Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 57
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 571-1361-1361-205A-096A-106


Naastliggers vanDroogstraat 57
ten oostenZoutsloot 48
ten oostenZoutsloot 50
ten oostenKarremanstraat 28
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 55
ten westenZoutsloot 46
ten noordenZoutsloot 48


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0236r van 21 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 57Droogstraat NZ00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondWaatze Ydes 0‑10‑00 cg
protesteert vanwege een vorderingWaatze Ydes
bewonerJoost Ariaenswagenaar
naastligger ten oostenTonys Symons
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLijsbet Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Wytze Pybes, geauthoriseerde curator over
verkoperhet kind van Aene Salviskarreman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Wytze Pybes als curator over) het kind van Aene Salvus Carmans, een huis in de Droege straete, nu bewoond door wagenaar Joost Ariaans. Ten O. Tonys Symons, ten W. Lijsbet Doedes.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0417r van 17 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0206r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 57Droogstraat NZ0‑00‑00 gghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenTonis de Waeyer
naastligger ten oostenJenne Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLijsbeth Doedes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jets Stoffels
verkoper van 1/2Sytse Sents, gehuwd met
verkoper van 1/2Naenck Goyties
verkoper q.q.Jan Folckerts, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2Jacob Goyties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild een huis nz. Droogstraat


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0214r van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 57Droogstraat NZ230‑15‑00 gghuis
koper provisioneelJenne Minnes
naastligger ten oostenToenis de Wayer
naastligger ten oostenJenne Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLijsbet Doedes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jets Stoffels
verkoperwijlen Goeytyen Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild het huis van Goeytyen Jacobs, nz. Droogstraat. Ten O. Toenis de Wayer en Jenne Minnes, ten W. Lijsbet Doedes, ten N. erven Jets Stoffels. Nu onlangs provisioneel gekocht door Jenne Minnes voor 231 GG 15 st.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0327v van 30 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 57Droogstraat NZ180‑00‑00 gghuis met plaats daar achter
koperCornelis Pieters, gehuwd met
koperAntie Kilyaans
verpachter grondTomas Jansen 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenTonis du Waye
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLijsbet Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJenne Minnes, gehuwd met
verkoperGeertie Isbrants


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0026r van 27 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167v van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 57Droogstraat NZ200‑00‑00 gghuis of woning
koperAnna Jacobs Banga, weduwe van
koperwijlen Eelcke Harmanus
naastligger ten oostenWillem Claesen Burger
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLijsbeth Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Pyters, gehuwd met
verkoperAntie Kiljaens


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0049v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0051r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntie Eelkes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0024v van 4 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 57Droogstraat NZ200‑00‑00 ggwoning, loods en ledige hoekplaats
koperTiaerd Sioerds q.q.
koperLieuue Lolkes q.q.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Claesens Burger
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lijsbeth Doedes
naastligger ten westensteeg in eigendom
naastligger ten noordenCornelis Piters
verkoperAnna Jacobs Banga, weduwe van
verkoperwijlen Gelke Harmanus


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137v van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 55tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArrien Teunis
naastligger ten oostenSake Sybes


1674 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 154r van 14 mei 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Droogstraat 57
inventarisantLijsbeth Freeriks, weduwe van
wijlen Arjen Theunis
Ayse Arjens Mahiu, geauthoriseerde curatorkoopman
Jan Freerx, geauthoriseerde curatoren overmr. schoenmaker
aangeverYtie Arjens minderjarig
Theunis Arjens minderjarig
Freerck Arjens minderjarig
Jan Arjens minderjarig
inleiding bij de boedelinventarisatie[0154r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Arjen Theunis ende Lijsbeth Freeriks in tijden echteluiden binnen deser stede van alle sodanige goederen actien ende crediten als bij de selve metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van de coopman Ayse Arjens Mahiu ende Jan Freerx mr. schoenmaker als geauthoriseerde curatores over Ytie, Theunis, Freerck ende Jan Arjens, alle vier minderjarige weeskinderen van de overledene voornoemt, ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Symon W. Sloterdijck ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, sijnde de aengevinge geschiet door voornoemde Ytie Arjens als de sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die om sulx getrouwelijck te sullen doen den belofte onder manuale stipulatie heeft gedaen in handen van de mede commissaris Asperen, waer op tot de beschrievinge is geprocedeert so volgt. Actum den 14e may 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0321v van 18 mei 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 57Droogstraat NZ naast de Blauwe Schuurs gemeente en vermaning25‑00‑00 cg1/4 huis
koperAntie Jans
eigenaar van 1/2Antie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden [staat: westen]Jacob Romkes
verkoperFreerck Arjensschuitmaker


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0306r van 2 mei 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 57Droogstraat NZ50‑00‑00 cg1/2 woning
koperAnne Jansen, gehuwd metkoopman
koperHincke Pieters Dreyer
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende hof van Anne Jansen c.u.
naastligger ten noordenJacob Romckes Braam koopman
verkoperYdtie Arjens, gehuwd met
verkoperDirk Jacobsmr. bakker
verkoperTeunis Arjens te Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Jansen Huidekoper x Hinke Pieters Dreyer koopt een woning c.a. zz. Zoutsloot. Ten O. de Blauwe Schuursgemeente, ten W. de hof van de koper, ten Z. de Droogstraat, ten N. Jacob Romkes Braam. Gekocht van IJdtie Arjens x Dirk Jacobs, mr. bakker, en Teunis Arjens op Vlieland, voor 50 cg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0011v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 57Droogstraat NZ100‑00‑00 cg1/2 huis
koperAnne Jansen c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vergaderplaats
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenAnne Jansen c.u.
naastligger ten noordenJacob Romkes Braam
verkoperJacob Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperMayke Jans


