Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 63
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 632-0442-0442-061B-071B-099


Naastliggers vanDroogstraat 63
ten oostenDroogstraat 65
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 61
ten noordenZoutsloot 54


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0149r van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 63Droogstraat NZ515‑00‑00 gghuis en loods met een plaats
koperWillem Gerlofs, gehuwd met
naastligger ten oostende schuur van Pyter Jelmers
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenSioerd Reyners
naastligger ten noordenGoslyk Martens
verkoperDirck Allerts, gehuwd met
verkoperGreetie Tiepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gerlefs x Trijntie Gerryts


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 63Droogstraat NZ125‑00‑00 gghuis
koper van 1/2Geke Willems
koper van 1/2Focko Oldholt
naastligger ten oostende schuur van wijlen Pytter Jelmers
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenPyter Oedses
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Auk Doekes
verkoperGerryt Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeko Willems, voor 1/2, en Focke Oltholt?, voor 1/2, kopen een huis met een grote plaets, put en bak, nz. Droogstraat. Ten O. de schuur van wl. Pytter Jelmers, ten Z. de Droogstraat, ten W. een doorgaande steeg en Pyter Oedses, ten N. wl. Auck Doeckes` huis. Gekocht van Gerryt Willems, voor 125 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0042v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 63Droogstraat NZ [niet vermeld]190‑00‑00 cghuis
koperAndries Feddes mr. smid
naastligger ten oostende schuur van de weduwe van wijlen Abe Douwes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenwijlen Auck Doekes
verkoper van 1/2Trijntie Sioerdts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Focke Oltholt
verkoper van 1/4de weduwe van wijlen Eco Willems
verkoper van 1/4Antie Eekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Feddes, mr. smid koopt een huis nz. Droogstraat. Ten O. wd. AEbe Douwes' schuur, ten Z. de Droogstraat, ten W. een steeg in mede gebruik en eigendom, ten N. wd. Auke Doekes. Belast met 25 jaren huur aan de koper voor 8 cg per jaar. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntje Sioerdts wd. Focke Oltholt voor 1/2 en Antie Eekes wd. Eco Willems voor haarzelf en haar minderjarige kinderen voor 1/2 voor 190 cg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0402v van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 63Droogstraat NZ250‑00‑00 cgschuur en stalling met een ledige plaats
koper van 2/5Jan Pytters Oldaans koopman
koper van 2/5Pytter Jansen Oldaans koopman
koper van 1/5Tjeerd Lolckes grootschipper
naastligger ten oostenLeentie Sibles Reen
naastligger ten oostenJacob Popta
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenTjeerd Lolckes grootschipper
verkoperAndries Feddesmr. ijzersmid


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-044Droogstraat 63stal
eigenaarPieter Oldaens
gebruikerPieter Oldaens
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-044Droogstraat 63stal
eigenaarPieter Oldaens
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-044Droogstraat 63stal
eigenaarPyter J. Oldaens
gebruikerPyter J. Oldaens
aanslag huurwaarde02‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-044Droogstraat 63stal
eigenaarPyter J. Oldaans
gebruikerPyter J. Oldaans
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-044Droogstraat 63stal
eigenaarJan Oldaens
gebruikerJan Oldaens
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-044Droogstraat 63stal
eigenaarJan Oldaans
gebruikerJan Oldaans
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-044Droogstraat 63stal
eigenaarJan Oldaan
gebruikerJan Oldaan
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061Droogstraat 63stal
eigenaarJan Oldaan
gebruikerPieter Lensius
huurwaarde15‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑12‑10 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0012r van 5 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 63Droogstraat NZ200‑00‑00 ggstalling en wagenhuis
koperClaaske Vettevogel, gehuwd met
koperSicco Rienstra procureur en koopman
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenPieter Hylkes
verkoper q.q.Pieter Ymes Tigchelaar, gelastigdekoopman te Makkum
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigden vankoopman te Harlingen
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.Claas Fontein, administrator
verkoper q.q.Cornelis Scheltema, administratoren oversecretaris Stad Franeker
verkoper van 1/3 van 1/2Elisabeth Scheltema, gehuwd met
verkoper van 1/3 van 1/2Sjoerd Hannema
verkoper van 1/3 van 1/2Jan Fontein, voor zich en als gelastigde van zijn broerkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Durk Fontein


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061Droogstraat 63wagenhuis
eigenaarS. Rienstra
gebruikerS. Rienstra
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0271r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 63Droogstraat NZ245‑00‑00 cgwagenhuis en stalling
koperHermanus Peaux koopman
voormalig eigenaarS. Rienstra
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLykle Jans
verkoperValentinus Slothouwer, gehuwd metrector van de Latijnse Scholen te Leeuwarden
verkoperTrijntje Rienstra te Leeuwarden


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-061 , pag. 32Droogstraat 63H. Peaux 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-071Droogstraat 63Hermanus Peaux... 1809 -1811; huw Grote Kerk HRL 1807, bsha181ge, huw 1813, huw 1815, ov; eigenaar en gebruiker van wijk B-071, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk C-006, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-007; gebruiker Gijsbert ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-071Droogstraat 63H PeauxH Peauxstalling


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 221Droogstraat 63 Adam Mulder herbergierHarlingenstal (77 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 221Achterstraat B-071Hendrik H. Hodde wagenhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 221Droogstraat B-099 Wijnand Hoekers werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 221Droogstraat 63 (B-099)Wijnand Hoekersstal  terug