Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 67
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 67 2-047 2-058 B-185 B-101
Naastliggers vanDroogstraat 67
ten oostenDroogstraat 71
ten zuidenDroogstraat 69
ten westenDroogstraat 65
ten noordenZoutsloot 58


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0171v van 9 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0130v van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0225r van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van de heer Gerard Fortuyn


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0161r van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0102v van 12 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193v van 13 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 67Droogstraat NZtuin
 
koperJacob Popta 475-00-00 GG
gebruikerMathijs Idsingasecretaris van Barradeel
naastligger ten oostenLammert Claessen
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende weudwe van vroedsman Ebbe Douwes
naastligger ten westenburgerhopman Eke Willems
naastligger ten westenSierck Gerbens mr. metselaar
naastligger ten noordenKeimpe Arjens
naastligger ten noordenJaccob Jansen
naastligger ten noordende weduwe van Jan Crijns
verkoperGerhard Fortuyn


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0268v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Popta koopman


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0385v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Popta koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-047Droogstraat 67mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-047Droogstraat 67mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038r van 12 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Droogstraat 67mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Droogstraat 67mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Droogstraat 67mouterij en stal
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0205r van 13 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmajoor A. de Haas


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0058v van 13 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmajoor Age de Haes c.s.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0140r van 4 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmajoor Age de Haas


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 67Droogstraat 67-75 NZ [staat: tussen Grote Droogstraat en Zoutsloot]hof en tuin met vruchtbomen, bloemen, planten en prieel
 
koperHanso Gongrijp, en zijn vaderklerk ter secretarie Admiraliteit in Friesland526-21-00 GG
koperHendrik Gongrijp luitenant-kolonel bij de Troupes van de Staat van de Verenigde Nederlanden
gebruikerwijlen majoor Age de Haas
begunstigde van een lijfrenteLolkje Scheltema54-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema
naastligger ten oostenMayke Bentes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenPieter Hylkes n.u.
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.vroedsman Albartus de Haas, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Ekko Frieseman, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperBeatrix de Haas minderjarig
verkoperBerber de Haas minderjarig
verkoperSimon de Haas minderjarig
verkoperJanke de Haas minderjarig
erflaterwijlen stadsmajoor Age de Haas, gehuwd met
erflaterwijlen Dirkjen Sopingius


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0356r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. G. Gonggrijp


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0311v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Droogstraat 67G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 67Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 67Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanschuur (60 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Jan B Oorthuis... huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Pietje Wassenaar... VT1839; geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Aage Beernts Wassenaar en Adriaantje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2513*B-101 (Droogstraat)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 2513*B-102 (Droogstraat)Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5103Droogstraat 67 (B-101)Douwe C. Boersmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 67L.Penningtransportarbeider
  terug