Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fortuinsteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Fortuinsteeg 3(niet bekend)(niet bekend)G-164G-185


Naastliggers vanFortuinsteeg 3
ten zuidenFortuinsteeg 3
ten westende Fortuinsteeg


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0126r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fortuinsteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJurien Fries
naastligger ten noordenJan Jochums


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0126r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fortuinsteeg 3Fortuinsteeg [staat: achter in de Peterseliestraat bij de Kerkbrug]225‑00‑00 GGhuis en schuur
koperTiallingh Siouuces, gehuwd met
koperTrijn Gabbes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Gerrytsen
naastligger ten zuidenFortuinsteeg [staat: Peterseliestraat]
naastligger ten westenHoningmanssteeg
naastligger ten noordenJurien Fries
naastligger ten noordenJan Jochums
verkoperWillem Gerryts, erfgenaam
verkoperGerrit Gerryts, erfgenamen van
erflaterwijlen Gerryt Gerritsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiallingh Siouma x Trijn Gabbes koopt een huis en schuur in de Peterseliestraat nevens de Kerkbrug. Ten O. de verkoper, ten W. de Honingmansteeg, ten Z. de Peterseliestraat, ten N. Jarich Frieses en Jan Jochums. Gekocht van Willem- en Geert Gerryts, als erven van Gerryt Gerryts, voor 225 gg.


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Jan Cornelis Weidemageb 6 mei 1810 HRL, ovl 6 okt 1813 HRL; wijk G-164, zv Cornelis W, en Janke Sijbes (Rijpstra); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Dirk Pieters de Vosgebruiker wijk G-164, varensgesel; medegebruiker Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Frans Jacobs... 1858; wed. eigenaar van wijk G-079, gebruiker is Douwe Cleb?, bakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-164, gebruikers zijn Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt, en Dirk Pieters de Vos, varensgesel, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Hendrik Tabes de Windt... 1802, BS ovl 1811, ovl 1814, huw 1830, ovl 1834, ovl 1837, huw 1842 1855 overlijdens; gebruiker wijk G-164, smidsknegt; medegebruiker Dirk Pieters de Vos, varensgesel; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-164Fortuinsteeg 3Frans Jacobs wedHendrik Tabes de Windt smidsknegt
G-164Fortuinsteeg 3Frans Jacobs wedDirk Pieters de Vos varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1622Fortuinsteeg 3wed. Frans Jacobs de VriesLeeuwardenhuis (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Reinskje Balstraoud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-164; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-164TypelstegenTjerk van Reenen50 jturfdragerHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
G-164TypelstegenElisabeth van Reenen22 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSipkie van Reenen14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSjoerd van Reenen12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenReinikje Balstra78 jturftonsterHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
G-164TypelstegenJan de Vries49 jschoenmakersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-164TypelstegenDjeuwke de Boer47 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-164TypelstegenJohannes de Vries15 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenBernardus de Vries13 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenJuliana de Vries19 jgeenHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenEelkje de Vries17 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSytske de Vries11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 242 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-164Fortuinsteeg 3Reinofke Allerts Balk, overleden op 20 november 184079 jr, turfmeetster, overleden Typelstegen G 164, wed. Sjoerd Tjeerds van Reenen, moeder van Tjerk, turfdrager en Allert Sjoerds van Reenen, dienstknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 127 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-164Fortuinsteeg 3Johan J. H. Jacobs Nieman, overleden op 5 mei 1844J. H.=Jacob-Heinrich, 2 jr (geboren 12/8/1841), overleden Tiepelsteeg G 164, zoon van Jacob Nieman, zeeman en Berendje van Gelderen, broer van minderjarige Hendrik, Lammert en Antje Jacobs Nieman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Dieuwke Johannes de Boer... bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-164; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Jan Jans de Vries... G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-164 VT1839; 1814. Nationale Militie, Canton HRL, Gemeente idem, Provincie Vriesland. de Gouverneur van de ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Tjerk Sjoerds van Reenen... eigenaar is S. Houtsma, 1814. (GAH204); ud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-164; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1622Typelstegen G-164Hendrik Leeksmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1622Tiepelstegen G-185Hendrik Leeksmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1622Fortuinsteeg 3 (G-185)Jelle M. van der Zwaagwoonhuis
Sectie A nr. 1623Fortuinsteeg 3 (G-185)Jelle M. van der Zwaagwoonhuis
  terug