Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 16(niet bekend)(niet bekend)G-312G-346


Naastliggers vanFabrieksstraat 16
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 18
ten noordenFabrieksstraat 14


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0038v van 12 feb 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoannes Harmens


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0216r van 26 okt 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Harmens


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0043v van 16 feb 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Harmens


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0009r van 21 jan 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Johannes


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0327v van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Johannes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-312Fabrieksstraat 16Jan Douwes Faber... HRL. ; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, BS ovl 1819, huw 1827, ovl 1833; wed. J.D.F. gebruiker van wijk G-312, gealimenteerd, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-312Fabrieksstraat 16Jan Wytses Vettevogel... Hendrik Teemans, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-309, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-312; gebruiker Jan Douwes Faber wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-330; gebruikers Thijs ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-312Fabrieksstraat 16J W Vettevogel ervenJan Douwes Faber wedgealimenteerd


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-312Fabrieksstraat 16provisionele en finale toewijzing(17) woning aan de stadsvesten G-312
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Jacobs Brouwer


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 34 van 16 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-312Fabrieksstraat 16koopaktefl. 11woning aan de stadsvesten G-312
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperJohannes Jacobs Brouwer
koperMurk Jacobs Hoek (te Almenum)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 890Fabrieksstraat 16Murk Jacobs HoektimmermanHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-312Fabrieksstraat 16Albertus Jacobus Huese... (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-312Fabrieksstraat 16Petronella Jalingoud 47 jaar, geb Goor en wonende te HRL. 1839, wijk G-312; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-312Albertus Jacbs. Huese65 jgeenDen Haagm, protestant, gehuwd
G-312Petronelia Jaling47 jGoorv, protestant, gehuwd
G-312Jan Kisjes14 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-312Fabrieksstraat 16Rein Jans de Groot... wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 890Over de gazfabriek G-312Ate P. Zaagstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 890Fabriekstraat G-346Ate P. Zaagstrawoonhuis


1894 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 03-04-1894
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Fabrieksstraat 16, HarlingenFabrieksstraat 16Maria Smit wed. van G. Bouritiusverkoop van sterke drank in wijk G-346


1894 - variabron: Nieuwsblad van Friesland
adresgegevens
Fabrieksstraat 16Verkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Maria Smit, wed. G. Bouritius een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk G no. 346 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 890Fabrieksstraat 16 (G-346)Sybren Bouritiuswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Fabrieksstraat 16W. Nakbetonwerker
  terug