Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 6(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-322G-361


Naastliggers vanFabrieksstraat 6
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidende Klaverbladstraat
ten westenFabrieksstraat 4
ten noordenFabrieksstraat 2


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0041v van 4 mei 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6stadsvesten100‑00‑00 cghuis
koperHarpert Douwes c.u.
verpachter grondde weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensma 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende tuin van Willem Andries
naastligger ten noordende tuin van de kamer van Symen Jansen
verkoperTrijntie Tyttes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Adam Hector


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0059r van 21 dec 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6stadsvesten100‑00‑00 cghuis
koperFocke Lammerts, gehuwd met
koperTrijntie Douwes
verpachter grondde weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensma 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende tuin van Willem Andries de Wit
naastligger ten noordende hof van Symen Jansen dekenkramer
verkoperwijlen Harpert Douwes, gehuwd met
verkoperMaria Thomas


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097r van 8 sep 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]62‑14‑00 gghuis
koperFrans Cornelis c.u.mr. linnenwever
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenYpe Wielinga
naastligger ten noordende hof van Simon Jansen koperslager
verkoper q.q.Jacob Claessen, gelastigde vanmr. kistmaker
verkoperJelte Ages Baskemr. brouwer te Doccum


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0185v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]160‑00‑00 gghuis en weefwinkel voor vijf getouwen
koperEelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende tuin van Dirk Huigens
voormalig eigenaarFrans Cornelis
verkoper q.q.Arjen Tuenis Blok, gecommitteerdemr. lijnslager
verkoper q.q.Dirk IJsbrands, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0061r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende woning en weefwinkel van J. Reidhorst c.s.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat: straat]


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0061r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende woning en weefwinkel van J. Reidhorst c.s.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat: straat]


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0065r van 13 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]280‑00‑00 gghuis en weefwinkel
koperJacobus Reidhorst, samen metmr. chirurgijn te Sexbierum
koperPier Ruurds
koperEeltje Gerryts
huurderBeerndt Hendriks c.u.24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westende tuin van Poppe Ekes Menalda
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth
verkoper van 1/2Hendryna E. Wildschut, gesterkt met haar man
verkoper van 1/2Jarig Gelinda, samen metkoopman
verkoperThomas Janzen IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/5Gerryt Stijlkoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/3 van 4/5Antje Stijl, weduwe van
verkoper van 1/3 van 4/5wijlen Gijsberth Wildschut, samen metkoopman
verkoper van 1/3 van 4/5Jelle Stijlkoopman
verkoper van 1/3 van 4/5Simon Stijl, alle verkopers als erfgenaam vankoopman
erflaterwijlen Eelke Durks Wildschut, gehuwd metkoopman
erflaterwijlen Geertje Jelles Stijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Reidhorst, mr. chirurgijn te Sexbierum, Pier Ruurds en Eeltje Gerryts kopen een huis en ruime weefwinkel met alle inventaris, omtrent de Franeker Pijpen, aan de Stadsvesten. Ten O. de stadsvesten, ten Z. de straat, ten W. de tuin van Poppe Menalda, ten N. de tuin van Isaac van Ruth. Gekocht van Hendrina Eelkes Wildschut x Jarig Gelinde en Thomas Janzen IJsenbeek voor 1/2, Gerryt Stijl te Leeuwarden voor 1/5 van 1/2, Antie Stijl wv Gijsbert Wildschut en Jelle Stijl en Simon Stijl voor 4/5 van 1/2, zijnde de erven van Eelke Dirks Wildschut x Geertie Jelles Stijl.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0082r van 28 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]104‑02‑00 cg1/3 huis en weefwinkel
koperBoote Arjens te Sexbierum
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenPoppe Menalda koopman
naastligger ten noordenY. van Ruth
verkoperJacobus Reidhorstmr. chirurgijn te Sexbierum


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0127v van 10 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0127v van 10 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0177r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Fabrieksstraat WZ [staat: Franekerpijpen aan de stadsvesten]109‑00‑00 gghuis en weefwinkel met 4 getouwen
koperDirk Jacobs mr. metselaar
huurderde weduwe van wijlen Beernd Hendriks 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWybe Freerks
naastligger ten noordenIsac van Ruth
verkoper van 1/3Pier Ruurdskoopman te Sexbierum
verkoper van 1/3Jantje Gosses, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Eeltje Gerrits
verkoper van 1/3Bote Arjens te Sexbierum


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0016r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Berends
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0016r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Berends
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0120r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]220‑00‑00 cghuis en weefwinkel
koperHarmen Arends mr. bontwever
huurderJan Hendrik Beernd c.u.26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenYsaac van Ruth
naastligger ten noordenYsaac van Ruth
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk, gehuwd met
verkoperJacob Brouwerkoopman


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0174r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Douwes


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042r van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntoni Claassen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Berend Gerrits Hankes... BS ovl 1826; 1827 huwelijken, ovl 1828, BS Franeker ovl 1825, fr1828 huwelijken; gebruiker van wijk G-322, wewer, eigenaar is H. Wennekes, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Harm Wennekes... Postma, wieldraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-125, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-322; gebruiker Berent Hankes, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-005; gebruiker Harm. Gortmers, wewer, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-322Fabrieksstraat 6H WennekesBerent Hankes wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 876Fabrieksstraat 6Jan van der Veen winkelierHarlingenhuis en tuin (540 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Douwe Rienks Brouwer... huwafk. 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk H-047; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-322; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Idske Sytzes Molenaar... en Leentje Ernst; BS huw 1824, huw 1841, ovl 1843; oud 57 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-322; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Idske Taekeles Dijkstrageb 1767 Kubaard, ovl 1 mei 1842 HRL, huwt met Fedde Hessels Faber, dv Taekele Jans D, en Geertje ... ; BS ovl 1842; 1851 overlijdens; oud 72 jaar, geb Kubaard en wonende te HRL. 1839, wijk G-322; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-322Douwe R Brouwer52 jkoorendragerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-322Idske Molenaar57 jWorkumv, protestant, gehuwd
G-322Jan D Brouwer15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-322Leendert Brouwer11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-322Idske Dijkstra72 jCubaardv, protestant, weduwe


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 253 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-322Fabrieksstraat 6Albert Germens Hilwerda, overleden op 28 november 184653 jr, geboren Almenum 2/10/1791, overleden achter Bolwerk G 322, bakkersknecht, gehuwd, vader van Simentje Alberts Hilwerda (vrouw van Feye Pieters Schaafsma, timmerknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-322Fabrieksstraat 6Grietje Brouwer, overleden op 6 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 5/2/1845), overleden Achter de Kerk G 322. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Pier Pieters Dekker... dec 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1828, 2e huwt met Wytske Gerbens de Vries, werkman in 1846, ovl wijk G-322, Rooms Katholiek, panbakker, zv Pieter Hendriks (Dekker), en Akke Piers; BS huw 1828, ovl 1847, ovl 1863, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 876Wewerstraat G-323Jantje Vogelzang vrouw van Jacob Visser woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3667Klaverbladstraat G-361 Pieter Schenkius woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3667Fabrieksstraat 6 (G-361)Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum)woonhuis


2023
0.10429883003235


  terug