordenAnneus Tabes tichelbaas
verkoperAnneus Tabes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoeckjen Nieuwenhuis x Rein Smit, secretaris van Barradeel, koopt een stal en wagenhuis en een deel v.d. tuin tot zover als de muur v.d. nieuw gebouwde stal van not. van Dalsen loopt, etc. Ten O. not. A.R. van Dalsen, ten W. Pieter Hannema, ten Z. de Droogstraat, ten N. de verkoper, Anneus Tabes, tigchelbaas, voor 450 cg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-026 , folio 3vDroogstraat 9tuin en zomerhuis
eigenaarA.R. van Dalsen
gebruikerA.R. van Dalsen
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-026 , pag. 4Droogstraat 9A.R. van Dalsen 0‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 298Droogstraat 9erven Pieter Rodenhuis Harlingenstal en erf (80 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 298Achterstraat A-270Franciscus Velthuis pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3455Droogstraat A-079 Simon Wiarda pakhuis
Sectie A nr. 3455Droogstraat A-080 Simon Wiarda woonhuis
Sectie A nr. 3455Droogstraat A-081 Simon Wiarda woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4752Droogstraat 9 (A-081)Hendrika van der Weide (wed. S. Wiarda)woonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstraat 9W. Nauta30stalhouder


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstraat 9W. Nauta30Stalhouder


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6016
Droogstraat 9Firma W. Nauta en Zonen


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1925 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 9, HarlingenDroogstraat 9W. Nauta Pzn.verhuring van paarden en rijtuigen


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 9W. Nautastalhouder


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14125
Droogstraat 9Epeus Nauta


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14125
Droogstraat 9Fa. W. Nauta


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18648
Droogstraat Firma W. Nauta


1935 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 9, HarlingenDroogstraat 9W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6016
Droogstraat 9Epeus Nauta


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 9, HarlingenDroogstraat 9Epéus Nauta Wzn.stalhouderij goederenvervoer trouw- en begrafenisrijtuigen


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 9, HarlingenDroogstraat 9Epéus Nauta Wzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9E. Nauta Wzn.672Stalh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr.E. Nauta Wzn.672Stalh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr.E. Nauta Wzn.672Stalh.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 9beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.079369068145752


  terug