Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 77
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 77 2-047 2-058 B-ong B-ong
Naastliggers vanDroogstraat 77
ten oostenDroogstraat 79
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 75
ten noordenZoutsloot 64
ten noordenZoutsloot 66


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172r van 11 jul 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Droogstraat NZ strekkende noordwaarts tot aan de Zoutsloothuis, pothuis terzijde en plaats
 
koperWillem Willems, gehuwd metpottenbakker625-00-00 GG
koperFolcku Remmerts
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSibrant Tiaerdts, gehuwd met
verkoperLuycke Haentis


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Droogstraatgerechtigheden m.b.t. panwerk van Willim Willims
 
aanhandelaarWillim Willims pottenbakker0-00-00 CG
verwandelaarAnnius Rienstra, en zijn broersecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verwandelaarHarmannis Reen


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Droogstraat NZtwee kamers aan elkaars erf
 
aanhandelaarAnnius Rienstra, en zijn broersecretaris Vijf Deelen Zeedijken0-00-00 CG
aanhandelaarHarmannis Reen
toehaak300-00-00 CG
naastligger ten oostenproclamant Annius Rienstra
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verwandelaarWillim Willimspottenbakker


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Droogstraat NZwoning
 
koper provisioneelWillem Willems pottenbakker100-00-00 GG
naastligger ten oostende panbakkerij van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWillem Willems pottenbakker
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Knijff, curator over
verkoperPierke Rheen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082v van 20 jan 1661 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Droogstraat NZwoning
 
koperWillem Willems pottenbakker100-00-00 GG
naastligger ten oostende panbakkerij van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWillem Willems pottenbakker
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker
verkoperJelmer Schellinger n.u.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0130v van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Zoutsloot ZZestrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraan
 
koperJoris Claesen, gehuwd met750-00-00 GG
koperAeltie Jelles
naastligger ten oostenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRemmert Willems, gehuwd metpottenbakker
verkoperYffke Huiberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Claessen x Aeltie Jelles koopt een estrikwerk, groot 2 huisplaetsen met alles wat er opstaat en nog 2 camers daarbij, zz. Zoutsloot. Ten O. en Z. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van dr. Jelle Jaspers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Remmert Willems, pottenbakker x IJffke Huiberts, voor 750 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0161r van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Zoutsloot ZZpan- en estrikwerk
 
koper van 1/2Lammert Claessen boormaker200-00-00 GG
koper van 1/2Auckien Wybes jongedochter
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAaltie Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Joris Claessens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Claasen, boormaker, voor 1/2, en Auckien Wybes, jdr, voor 1/2, kopen een pan- en estrikwerk, gesticht in 1679 en door brand verwoest, zz. Zoutsloot. Ten O. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van erven Jelle Jaspers, burgemeester, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Aeltie Jelles wv Joris Claessen, voor 200 gg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0102v van 12 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Zoutsloot ZZ1/2 afgebrande pannenbakkerij
 
koperLammert Clasen, en zijn gewezen dienstmaagdboormaker107-04-00 GG
koper van een houten loodsWillem Coenes
naastligger ten oostenJacob Aarts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
eerdere eigenaarAeltie Jelles, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Joris Clasen
verkoperAuckjen Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Clasen, boormaker, koopt een halfafgebrande panbakkerij, hem aangewandelt van Aeltie Jelles wv Joris Clasen, zz. Zoutsloot. Ten O. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van erven Jelle Jaspers, burgemeester, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Koper had al op 26 mei 1681 met zijn vrouw elk een helft gekocht en het weer doorverkocht aan Willem Coenes, behalve een houten loods en een stukje erf, waarvoor hij alsnog 35 gg. moet betalen.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0268v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Zoutsloot ZZkamer
 
koperGerrit Pyters, gehuwd met220-00-00 GG
koperJeltje Gerbens
naastligger ten oostenJacob Aarts koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLammert Clasesboormaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-047Droogstraat 77mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-047Droogstraat 77mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038r van 12 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Zoutsloot ZZkamer en tuin
 
koperSimon Fockes, gehuwd met230-00-00 CG
koperSjoukjen Doeckes
naastligger ten oostenSimon Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenSjoukjen Doeckes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/4Antie Jouckes, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Minx
verkoper van 1/4Pieter Seerps, erfgenaam
verkoper van 1/4Joucke Seerps, erfgenamen van
verkoper van 1/4wijlen Trijntie Jouckes
verkoper van 1/4Gertie Joukes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Dirks
verkoper van 1/4Jetske Willems, gehuwd metBurgwerd
verkoper van 1/4Johannes HommesBurgwerd
verkoper van 1/4Welmoed Willems meerderjarige dochter, erfgenaam vanAchlum
erflaterwijlen Willem Jouckes


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Droogstraat 77mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Droogstraat 77mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Droogstraat 77mouterij en stal
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0058v van 13 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Zoutsloot ZZdeftig panwerk, woonhuis met tuintje, paardenstal en wagenhuis
 
koper van 1/2gemeensman Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman910-00-00 GG
koper van 1/2Tjepke Gratama koopmanonder Almenum
gebruiker vh panwerkDoeke Symons
naastligger ten oostenhet verkochte estrikwerk van Focke Symons
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenmajoor Age de Haes c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Doeke Symons, gehuwd met
verkoperAntie Claases


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0140r van 4 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Zoutsloot ZZ1/2 panwerk, woonhuizen, tuintje, paardenstalling en wagenhuis
 
koperTjepke Gratama koopman160-00-00 GG
naastligger ten oostenTjepke Gratama koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenmajoor Age de Haas
naastligger ten noordenZoutsloot
eerdere eigenaarde crediteuren van Doeke Simonsmedicinae doctor en koopman
verkoperBernardus Jelgersmamedicinae doctor en koopman


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0311v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 77Droogstraat NZ en Zoutsloot, wijk B-073, nr. 12 van het klooster tussenhuis
 
koperCornelis Lautenbach mr. schoenmaker112-00-00 CG
huurderPien Jansen
naastligger ten oostennr 11 van het Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenT. Gratama koopman
verkoperT. Gratama, gelastigde van zijn broerkoopman
verkoperprofessor S. GratamaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Lautenbach, mr. schoenmaker, koopt een woning in het Klooster op de Zoutsloot en in de Droogstraat, nr. 12, wijk B-073. Ten O. nr. 11, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. de Droogstraat, ten N. het Heerenwaltje?. Alle putten en regenwaterbakken op de plaets en bleek en het bleekveld, zijn mandelig, maar ieder huis heeft een bleekje met een hek. Gekocht van Tjepke Gratama als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, hoogleraar te Groningen, voor 112 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0319r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westennr 12 van het Klooster


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Droogstraat 77G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 208Droogstraat 77Douwe Hessels ReidsmaHarlingentimmerknegthuis en erf (88 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2359B-073 (Achterstraat)Sikke Johs. de Jongwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2359B-105 (Droogstraat)Sikke Johs. de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2359Droogstraat 77 (B-ong)Foppe W. Plantingastal


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 77, HarlingenDroogstraat 77J.P. de Jongbrandstoffenhandel


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 77J. (Jan) Visser
  terug