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0209r van 18 feb 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 57Droogstraat NZ250‑00‑00 cghuis
koperJan Pieters, gehuwd met
koperGrietie Martens
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vergaderplaats
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAnne Jansen c.u. te Huidekoper
naastligger ten noordenAnne Jansen c.u. te Huidekoper
verkoperAnne Jansen c.u. te Huidekoper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-136 , folio 17Droogstraat 57
eigenaarTijs Douwes wed.
gebruikerTijs Douwes wed.
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-136 , folio 10vDroogstraat 57huis
eigenaarMenniste Gemeente
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0170v van 30 mei 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 55oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stalling van Jacob Romkes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-136 , folio Droogstraat 57huis
eigenaarMennonite Gemeente
gebruikerMennonite Gemeente
opmerking


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-136 , folio 11rDroogstraat 57huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerMenniste Gemeente


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-136 , folio 11rDroogstraat 57huis
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruiker


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-136 , folio 11rDroogstraat 57woning
eigenaarMennonite Gemeente


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-136 , folio 11rDroogstraat 57woning
eigenaarmennonite gemeente
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1768 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57 (binnen in de gang tussen Mennozaal en Vermaning), HarlingenDroogstraat 57 (binnen in de gang tussen Mennozaal en Vermaning)Tot Beter Onderhoud
van de Oude Behoeftige
Leden der Doopsgesinde
Gemeente te Harlingen
is dit Huis Gebouwd
uit Byzondere hier toe
Verzamelde Liefdegaven
in 't Iaar
1768'

Bovenstaande steen is afkomstig
uit het pand, Zoutsloot No 123,
waarin van 1768 tot 1822 het
Doopsgezinde Diaconiehuis
gevestigd geweest is.'
Zoutsloot 123 is nu William Boothstraat 29, waar nu het Leger des Heils gevestigd is.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-205 , folio 22rDroogstraat 57vermaning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerJohannes Arends wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-205 , folio 22rDroogstraat 57woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerJohannes Andries
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-205 , folio 22rDroogstraat 57woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerJohannes Arends
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
opmerkingIs voor den 4 mey 1720 geaquireerd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-205 , pag. 22Droogstraat 57Doopsgezinde Gemeente 0‑00‑00 cghuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-096Droogstraat 57Rinske Willems... en Rixtje Benjamins; geb 1760 ... , ovl 5 feb 1813 HRL, huwt met IJede Jurjens de Groot, ovl wijk A-096, wonende te op de Zoutsloot 1811; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1813, huw 1827; IJede ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-096Droogstraat 57Dirk Wybes van Vliet... ovl 1816, huw en ovl 1819, huw 1824, ovl 1826, huw 1829, ovl 1845, ovl 1848, ovl 1870; gebruiker van wijk A-096, koster; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, kerk, 1814. (GAH204); D.W. vV. ende Aafke IJppes, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-096Droogstraat 57Doopsgesinde GemeenteDirk Wybes van Vlietkoster


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 238Droogstraat 57Doopsgezinde Gemeente Harlingenkerk (454 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-096Droogstraat 57Aafke Gerrits Rietveld... feb 1836 HRL, dv Gerrit R, en Niekeltje Pieters; BS huw 1829, huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 34 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-096Droogstraat 57Trijntje Otma... op 8mrt18 60 HRL, dv Rein O, en Pietje Teekeles Hobma; BS huw 1860, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-032; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-096Droogstraat 57Ebele Hendriks Drijfhout... in 1851, zv Hendrik Ebeles D, en Antje Bouwma; BS huw 1836, huw 1860, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096, bev.reg. HRL ... (alles)


1857 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57 (oostgevel (Zoutsloot)), HarlingenDroogstraat 57 (oostgevel (Zoutsloot))Cool, P.'Op den 28sten Mei 1857,
werd door den
WelEerwaarden Heer P.COOL,
Leeraar der Doopsgezinde
Gemeente te Harlingen,
de eerste steen aan dit
Kerkgebouw gelegd.
1 COR: III vers XI.'
Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus'


1857 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57, HarlingenDroogstraat 57Cool, POp den 28sten Mei 1857
werd door de
WelEerwaarde Heer P.Cool,
Leeraar der Doopsgezinde
Gemeente te Harlingen,
den eersten steen aan
dit gebouw gelegd.'


1857 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57 (noordgevel (zoutsloot)), HarlingenDroogstraat 57 (noordgevel (zoutsloot))1857'Doopsgezinde kerk, gesloopt in 1997


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2605Achterstraat A-096Pieter Jacob Geijkema kerk
Sectie A nr. 2605Achterstraat A-097Pieter Jacob Geijkema kerk


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3449Droogstraat A-106 Doopsgezinde Gemeente kerk
Sectie A nr. 3449Droogstraat A-106 Doopsgezinde Gemeente kerk


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3449Droogstraat 57 (A-106)Doopsgezinde Gemeentekerk


2023
0.049816131591797


  terug