Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 203-1863-1863-182G-013G-012


Naastliggers vanFranekereind 20
ten oostende Zoutstraat
ten zuidende Lammert Warndersteeg
ten westenFranekereind 18
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 20, Harlingen


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0121r van 15 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen, aan de zuidzijde van het diept]901‑14‑00 gghuis
koperTiaerd Jouckes, gehuwd metbrouwer
koperAuck Syourdts
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: sloot]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Hendricx
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperSipcke Sipckes te Hogebeintum


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368v van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiaard Jouckes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTyaard Jouckes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0105v van 29 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]0‑00‑00 gghuis
koper door niaarburgerhopman Lambert Warnars
geniaarde koperLous Ripperts
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgerhopman Lambert Warnars
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperTiaard Jouckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambert Warnars, burger-hopman, niaart ratione proximitatis tegen Louw Ripperts, een huis zz. Franekerpijpen. Ten O. en N. de straat en diept, ten W. de niaarverzoeker. Toegewezen aan de niaarverzoeker. Gekocht van Tjaard Jouckes voor [niet vermeld].


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiaard Jouckes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0081r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]700‑00‑00 gghuis
koperAndries Uulckjes, gehuwd mettimmerman
koperMary Hessels
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenGerrit Gerbens
naastligger ten westenGerrit Gerbens
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperLambert Warners, gehuwd met
verkoperJetje Baerde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Uulckjes, timmerman x Marij Hessels kopen een huis zz. Franekerpijp. Ten O. en N. de straat en diept, ten Z. en W. Gerrit Gerbens. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van Lambert Warners x Jetje Baerdes, voor 700 GG.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andrys timmerman


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0084r van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Andryes timmerman


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130v van 26 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Andries timmerman


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0197v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybout schipper op Sneek


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0020v van 20 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]1100‑00‑00 gghuis
koperJan Wouters, gehuwd met
koperEngel Wytses
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende mouterij van Ruerd Wirdes
naastligger ten westenGerrit Pyters slager
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperSybolt Pyters c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wouters x Engel Wytses kopen een huis bij de Franekerpijp aan de zz. Ten O. en N. de straat, ten W. slachter Gerrit Pyters, ten Z. Ruerd Wirdes mouterij. Grondpacht 28 st. Gekocht van Sybolt Pyters c.u. voor 1100 gg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0214v van 21 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpsdiept]1050‑00‑00 gghuis bestaande uit twee woningen
koperClaes Feyckes koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRuird Wirdes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Gerryt Pyters slager
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJan Woutersschipper op Sneek


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0238v van 8 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Feickes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0029r van 5 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]1150‑00‑00 gghuis
koperJacob Hansen schipper op Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRuird Wierdes
naastligger ten westenFolckert Jansen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperClaes Feyckeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hansen, schipper tussen Leeuwarden en Harlingen, koopt een huis zz. Franekerpijpen. Ten O. en N. de straten, ten Z. Ruird Wierdes, ten W. Folckert Jansen. Grondpacht 28 st. Gekocht van Claes Feyckes, koopman, voor 1150 gg en een ducaat tot een verering.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0096v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Feyckes


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0300v van 1 dec 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen bij de brouwerij van het Haentje]500‑00‑00 gghuis
koperSymen Pyters Boncq c.u.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hendrick Meynerts
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Fontein
naastligger ten zuideneen zoutkeet
verkoperCornelis Pyters Bonckkoopman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0036r van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 20Franekereind ZZ hoek [staat: Franekerpijpen]400‑00‑00 gghuis met o.a. bottelarij
koperSimon Jacobs, gehuwd metde Drie Klaverbladen
koperClaeske Andries
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenzoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopman
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoperJoachimus Brandenburg te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jacobs x Claeske Andries kopen een kleine en net betimmerde huysinge c.a., staande omtrent de Franekerpijpen aan de zuidkant op de hoek van de brugh bij de brouwerij van 'de Drie Claverbladen'. Uitgebreide beschrijving. Ten O. en N. straat en diept, ten Z. de zoutkeet van koopman Wybe Feddrik [Kalf], ten W. koopman Claes Rintjes [Botsma]. Grondpacht 28 st. Gekocht van Joachimus Brandenburg te Leeuwarden voor 400 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-186 , folio 59Franekereind 20huis
eigenaarSimen Jacobs wed.
gebruikerMayke Lourens
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-186 , folio 38vFranekereind 20huis
eigenaarSimen Jacobs wed.
gebruikerAcke Jans
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Jacobs koopman


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0241v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Simens koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-186 , folio Franekereind 20huis
eigenaarwed. Symen Jacobs
gebruikereen wed. Doetje
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-186 , folio 39rFranekereind 20pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
gebruikerSymon Jacobs
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0062r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBerent Geersma


