Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 16(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-063(niet bekend)


Naastliggers vanDroogstraat 16
ten oostenDroogstraat 18
ten zuidenNoorderhaven 103
ten westenNoorderhaven 101
ten noordende Droogstraat


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0055v van 15 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg achter naar de Droogstraat waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sydts Floris* timmerman


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 16Droogstraat0‑00‑00 ggkamer achter het vorige huis staande
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Syds Floris, gehuwd mettimmerman
verkoperAlyt


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tweede (achter)huis in deze akte


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 16Droogstraat ZZ [staat: achter het vorige huis]152‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPiebe Meus
naastligger ten zuidenhet eerste (voor)huis in deze akte
naastligger ten westenPieter Aris
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0143v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 16Droogstraat ZZ185‑00‑00 ggkamer en halve loods
koperWillem Thuenis
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPiebe Meus
naastligger ten zuidende plaats van het voorhuis
naastligger ten westenPiter Aris
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Foecke Piters, gelastigde en zwager van
verkoperAuk Piters, gehuwd met
verkoperPiter Gerryts althans ter zee zijnde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Thuenis koopt een kamer met halve loods in de Droogstraat. Ten O. Piebe Meus en een steeg, ten Z. de plaats van het voorhuis, ten W. Piter Aris, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Auk Piters x Piter Gerrits die nu op zee is, gesterkt met haar zwager Foecke Piters, voor 185 GG.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0181v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Syds Floris* timmerman


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0091v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 16Droogstraat ZZ0‑00‑00 ggdwarskamer
koperN. N.
naastligger ten oostenPieter Jansen Groenlant
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westentwee huizen van Tiebbe Pieters
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/2Antie Allerts, gehuwd met
verkoper van 1/2Ruierd Ipes, en
verkoperAllert Allerts, zoon van
verkoperJildu Seerps
verkoper van 1/2Andries Andris, zoon van
verkoperMartien Jacobs


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0158v van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrickie Willems


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0078r van 2 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiebbe Piters Dreier


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang naar de Droogstraat
naastligger ten westenTiebbe Pytters


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0079r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen Jacob Tjebbes


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0294v van 21 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 16Droogstraat ZZ57‑00‑00 ggwoning
koperJan Pieters Dik c.u.
naastligger ten oostenDirck Ypkes
naastligger ten zuidende kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Feddes
naastligger ten westende kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pieter Feddes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Feddes


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaand steegje


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0147r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 16Droogstraat ZZ40‑00‑00 cgwoning
koper door niaarClaes Reyers Mahui koopman
geniaarde koperTjeerd Pytersmr. sleefmaker
geniaarde koperJan Overseewijdschipper
naastligger ten oostenTjalling Alberts mr. gortmaker
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Romke Braem
naastligger ten westende weduwe van wijlen Romke Braem
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Antje Jans, gehuwd met
verkoper van 1/2Lenert Lenerds
verkoper van 1/2Sybrigje Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Reyers Mahui koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Tjeerd Pyters, wagenmaker, een woning zz. Droogstraat. Ten O. Tjalling Alberts, mr. gortmaker, ten W. en Z. wd. Romke Braam, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Antje Jans x Lenert Leenerts?, voor 1/2, en Sybrigje Jans wv Jan Pieters, voor 1/2, voor 40 cg.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0307r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0071v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0078v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0177v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeere Wybrens


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0070r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerre Wybrens


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0221r van 28 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeere Wybrens


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0092v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeere Wybrens


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0160r van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 16Noorderhaven NZ wijk A-056, A-0631575‑00‑00 cghuis
koperWatze Ruitinga drogist
huurderWatze Ruitinga
naastligger ten oostenDirk Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWatze Ruitinga
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWybren Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatse Ruitinga, drogist koopt huis nz. Noorderhaven, wijk A-056. Ten O. erven Dirk Jans, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Verkoper Wybren Heeres, mr. metselaar.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-063Droogstraat 16Watze Johannes Ruitinga... van wijk A-056; gebruiker G. Andreae wed., renteniersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-063, laboratorium, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-093, stal en wagenhuis; eigenaar is Jacob Roorda, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-063Droogstraat 16W RuitingaW Ruitingalaboratorium


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 379Droogstraat 16Watze Ruitenga apothecarHarlingenhuis (35 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-063Droogstraat 16Jeltje Nauta... 1875 HRL, N.H., dv Paulus N, en Antie Leenderts; BS huw 1875, ovl 1884, ovl 1899, bev.reg. HRL 1851 wijk A-063 supp wijk H-288, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 379Achterstraat A-063wed. J. Rodenhuis en dochter woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 379 A-ong N. N.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5165Droogstraat 16 (B-096)Jan Krijtenburglocaal


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 16Kl. de Vriesopperman


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 16, HarlingenDroogstraat 16Chr. de Grootgroothandel in borstelwerk, wrijfwas, closetpapier


2023
0.076717138290405


  terug