Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 11 2-162 2-193 D-159 D-025
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 11 2-162 2-193 D-159 D-026


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 11, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 11
ten oostenFranekereind 15
ten zuidenFranekereind 13
ten westenFranekereind 9


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045r van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van de zoon van Pieter Reyns


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0119v van 24 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0216r van 18 jun 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097r van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgervaandrig Ype Beerns


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-162Franekereind 11huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikervroedsman Rowel
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Freerk Jacobs


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-162Franekereind 11huis
eigenaarvroedsman Rowel
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-162 Franekereind 11huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikervroedsman Rowel
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-162 Franekereind 11huis
eigenaarAleph van der Meulen
gebruikerAleph van der Meulen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-162 Franekereind 11Cornelis Brouwer, bestaande uit 3 personenpraesenteert voor het 1e jaar dubbeld
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-193 Franekereind 11J Albarda dr5-00-00 CGhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 743Franekereind 11Bernardus Dirks EerdmansHarlingenbanketbakkerpakhuis (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-159Franekereind 11Aafke Ypes Schuitmaker... wijk D-152, dv IJpe Lieuwkes S, en Sijke Pieters; BS ovl 1834; 1837 hu, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-154; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-159Franekereind 11Cornelis Beidschat... Huiving; dopen Grote Kerk HRL 1808, Burgerlijks Stand 1837 huwelijken, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-154; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 743D-159 (Franekereinde)Hendrik M. Tigchelaarpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3518D-025 (Franekereind)Jacob A. Blokwerkplaats
Sectie A nr. 3519D-026 (Franekereind)Jacob A. Blokwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4606Franekereind 11 (D-025)Jacob A. Blokpakhuis
  terug