Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 471-1311-1311-200A-091A-102


Naastliggers vanDroogstraat 47
ten oostenDroogstraat 49
ten oostenDroogstraat 51
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 43
ten westenDroogstraat 45
ten noordenZoutsloot 38


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0111v van 23 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: droge straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: droge straat]


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0111v van 23 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 47[staat: in de nieuwe stad]60‑00‑00 cg1/8 huis
koperWillem Stevens
floreenrente0‑03‑08 floreen
protesteert vanwege een gerechtigheidFedde Claesen
naastliggerlege plaats
naastliggerFedde Claesen
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar [Noorder]haven en Zoutsloot [staat: eerste diept]
naastligger ten zuiden*Droogstraat [staat: droge straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Zoutsloot [staat: het eerste diept van de havengenotens loting]
verkoperLenert Tyesses te St. Jacobiparochie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Stevens koopt 1/8 huis op de nieuwe stad strekkende van de droge straat aff tot aen het eerste diepte vanden haevengenotens lottinge. Geen grondpacht, niettemin met 3 1/2 stuiver in de floreen en het onderhoud van de stenen dijk. De proclamant zal ook voor 1/8 als eigen hogen en onderhouden de ledige plaats tussen [burgemeester] Fedde Claes en dit huis. Vrije in en uitgang door een steeg ten oosten zowel naar de haven als de eerste diepte. Gekocht van Lenert Tyesses in Sint Jacobiparochie voor 60 CG.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0339v van 9 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0386r van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWytze Pybes
naastligger ten westenWytze Pybes


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 feb 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 feb 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0013v van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Jacobs bakker


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0160r van 14 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wytse Piebes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0013v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wytse Piebes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0060v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wytse Pybes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0038v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 47Droogstraat NZ522‑07‑00 gghuis, loods, plaats en tuin
koperJan Jansen Huysman, gehuwd met
koperJeltye Pieters
naastligger ten oosten*steeg in eigendom
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*de schuur gekocht door Pieter Fransen
verkoperde erfgenamen van wijlen Wytse Pybes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0049v van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWytse Pybes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen plaats


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Huisman


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159r van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Trompetter


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0023v van 15 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Trompetter


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129r van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139r van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteningang van het hof


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137v van 15 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende [steeg naar de] hof van rentmeester Fontein


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende [steeg naar de] hof van Fontein rentmeester


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037v van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0130r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008v van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 47Droogstraat NZ371‑00‑00 gghuis
koperFocke Martens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjerk Pytters


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047r van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Focke Martens* puistermaker


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSasker Montes rogverschieter


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0219r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 47Droogstraat NZ230‑10‑00 gghuis met twee kamers
koper door niaarJacob Romkes Braem koopman
geniaarde koperBente Roelofs
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende hof van Jacob Romkes Braem koopman
naastligger ten noordende schuur van Jelle Willems* voerman
verkoperAuk Tjeerds, weduwe van
verkoperwijlen Focke Martensmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Romkes Braem, koopman, koopt na niaar ratione vicinitatis tegen Bente Roelofs, een huis bestaande uit twee kamers nz. Droogstraat. Ten O. een steeg waarin vrij in- en uitgang, ten Z. de straat, ten W. de hof en steeg van koopman Jacob Romkes Braem, ten N. de schuur van voerman Jelle. Geen grondpacht. Gekocht van Auk Tjeerdts wv mr. timmerman Focke Martens, voor 230 gg 10 st.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 16Droogstraat 47woning
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerPhilip Groen
gebruikerLieuwe Pieters
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 10rDroogstraat 47huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerPhilip Groen
gebruikerJochem Pieters
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑5‑1720
opmerking1720 den 6 mey van Flijp Groen hier op
opmerkingontfangen 2-16-0
aansl. huurw. voldaan19‑7‑1720
opmerkingden 19 july voor jochem pieters betaelt 2-16-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio Droogstraat 47huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerPyter Pyters
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0143r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 47Droogstraat NZ330‑00‑00 cghuis
koperHeere Heeres, gehuwd metmr. metselaarde Witte Leest
koperYltje Rinnerts
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBraem secretaris
naastligger ten noordenBraem secretaris
verkoper van 1/4Froukjen Jacobs Braem, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Claes Hindelopenkoopman
verkoper van 1/4Grietje Feddrix van Deersum, moeder en weduwe van
verkoper van 1/4Romke Braemontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
verkoper van 3/16Jacob Romkes Braem, minderjarige zoon
verkoper van 1/16Regnerus Braem, oudoomsecretaris en ontvanger van de boelgoederen van Barnadeel tot Sexbierum
verkoper van 1/4Claes Braemkoopman


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0383v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeere Heeres, gehuwd met
naastligger ten zuidenYdtie Rinnerts


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0090r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeere Heeres metselaar


