Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 12 (niet bekend) (niet bekend) G-313 G-348
Naastliggers vanFabrieksstraat 12
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 14
ten noordenFabrieksstraat 10


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-313Fabrieksstraat 12Fredrik de Langeigenaar van wijk G-313, gebruiker is Hendrik Bandsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-239, kastelein, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-313Fabrieksstraat 12Hendrik Harmens Bandsma... 17 en 24 okt 1813, zv Hermen B., en Anna Jans Plutschouw; BS huw 1813, ovl 1839; gebruiker van wijk G-313, timmerknegt; eigenaar is Fredrik de Lang, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-313Fabrieksstraat 12Fredrik Lang Hendrik Bandsma timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 888Fabrieksstraat 12Jacob Willems Bonnematrekschipperhuis (45 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-313Fabrieksstraat 12Folkert Tadema, overleden op 16 oktober 183914 mnd, overleden aan't Bolwerk G 313. (CzOG nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-313Hidde van der Woude26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kleermaker
G-313Houkje Strikwerda29 jMidlumv, protestant, gehuwd
G-313Klaske van der Woude4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-313Gerrit van der Woude1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-313Fabrieksstraat 12Hendrina Husser... N.H., dv Johannes H, en Sijke ... ; huw Grote Kerk HRL 1802, huw 1825, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-313; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-313Fabrieksstraat 12Houkje Ulbes Strikwerda... bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-322, H -12; oud 29 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-313; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 888G-313 (Over de gazfabriek)Jacob W. Bonnemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3676G-348 (Fabriekstraat)Anne Reinders Bosmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3676Fabrieksstraat 12 (G-348)Anna de Vries (wed. A. Bosma)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Fabrieksstraat 12N. van Haperentransportarbeider
  terug