Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 13(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-249A-085


Naastliggers vanDroogstraat 13
ten oostenDroogstraat 15
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 11
ten noordenZoutsloot 12
ten noordenZoutsloot 14


aangrenzende stegen
adresheeft
Droogstraat 13naamloze steeg ten westen


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090v van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybren Seerps


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0180v van 6 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 13Droogstraat NZ650‑00‑00 gghof groot 3 plaatsen, met prieel, bomen, planten en 2 ingangen
koperClaes Freerx Bramius c.u.houtkoper
koperAnne Jansen c.u.houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Wibrant Seerps
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Arien Schameyd
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Heyltie Peters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Arien Dirxen
verkoper van 1/4Freerk Dirxen
verkoper van 1/4Abraham Piters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Freerx Bramius en Anne Jansen, houtkopers, kopen een hof in de Droogstraat, groot drie plaatsen met twee ingangen. Ten O. de hof van Wibrant Seerps, ten W. Arien Schameyds?. Grondpacht 24 st aan de Stad. Gekocht van Heyltje Piters wv Arien Dirxen voor 1/2, Freerk Dirxen q.q voor 1/4, en Abraham Piters q.q. voor 1/4, voor 650 GG.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten westende pottenbakkershof van Willem Willems


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0065v van 17 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWiltetus Jelgersma c.s.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113r van 13 okt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 13Droogstraat206‑21‑00 gghof met prieel met ook een ingang aan de Zoutsloot
koperAnne Jansen, gehuwd metkoopman
koperHinke Pieters Dreyer
naastligger ten oostenJacob Douwes mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenPietie mutsenmaakster
naastligger ten zuidende stalling van Jacob Romkes
naastligger ten westenGrietie Theunis
naastligger ten noordende vroedsman Jelgersma
verkoperSytske Laeses, gehuwd met te Schalsum
verkoperClaes Theunis te Schalsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Jansen (Huidekoper) x Hinke Pieters Dreier koopt een fraaie hof met bomen, prieel etc., nz. Droogstraat, met een ingang in die straat en op de Zoutsloot. Ten O. Jacob Douwes, mr. schoenmaker, ten W. Grietje Teunis, ten Z. Pietie.. ster? en de stal van Jacob Romkes (Braam?), ten N. de vroedsman Jelgersma. Het huis is pro quota belast met het onderhoud van de grote goot die door zijn hof moet en mag blijven lopen. Gekocht van Sytske Laeses x Claes Theunis. wonende onder Schalsum, voor 206 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0242r van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma c.s.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0226r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0230v van 21 okt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDieuke Pytters Hoogstra


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0233r van 2 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDieuke Pieters Hoogstra


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0137r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0181r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0161v van 24 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAuke Jans Backer koopman


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0013r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 13Droogstraat NZ [staat: Grote Droogstraat]230‑00‑00 gghof van 104 x 35 voet, prieel
koperAugustus Robbertus van Dalsen notaris
gebruikerwijlen Trijntje Mouter
naastligger ten oostenJan A. Bakker
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: Grote Droogstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen L. Tabes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Yetske Mouter, erfgenaam, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/3Jacobus Hesselingdoopsgezind predikant te Leeuwarden
verkoper van 1/3Baukjen Feytema, erfgenaam, gehuwd met
verkoper van 1/3S. Wybingakoopman
verkoper van 1/3Pieter Stinstra, erfgenamen, kinderen vandoopsgezind predikant te Franeker
erflaterwijlen A. Mouter, weduwe van
erflaterwijlen G. Stinstra
erflaterwijlen W. P. Mouter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustus Robertus van Dalsen, not. bij Gedeputeerden van het Hof van Friesland, koopt een hof met vruchtbomen en prieel, lang 6-en breed (wijd) 35 voeten, nz. Grote Droogstraat. Ten O. Jan Aukes Backer, ten W. erven Laurens Tabes, ten Z. de Grote Droogstraat, ten N. de Zoutsloot, waar de hof ook een uitgang heeft. Gekocht van Jetske Mouter x Jacobus Hesseling, D.G. ds. te Leeuwarden, voor 1/3, Boukje Feitema x Schelte Wybinga, voor 1/3, en Pieter Stinstra, D.G. ds. te Franeker, als mede-erfgenaam van zijn moeder Anna Mouter wv G. Stinstra, voor zichzelf en als lasthebber van de overige erven van zijn moeder, voor 1/3, voor 230 gg. Allen zijn erven van P. Mouter.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0145r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes Bakker


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0039r van 26 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvan Dalsen


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0285r van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDooitze Teunis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Droogstraat 13Simon Boon zeehandelaarHarlingenschuur en erf (590 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293Droogstraat 13 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2611Achterstraat A-249Henricus Fluks plek grond


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3318Droogstraat A-085 Jan Foekens plek grond


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4160Droogstraat 13 (A-084)Jelle G. Spoelstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogsloot 13S. v/d Schaafcafehouder


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-39523
Droogstraat 13Ruurd Smeding


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 13beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.10265398025513


  terug