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Heeres* metselaar
naastligger ten oostenHeere Heeres* metselaar


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0251v van 25 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeere Heeres metselaar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 10vDroogstraat 47huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0075v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Heeres* metselaar
naastligger ten oostenHeere Heeres* metselaar


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-131Droogstraat 47Jan Jansen Sanstra, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 10vDroogstraat 47huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerJan J. Sandstra
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Heere Heeres mr. metselaar
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Heere Heeres mr. metselaar


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 10vDroogstraat 47huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerJan J. Sandstra
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0055v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 10vDroogstraat 47huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerJan J. Zandstra
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240v van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116r van 7 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0052v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 47Droogstraat NZ202‑00‑00 gghuis met een bleek
koperBauke Baukes mr. metselaarde Witte Leest
huurderWytze IJsbrands
huurderJurjen Smit
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Harmens blauwverver
naastligger ten westeneen gemeente woning blauwverver
naastligger ten noordenvroedsman Sybe de Vries
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: weesvoogdij


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0140v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauke Barends


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-200 , folio 21vDroogstraat 47woning
eigenaarBauke Baukes
gebruikerWybe Willems
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerYtse Claasen
huurwaarde28‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal48‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑04 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0077v van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0259r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 47Droogstraat NZ242‑14‑00 gghuis genaamd de Witte Leest, en tuintje
koperTaede Teetzes mr. timmermande Witte Leest
huurder voorste gedeeltede weduwe van wijlen Sipke Johannes
huurder achterste gedeeltede weduwe van wijlen Yetze Claasen
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenG. Hingst
naastligger ten westende ? Gemeente: woning
naastligger ten noordende weduwe van wijlen S. de Vries
verkoperBauke Baukesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaede Taetzes mr. timmerman, koopt huis en tuintje 'de Witte Leest' genaamd, in de Droogstraat. Het voorste gedeelte bewoond door wd. Sipke Johannes, het achterste door wd. Yetze Claasen. Geen grondpacht. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. koopman G. Hingst en een gemeente woning, ten N. wd. S. de Vries. Gekocht van Bauke Baukes, mr. metzelaar, voor 242 gg 14 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0014r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-200 , folio 21vDroogstraat 47huis
eigenaarTaede Taedses
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerYetze Claasen wed.
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal26‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0090v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 47Droogstraat NZ500‑00‑00 cghuis genaamd de Witte Leest, en tuin
koperGerben Landstra, gehuwd metkoopmande Witte Leest
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten westenG. Hingst
naastligger ten westende ? Gemeente: woning
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten noordenBouwe Fontein
verkoperTaede Taedesmr. timmerman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0172r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[als gebruiker] Taede Taedzes


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0297r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 47Droogstraat NZ500‑00‑00 cgjeneverstokerij
koperTaede Taedzes mr. huistimmermande Witte Leest
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende ? Gemeente: woningen
naastligger ten noordenBouwe Fontein
verkoperGerben Landstra, gehuwd metdistillateur en koopman
verkoperLijsbeth Althuisius


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-200 , folio 21vDroogstraat 47huis
eigenaarTaede Taedes
gebruikerTaede Taedes
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0164v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaede Taedzes


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296v van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 47Droogstraat NZ150‑00‑00 cghuis gebruikt als stokerij
koperJohannes van der Werf koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoerd Feenstra


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0011r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenG. A. van der Werf koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-200 , pag. 22Droogstraat 47Johannes A. van der Werff 1‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0107r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes van der Werff


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-091Droogstraat 47Johannes Arjens van der Werf... huw 1819, ovl 1838, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk A-052, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-091, wagenhuis, 1814. (GAH204); J.A. vdW. van Almenum ende Wytske Doedes Boersma van Sneek, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-091Droogstraat 47Johannes A van der WerfJohannes A van der Werfwagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 252Droogstraat 47Johannes van der Werf koopmanHarlingenwagenhuis, stal en erf (152 m²)


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-091Droogstraat 47Jan Johannes Fok, overleden op 3 mei 184149 jr, werkman, overleden Bargeburen A 91, gehuwd, 5 kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 25) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-091Droogstraat 47Frederik Graphorn... uit Amsterdam, zv Friedrich G., en Engeltje Tjeerds Smit; BS huw 1841, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-091, 130, wijk ... (alles)


1853 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 103 van 2 dec 1853
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-091Droogstraat 47koopaktehuis en erf A-091
 
verkoperJacob Reinhard
koperDouwe Keimpes Roedema (te Almenum, gehuwd met Trijntje Herkes Poelstra)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 252Achterstraat A-091Gerben Meijer en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 252Droogstraat A-102 Wijke Horjus woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 252Droogstraat 47 (A-102)Roelof Nauta (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 47T. de Grootmelktapper


2023
0.29979205131531


  terug