Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 35 1-071 1-114 A-ong A-ong
Naastliggers vanDroogstraat 35
ten oostenBildtstraat 20
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 27
ten noordenBildtstraat 18


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-071Droogstraat 35huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerBaukjen Haies
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-071Droogstraat 35kamer
eigenaarJan Auckes
gebruikereen vrijster
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041r van 25 mrt 1719 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 35Droogstraat NZkamer
 
koperJan Hendriks, gehuwd met195-00-00 GG
koperYbeltje Jelles
naastligger ten oostenhet huis mede in deze akte verkocht
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning
naastligger ten noordenSybe Sybes
verkoperLeentie Ludinga, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen ds. Crol, gelastigde van
verkoperPier BumaWorkum


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 35kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerHaye Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 35kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerwed. Pieter Poppes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-071 Droogstraat 35Janke Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-10-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 35kamer
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerJanke Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-114 Droogstraat 35Jan D Zeilmaker0-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 268Droogstraat 35Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierpakhuis (45 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 268A-116 (Bildtstraat)Cornelis Boonstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3453Droogstraat 35 (A-ong)Haring de Bockwoonhuis en pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 35 Jan Carel Posthumalos werkman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
  terug