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-186 , folio 39rFranekereind 20pakhuis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerBeernt Geersma
gebruikerwed. Symon Jacobs
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0071r van 6 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: Franekerpijp] bij de Lammert Warnersbrug451‑14‑00 gghuis met oliepakhuis onder 1 dak
koperGerben Jansen mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurder excl. pakhuisJan Roelofs c.u. en c.s.40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenvroedsman Baxma
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJanke Symons, gehuwd met te Groningen
verkoperHendrik Luitjens Wolda te Groningen


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0197v van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerben Jans mr. bakker


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-186 , folio 39rFranekereind 20pakhuis
eigenaarHendrik L. Wolda
gebruikerHendrik L. Wolda
gebruikerSymon Jacobs wed.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0264r van 12 mei 1765 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij de Lammert Warndersbrug]1131‑00‑00 cghuis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamer
koper provisioneelvroedsman Claas Leistra
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurder huisde vrouw van Monse Piebes 24‑00‑00 cg
huurder pakhuisde vrouw van Monse Piebes 12‑00‑00 cg
huurder onderste graanzolderArent Wouters 16‑00‑00 cg
huurder bovenste graanzolderArjen Bottes 10‑00‑00 cg
huurder achterwoonkamerAge Wybes 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper q.q.Arent Wouters, curatormr. bakker
verkoper q.q.Bauke Janzen, curatoren overwinkelier
verkoperGerben Jans van der Veen door de hof prodigus verklaardoud bakker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-186 , folio 39rFranekereind 20pakhuis
eigenaarHendrik L. Wolda nom.ux.
gebruikerHendrik L. Wolda nom.ux.
gebruikerSymon Jacobs wed.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0126v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij de Lammert Warndersbrug]1999‑19‑00 cghuis
koper door niaarFreerk Fontein, gehuwd metkoopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
geniaarde koperDaniel Heinsius, gehuwd met
geniaarde koperDebora Hartman
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkopervroedsman Claas Leistra, te samen met
verkoperoud kolonel Sybrand Camsma, en
verkopervroedsman Feike Camsma


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-182 , folio 69rFranekereind 20pakhuis en stal
eigenaarF. Fontein
gebruikerF. Fontein
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-182 , folio 69rFranekereind 20pakhuis en stal
eigenaarF. Fontein
gebruikerF. Fontein
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-182 , folio 69rFranekereind 20pakhuis en stal
eigenaarF. Fontein
gebruikerF. Fontein
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
grondpacht vanF. Fontein erven
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-196, pag. 47Franekereind 20Andele Jans , 38 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-182 , pag. 67Franekereind 20Jan Fontein 3‑00‑00 cgpakhuis en stal


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-013Franekereind 20Andele Jans Dreyer... Kerk HRL 1795, bsha181ov, huw 1812, huw 1818, ovl 1826, ovl 1839, ovl 1846, ovl 1854; gebruiker van wijk G-013, zeepziedersknegt; eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden A.J.D. en Baukje Berends ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-013Franekereind 20Dirk Pzn Fontein... van wijk C-136, gebruiker P. Huidecoper, wijnpakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-013, gebruiker is Andele J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-013Franekereind 20Dirk FonteinAndele J Dreyerzeepziedersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 935Franekereind 20Dirk Fontein zeepziederHarlingenpakhuis (96 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-013Franekereind 20Anna Hendriks Leyenaar... bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, (vnm: Antje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-013; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegJan Oorthuis54 js rijkswegerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegAntje Leyenaar54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegBarend Oorthuis20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegBeytske Oorthuis26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegFimkje Oorthuis23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegReinskje Oorthuis18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegTrijntie Oorthuis16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegMarijke Oorthuis13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 410 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-013Franekereind 20Anna Hendriks Leyenaar, overleden op 26 februari 184761 jr, overleden Franekerend G 13, vrouw van Jan Oorthuis, rijksweger, moeder van Beitske, Femke, Barend, Renske, Trientje en minderjarige Marijke Jans Oorthuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-013Franekereind 20Anna Knoop... huw 1837, ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-287; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-013Franekereind 20Jan B Oorthuis... van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rijksweger, wijk G-013; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 935Franekereinde G-013Gerrit R. Spoelstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 935Franekereinde G-012 Johanna van der Velde wed. B. Kramerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4851Franekereind 20 (G-012)Johanna van der Velde (wed. Bern. Kramer)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 20B. Kramerkruidenier


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 20, HarlingenFranekereind 20B.J. Kramerkruideniers- en grutterswaren


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekerwind 20B.J. Kramer810Levensm.bedr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindB.J. Kramer810Levensm.bedr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindB.J. Kramer810Levensm.bedr.


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 20, HarlingenFranekereind 20B.J. Kramerlevensmiddelenbedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 20T. (Tabe) Kamsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 20rijksmonument 20346


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7219Franekereind 20


2023
0.10021996498108


  terug